گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت توانمندی مدیران زن و تعیین میزان تاثیر بر عملکرد شغلی آنان در شرکت¬های بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه رازی)


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت توانمندی مدیران زن و تعیین میزان تاثیر بر عملکرد شغلی آنان در شرکت¬های بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه رازی)
2017-09-03
480 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت توانمندی مدیران زن و تعیین میزان تاثیر بر عملکرد شغلی آنان در شرکت¬های بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه رازی)


تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”330″]

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وضعیت توانمندی مدیران زن و تعیین میزان تاثیر بر عملکرد شغلی آنان در شرکت های بیمه رازی می­باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه مدیران زن در شرکت­های بیمه رازی در کل کشور می­باشد.بر اساس آمار داده شده در ۲۷ استان این بیمه مشغول به ارائه خدمات است. طبق آمار داده شده توسط واحد منابع انسانی، تعداد مدیران زن در این شرکت ۱۲۰نفر می­باشد که تنها ۴۸ پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه، و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهای SPSS استفاده شده است. همچنین برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیری و فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان می­دهد توانمندی زنان تاثیر نسبتا زیادی بر عملکرد شغلی آنان می گذارد. اما از بین ابعاد توانمندی تنها ابعاد احساس اعتماد و احساس موثر بودن تاثیر نسبتا بالایی بر عملکرد شغلی نشان دادند و ابعاد دیگرتوانمندی(احساس شایستگی، معنی داربودن کار و خودسامانی) دارای تاثیر ضعیفی بر عملکرد شغلی ارزیابی شدند.

واژهای کلیدی: توانمندی زنان، عملکرد شغلی، شرکت های بیمه رازی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه

۱-۲) بیان مسئله

۱-۳)ضرورت و اهمیت پژوهش

۱-۴)اهداف پژوهش

۱-۴-۱)هدف اصلی

۱-۴-۲)اهداف فرعی

۱-۵)سوالات پژوهش

۱-۵-۱)سوالات اصلی

۱-۵-۲)سوالات فرعی

۱-۶)تعاریف متغیرها و اصطلاحات

۱-۶-۱)تعاریف نظری

۱-۶-۲)تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱)مقدمه

۲-۲)پیشینه تاریخی توانمندی

۲-۳)ریشه­یابی مفهوم توانمندی

۲-۴)تعاریف توانمندی

۲-۵)دیدگاه­های توانمندی

۲-۵-۱)توانمندی به عنوان یک مفهوم ارتباطی

۲-۵-۲)توانمندی به عنوان یک عامل انگیزشی

۲-۵-۳)توانمندی به عنوان یک مفهوم روانشناختی

۲-۶)مدل توانمندی

۲-۶-۱)مدل اسپریتزر

۲-۷)توانمندی زنان

۲-۸)مفهوم عملکرد

۲-۹)انواع عملکرد شغلی

۲-۹-۱)عملکرد شغلی زمینه­ای و وظیفه­ای

۲-۹-۲)عملکرد شغلی نوآورانه و استاندارد

۲-۱۰)عوامل موثر بر عملکرد شغلی

۲-۱۰-۱)عوامل فردی تاثیرگذار بر عملکرد شغلی

۲-۱۰-۲)عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر عملکرد شغلی

۲-۱۰-۳)عوامل سازمانی تاثیرگذار بر عملکرد شغلی

۲-۱۱)شاخص­های ارزیابی عملکرد شغلی

۲-۱۱-۱)نتایج کار فردی

۲-۱۱-۲)رفتارها

۲-۱۱-۳)ویژگی­های کارکنان

۲-۱۲)پیشینه تحقیق

۲-۱۲-۱) تحقیقات خارجی

۲-۱۲-۲)تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱)مقدمه

۳-۲)روش پژوهش

۳-۳)جامعه آماری پژوهش

۳-۴)نمونه آماری پژوهش

۳-۵)ابزار جمع­آوری داده­ها و اطلاعات

۳-۶)ابعاد و مولفه­های توانمندی

۳-۷)مقیاس لیکرت

۳-۸)پایایی پرسشنامه

۳-۹)روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون­های مورد استفاده

۳-۹-۱)آمار توصیفی

۳-۹-۲)آمار استنباطی

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱)مقدمه

۴-۲)بررسی وضعیت توانمندی مدیران زن در شرکت های بیمه رازی

۴-۳)بررسی وضعیت عملکرد شغلی مدیران زن در شرکت های بیمه رازی

۴-۴)آزمون رابطه بین توانمندی و عملکرد شغلی

۴-۵)بررسی وضعیت مولفه احساس شایستگی

۴-۶)آزمون رابطه بین احساس شایستگی و عملکرد شغلی

۴-۷)بررسی وضعیت مولفه احساس معنی داری

۴-۸)آزمون رابطه بین احساس معنی داری و عملکرد شغلی

۴-۹)بررسی وضعیت مولفه احساس موثر بودن

۴-۱۰)آزمون رابطه بین بعد احساس موثر بودن و عملکرد شغلی

۴-۱۱)بررسی وضعیت مولفه احساس خودسامانی

۴-۱۲)آزمون رابطه بین احساس خودسامانی و عملکرد شغلی

۴-۱۳)بررسی وضعیت مولفه احساس اعتماد

۴-۱۴)آزمون رابطه بین بعد احساس اعتماد و عملکرد شغلی

۴-۱۵)اولویت بندی بعدهای توانمندی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱)مقدمه

۵-۲)خلاصه فرایند تحقیق

۵-۳)یافته های تحقیق

۵-۴)بحث و نتیجه گیری

۵-۵)توصیه به تحقیق

۵-۶)محدودیت­های تحقیق

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *