گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل محتوای آثار شهیدآوینی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل محتوای آثار شهیدآوینی
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
150 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل محتوای آثار شهیدآوینی


تعداد صفحات ۱۷۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

سیدمرتضی آوینی را ازنظر سرگذشت و آثارش می توان یکی از مؤثران و مبدعان  ادبیات انقلاب اسلامی دانست . او از نظر شخصیت ، اندیشه ، آثار به ویژه از لحاظ سلوک ، اخلاق و عمل یکی از چهره های ماندگار و نامی در عرصه ادبیات انقلاب اسلامی است. ایشان از معدود شخصیتهای پس از انقلاب است که در عرصه های مختلف و بحث برانگیز روز اظهارنظر کرده و قلم زده است.

نگارنده این رساله رابه روش توصیفی وتحلیل محتوای آثارآوینی وبه شیوه کیفی مورد بررسی قرار می دهد.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که :

آثارآوینی از نظر مفاهیم ومضامین چگونه است؟و از آنجا که حیطه نظرات آوینی ، متنوع و گسترده است ، تلاش کردیم با ریزکردن موضوعات ، مهمترین سرفصل های تفکر سیدمرتضی را در این رساله بگنجانیم. و با مرتب کردن کلیدی ترین مباحث و نظراتش ( هنر، سینما ، عاشورا ، دین ، غرب شناسی و … ) در کنار هم می خواهیم روشنگر نکاتی باشیم که قطعاً – اگر مورد عنایت قرار گیرند – منشأ تحولات و راه گشایی ها در قضایای فرهنگی ما خواهد بود.

 

واژگان کلیدی : ادبیات انقلاب اسلامی ، هنر ، سینما ، عاشورا ، سیدمرتضی آوینی

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول –کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-پرسشهای اصلی…………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴-اهداف پزوهش…………………………………………………………………………………………….۹

۱-۵-فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-اهمیت وضرورت……………………………………………………………………………………….۱۰٫

 

فصل دوم-پیشینه وادبیات پژوهش   :

۲-۱-ذات دوره ی گذار………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۱-آوینی ، متفکر دوران گذار…………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۲-آوینی از چه جنسی بوده ؟………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۳-سه مرحله یقین……………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-جایگاه آوینی در مجموعه شاگردان و پیروان مرحوم فردید……………………….۱۸

۲-۱-۵-  نگاهی گذرا به اندیشه و آثار آوینی……………………………………………………۱۸

۲-۱-۶-نگرش تاریخی………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۷-جایگاه اندیشه آوینی درنظرمنتقدان کجاست ؟……………………………………….۲۱

۲-۱-۸-اندیشه مند دفاع مقدس………………………………………………………………………..۲۲

۲-زندگینامه…………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۱-فعالیت های مطبوعاتی……………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۲-کتابهای سیدمرتضی آوینی………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۳-فیلم های مستند آوینی………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۴-مهمترین آثاری که درباره ی سیدمرتضی آوینی نوشته شده است……………..۳۷

۲-۲-۵-آوینی از منظر دکتر رضا داوری اردکانی ( فیلسوف دانشگاه تهران )……………..۳۸

۲-۲-۶-آوینی بین هنر و فلسفه پل زده است………………………………………………….۳۸

۲-۲-۷-سیدشهیدان اهل قلم……………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………۴۱

فصل سوم-روش شناسی پژوهشی

۳-۱-روش تحقیق…………………………………………………………………………………….۴۴

۳۲-حدود و قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….۴۴

۳-روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………….۴۴

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….۴۵

فصل چهارم-تحلیل داده ها

۴-۱-۱-روایت یک فتح بزرگ……………………………………………………………………………..۴۶

۴-۱-۲-گفتار آوینی در روایت فتح………………………………………………………………………………۴۸

۴-۱-۳-کلام مرتضی در روایت فتح…………………………………………………………………………….۵۰

۴-۱-۴-۱-متن فرازمان و فرامکان……………………………………………………………………………….۵۲

۴-۱-۵-نثر آوینی خواننده را به تأمل وا می دارد……………………………………………………………۵۴

۴-۱-۶-نثر مرتضی خاص خودش بود(مریم امینی)………………………………………………………….۵۵

۴-۱-۷-نگاه تمثیلی تأویلی آوینی به هستی………………………………………………………………….۵۶

۴-۱-۸-دلتنگی غریب………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۹-شهری در آسمان………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۱-۱۰-با من سخن بگو دو کوهه……………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۱-«فتح خون»………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۱-۱-نوع نوشته هادرفتح خون………………………………………………………………..۶۱

۴-۲-۱-۲-زبان فتح خون ، بازگویی تاریخ با نظریه سنت الهی است…………………………………..۶۲

۴-۲-۱-۳-مصداق هنر راستین و تصرف روح مخاطب…………………………………………………….۶۲

۴-۲-۱-۴-متن فرازمان و فرامکان………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۵-فتح خون یک کتاب اخلاقی………………………………………………………………………..۶۵

۴-۲-۱-۶-نیاز به عاشورا حس شده…………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲-۱-۷-بررسی جایگاه عاشورا در نظام فکری سیدمرتضی آوینی………………………………….۶۸

۴-۲-۱-۸-جایگاه فتح خون در میان آثار مکتوب عاشورایی……………………………………………۶۸

۴-۲-۱-۹-انحرافات و نادرست گویی ها درباره عاشورا………………………………………………..۷۳

۴-۲-۱-۱۰-سوال اصلی و بنیادین شهید آوینی در “ فتح خون “……………………………………..۷۴

۴-۲-۱-۱۱-انتخاب شخصیتها در کتاب فتح خون بر چه اساسی است ؟………………………….۷۵

۴-۲-۱-۱۲-آیا عمر سعد فتح خون همان عمر سعد کربلاست ؟…………………………………….۷۷

۴-۲-۱-۱۳-ولایت مداری در فتح خون…………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۱-۱۴-عرفان حماسی در کتاب فتح خون………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۱-۱۵-سایه اقتضای زمان ، بر تحلیل یک واقعه تاریخی………………………………………۸۲

۴-۲-۱-۱۶-منظومه ی فلسفی و نگاه آوینی در فتح خون……………………………………………۸۳

۴-۲-۱-۱۷-آیا خواندن فتح خون برای شناخت آوینی کافیست ؟………………………………..۸۴

۴-۲-۱-۱۸-یک تحلیل همه فهم و کاربردی………………………………………………………………….۸۵

۴-۳-۱-توسعه و مبانی تمدن غرب……………………………………………………………………………..۸۷

۴-۳-۱-۱-در معنای توسعه………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۳-۱-۲- توسعه یافتگی، اتوپیای قرن حاضر………………………………………………………………۸۹

۴-۳-۱-۳-بهشت زمینی……………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۳-۱-۴-میمون برهنه………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۳-۱-۵-توسعه برای تمتع………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۳-۱-۶-دیکتاتوری اقتصاد…………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۳-۱-۷-نظام سیاره‌ای اقتصاد………………………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۱-۸-از دیکتاتوری پول تا اقتصاد صلواتی…………………………………………………………۹۵

۴-۳-۱-۹-وماادریکَ ماالبانک؟………………………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۱-۱۰-سودپرستی؛ بنیان اقتصاد آزاد…………………………………………………………………۹۶

۴-۳-۱-۱۱-نظام آموزشی و آرمان توسعه‌یافتگی………………………………………………………..۹۸

۴-۳-۱-۱۲-نظام آموزشی غربی، محصول جدایی علم از دین……………………………………….۹۸

۴-۳-۱-۱۳انسان از نسل میمون؛ خرافه‌ای جاهلانه…………………………………………………….۹۸

۴-۳-۱-۱۴-نتیجه پذیرش سیر خطی پیشرفت…………………………………………………………..۱۰۲

۴-۳-۱-۱۵-نوح نبی وتاریخ تمدن………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۴-۱-آینه جادو ، ج اول ( مقالات سینمایی )……………………………………………………….۱۰۴

۴-۵-۱-آینه جادو ، جلد دوم (  نقدهای سینمایی )………………………………………………….۱۰۵

۴-۶-۱-آینه جادو ، جلد سوم ( گفت و گو ها ، سخنرانی ها و مقالات سینمایی )…………۱۰۶

۴-۶-۱-۱-سینمای اشراقی…………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۶-۱-۲-مستند اشراقی در نظر آوینی چیست ؟……………………………………………………۱۱۰

۴-۶-۱-۳-ماهیت سینمای اشراقی مرتضی آوینی……………………………………………………۱۱۰

۴-۶-۱-۴-سینما تکنولوژی جهت دار…………………………………………………………………۱۱۲

۴-۷-۱-یک تجربه ی ماندگار…………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۸-۱-حلزون های خانه به دوش…………………………………………………………………….۱۱۶

۴-۸-۱-۱-تفکر…………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۸-۱-۲-آوینی و انقلاب اسلامی…………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۵-۴-بزرگترین دغدغه ی آوینی بعد از انقلاب……………………………………………….۱۲۰

۴-۸-۱-۳-حکمت انسی وعلم الاسماء تاریخ……………………………………………………۱۲۱

۴-۹-۱-نسیم حیات………………………………………………………………………………………۱۲۲

۴-۹-۱-۱-مستند خنجر و شقایق……………………………………………………………………۱۲۳

۴-۹-۱-۲-نظر آوینی درباره مناسک حج ابراهیمی………………………………………………۱۲۴

۴-۱۰-۱- رستاخیزجان………………………………………………………………………………….۱۲۶

۴-۱۰-۱-۱- جهاد و مبارزه ………………………………………………………………………….۱۲۷

۴-۱۰-۱-۲-گزیده ای از کتاب رستاخیزجان……………………………………………………۱۲۸

۴-۱۰-۱-۳-آوینی و هنر………………………………………………………………………………۱۲۹

۴-۱۰-۱-۴-ویژگی هنر متعهد از نگاه آوینی……………………………………………………۱۳۰

۴-۱۰-۱-۵-ویژگی هنر متعهد از نگاه آوینی……………………………………………………۱۳۱

۴-۱۰-۱-۶موسیقی در غرب……………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۱۱-۱-آغازی بر یک پایان………………………………………………………………………..۱۳۳

۴-۱۱-۱-۱-آوینی و ولایتمداری…………………………………………………………………..۱۳۴

۴-۱۲-۱-فردایی دیگر…………………………………………………………………………………۱۳۷

۴-۱۳-۱-گزیده ای ازموضوعهایی که آوینی بیشتر از بقیه موضوعها به آن پرداخته است…………….۱۳۸

۴-۱۳-۱-۱-آوینی ، عاشورا و شهادت………………………………………………………….۱۳۹

۴-۱۳-۱-۲-هنر و هنرمندی………………………………………………………………………..۱۴۱

۴-۱۳-۱-۳-تأملانی در ماهیت سینما……………………………………………………………۱۴۲

۴-۱۳-۱-۴-اندیشه های سینمایی آوینی……………………………………………………….۱۴۳

۴-۱۳-۱-۵-غایات تمدن غرب از دیدگاه آوینی………………………………………….۱۴۴

۴-۱۳-۱-۶-سینمای دینی از منظر آوینی…………………………………………………….۱۴۵

۴-۱۳-۱-۷-سینما ی اسلامی…………………………………………………………………..۱۴۶

۴-۱۳-۱-۸-نسبت دین و سینما در افکار   آوینی……………………………………….۱۴۷

۴-۱۳-۱-۹-سینمای جنگ ، سینمای دفاع مقدس……………………………………….۱۴۸

۴-۱۳-۱-۱۰-سینمای دفاع مقدس…………………………………………………………..۱۴۹

۴-۱۳-۱-۱۱-فرق سینمای دفاع مقدس و سینمای جنگ از نگاه آوینی………….۱۴۹

۴-۱۳-۱-۱۲-ماهیت تکنولوژی از دیدگاه آوینی………………………………………۱۵۰

۴-۱۳-۱-۱۳-نتیجه گیری دو دیدگاه………………………………………………………۱۵۱

۴-۱۳-۱-۱۴-قصه و رمان از دیدگاه آوینی…………………………………………….۱۵۲

۴-۱۳-۱-۱۵-شعر………………………………………………………………………………۱۵۳

۴-۱۳-۱- ۱۶-“ آزادی “……………………………………………………………………..۱۵۶

۴-۱۳-۱-۱۷-دموکراسی……………………………………………………………………..۱۵۷

۴-۱۳-۱-۱۸- “توسعه “…………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۱۳-۱-۱۹-توسعه ، تکامل و اسلام………………………………………………….۱۵۹

۴-۱۳-۱-۲۰-جایگاه روشنفکری در تمدن غرب…………………………………..۱۵۹

۴-۱۳-۱-۲۱-نیهیلیسم و اومانیسم ، نبض تمدن غرب………………………………….۱۶۰

۴-۱۳-۱-۲۲-تبلیغات و رسانه های تبلیغی……………………………………………….۱۶۱

۴-۱۳-۱-۲۳-فرهنگ و تمدن غرب………………………………………………………..۱۶۲

۴-۱۳-۱-۲۴-آرای آوینی در نقد مدرنتیه و ذکر عهد امامت……………………….۱۶۴

فصل پنجم-نتیجه گیری

۵-۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۱۶۷

۵-۵-۱-۱-رد یا اثبات فرضیات……………………………………………………………………۱۶۸

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………….۱۶۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………..۱۷۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *