گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و جایگاه عقلاءالمجانین در مثنوی و منطق الطیر


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی و جایگاه عقلاءالمجانین در مثنوی و منطق الطیر
2017-10-23
321 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و جایگاه عقلاءالمجانین در مثنوی و منطق الطیر


تعداد صفحات ۹۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”530″]

چکیده‌

مولا‌‌‌نا و‌‌ عطّار به عنوان بزرگان عالم عرفان، در آثار خود از عشق  الهی سخن می‌گویند و در پی آن هستند تا با تعالیم خود همگان را به سوی این عشق فرا خوانند و شوق وصول به حق را در همه ایجاد کنند، مخصوصاً کسانی که این شوق در وجود آنان لحظه به لحظه شعله ور می‌شود. سخن آنان از عشق و وصول به حق بیشتر در زمانی می‌باشد که مقربّان  از تعلقّات دنیوی رها می‌شوند، و در پی آن احساسی در آنها  شکل می‌گیرد که از خود بیگانه می‌شوند، و این احساس نیز ناشی از جذبه‌ی حق است و آنان را به جنونی مبتلا می‌سازد که در بی خودی به سر می‌برند. درآن زمان دیگر اعمال و رفتاری که از آنان سر می‌زند از نظر عوام مردم پسندیده نمی باشد، زیرا عوام الناس به آن درک عمیق دست نیافته اند که این اعمال آنان به خاطر واقعیتی است که به آن رسیده اند. از این زمان رفتاری که از آنان می‌بینیم در پشت آن حقیقتی پنهان است. اگر سخنانی نیز به زبان می‌آورند تنها می‌خواهند پندو نصیحتی را به همه گوشزد کنند. اما آنچه که از نظر آنان عقلانیّت محض است، از نظر عمّال مملکتی و عوام الناس جنون و دیوانگی محض می‌باشد. این دو شاعر این مجذوبان را «شوریدگان عشق الهی» خطاب می‌کنند و تنها می‌خواهند مخاطبانشان به بعد وجودی این دیوانگان و باطن پنهانشان دست یابند. این شوریدگان با بی پروایی سخن می‌گویند. گویی تنها، حضور آنان در جامعه مانند زنگ خطری است که دیگران را از بیراهه نجات می‌دهد. و وجودشان در آثار این دو شاعر به نوعی ضرورت دارد. گویی زمانی که شاعر قصد گله و شکایت از همه‌ی امور دنیوی را دارد آنان را وارد عرصه‌ی شاعر‌ی خود می‌کند. بنابراین وجود این عارف و عاقل دیوانه نما در شعرش ضروری می‌باشد. نگاه این دو شاعر به عقلاءالمجانین نگاه وقّادانه است زیرا آنان به عنوان سخنگویان معترض درجامعه حضور می‌یابند و شخصیّت واقعی شان را در پشت پرده‌ی جنون پنهان می‌سازند.

این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی- نظری می‌باشد و روش تحقیق مبنی بر روش توصیفی و تحلیلی است؛ به این صورت که ابتدا مفهوم عقلاءالمجانین به طور کلی با توجه به منابع شرح و بسط داده شده است، آنگاه به ابیاتی از مثنوی و منطق الطیر استناد می‌شود و در واقع در پنج  فصل تنظیم شده است که فصل چهار نیز در دو بخش جداگانه بررسی می‌شود، که در بخش اول به بررسی عقلاءالمجانین در  شش  دفتر مثنوی و در بخش دوم به تحلیل ابیات مرتبط با موضوع در منطق الطیر پرداخته شده است.

فهـــرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده‌…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-بیان مسأله و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴-فرضیه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵-پرسش اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱-ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۱-مفهوم عقل در لغت…………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۲-مفهوم جنون در لغت………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۳-مفهوم دیوانه در لغت وبررسی اصل و ریشه ی آن ………………………………………………….. ۸

۲-۱-۴-اقسام دیوانگی ……………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۴-۱-دیوانگی واقعی …………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۴-۲-دیوانگی تصنعی …………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۴-۳-دیوانه های عاقل نما……………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۴-۴-مافوق عقلای معمولی…………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۵-مفهوم ترکیب عقلاءالمجانین………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۶-عقلاءالمجانین در تصوف و ادب صوفیانه……………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۷-علل دیوانگی عقلاءالمجانین از دیدگاه اهل تصوف و عرفان………………………………………. ۱۲

۲-۱-۷-۱-دیدگاه محیی الدین عربی………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۷-۲-دیدگاه ابوالقاسم حسن نیشابوری ……………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۸-مشاهیر عقلاءالمجانین………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۸-۱-اویس قرنی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۸-۲-بهلول ………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۸-۳-علّیان………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۸-۴-محمّد معشوق طوسی …………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۸-۵-لقمان سرخسی …………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۸-۶-شبلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۹-نگاه مولانا به دیوانگان الهی ………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۱۰-ضرورت پیدایش عقلاءالمجانین در مثنوی مولانا……………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱۱-علل کثرت عقلاءالمجانین در آثار عطّار ……………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱۲-علل شکل گیری عقلاءالمجانین در روزگار عطّار…………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۳-سبک عطّار در شخصیّت پردازی دیوانگان……………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۱۴-معرفی مولانا با توّجه به شخصیّت و آثارش ………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۱۴-۱-آثار مولانا ……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۱۴-۱-۱-فیه ما فیه …………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۱۴-۱-۲-مکاتیب(مکتوبات)………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۱۴-۱-۳-مجالس سبعه ………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۴-۱-۴-غزلیّات شمس……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۴-۱-۵-مثنوی معنوی ………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۱۵-شیوه ی استدلال مولانا در سرودن مثنوی……………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۱۶-اندیشه ی عرفانی مولانا ………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۱۷-شرح احوال،آثار وزندگی عطّار …………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱۷-۱- مثنوی های عطّار ……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۱۷-۱-۱-اسرار نامه ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۱۷-۱-۲-الهی نامه ……………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۷-۱-۳-مصیبت نامه…………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۷-۱-۴-منطق الطیر …………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱۸-عطّار شاعری دوران ساز ………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۱۹-اندیشه ی عرفانی عطّار ………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۱-پژوهش های انجام شده در مورد اشعار مولانا و عطّار………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۱-۱-کتاب ها …………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۱-۲-پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۱-۳-مقاله ها ……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۳-بیان خلاصه و چگونگی حل مسأله ی پژوهش…………………………………………………………… ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-محدوده ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۳-روش و ابزارگرآوری داده های تحقیق …………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۵-قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مبحث اول«عقلاءالمجانین در مثنوی»………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۱-مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۱-۱-عقلاءالمجانین و دیوانگان در مثنوی ……………………………………………………………………. ۴۷

۴-۱-۲-حکایت دیوانه نمایی ذوالنون مصری در مثنوی……………………………………………………….. ۵۳

۴-۱-۲-۱-فهم کردن مریدان بر دیوانه نمایی ظاهری ذوالنون ……………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۳-حکایت به حیلت در سخن آوردن سایل،آن بزرگ را که خودرادیوانه ساخته بود …………….. ۶۱

۴-۱-۴-بهلول در مثنوی ……………………………………………………………………………………………… ۷۰

مبحث دوم«عقلاءالمجانین در منطق الطیر» ………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۱-حکمت عقلاءالمجانین……………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۲-نگاه عقلاءالمجانین به رحمت الهی …………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۲-۳-عقلاءالمجانین به عنوان منتقدان جامعه …………………………………………………………………. ۷۵

۴-۲-۴-اعتراضات عقلاءالمجانین…………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۲-۴-۱-اعتراض به جهان آفرین ……………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۴-۲-اعتراض به عالم…………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۲-۴-۳-اعتراض به اشخاص……………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۴-۳-۲-اعتراض به مردم ظاهربین…………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۴-۳-۳-اعتراض به پادشاهان و حکام………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۲-۴-۳-۴-اعتراض به پیشوایان وواعظان ریاکار …………………………………………………………….. ۸۷

۴-۲-۴-۳-۵-اعتراض به مبشران دین الهی ……………………………………………………………………… ۹۰

۴-۲-۵-گستاخی عقلاءالمجانین …………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۲-۶-من ندانم تو منی یا من تویی ……………………………………………………………………………… ۹۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱-نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۹۵

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… ۹۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *