گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی نقش استراتژی اقیانوس آبی در مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی : شرکت کاله آمل


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی نقش استراتژی اقیانوس آبی در مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی : شرکت کاله آمل
2017-09-28
382 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی نقش استراتژی اقیانوس آبی در مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی : شرکت کاله آمل


تعداد صفحات ۱۲۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”388″]

چکیده

امروزه شرکت ها در محیط های پر نوسان فعالیت می کنند .  بدین منظور آنها باید هوشیاری لازم را به خرج داده و موانع را شناسایی کنند و خطرات و همچنین فرصت ها را تشخیص داده و مورد ارزیابی قرار دهند . مدل امتیازات متوازن ، ابزاری برای ارزیابی و کنترل برنامه هاست که از جامعیت نسبتا کافی برخوردار است و می تواند کاستی های یک بعدی بودن کنترل را جبران کند ؛ و همچنین تکنیک نقشه وضعیت استراتژی اقیانوس آبی را نیز می توان برای ارزیابی عملکرد ( سازمانی ) به کار برد .  از این رو در این پژوهش نقش استراتژی اقیانوس آبی بر روی هر یک از ابعاد کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار گرفت . هدف اصلی این پژوهش توسعه مدل کارت امتیازی متوازن به منظور حاضر ساختن ابزاری جامع برای ارزیابی عملکرد است . بدین منظور یک تست تجربی در شرکت کاله آمل صورت گرفت که اثبات می کند فاکتورهای استراتژی اقیانوس آبی بر ابعاد کارت امتیازی متوازن تاثیر دارند . تعداد نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل ۹۰ نفر از مدیران و کارشناسان خبره در شرکت کاله آمل است . داده های پژوهش با استفاده از آزمون t-test و K-S مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استراتژی اقیانوس آبی موجب تغییر در اهداف و سنجه های ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن می شود .

 

واژگان کلیدی : اقیانوس آبی، اقیانوس قرمز، خلاقیت و نوآوری، ارزش، نوآوری ارزش، رقابت، مزیت رقابتی، مدل کارت امتیازی متوازن، مدیریت استراتژیک، استراتژی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      &  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳) بیان ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-۱) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۲) قلمرو جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-۳) قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷) تعریف واژه ها و اصطلاحات  …………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸) تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۹) جمع بندی فصل ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲) لزوم بررسی کاربرد استراتژی اقیانوس آبی در مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………… ۱۶

۲-۳) تعریف کارت امتیازی متوازن …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۴) روند شکل گیری و توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………. ۲۱

۲-۵) روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد ……………………………………………………. ۲۴

۲-۵-۱) منظر مالی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۵-۲) منظر مشتری ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۵-۳) منظر فرایند های داخلی کسب و کار …………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۵-۴) منظر یادگیری و رشد ………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۶) رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن ………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷) توازن در ارزیابی متوازن ……………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۸) شاخص های روش ارزیابی متوازن …………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۹) ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی …………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۰) تاریخچه اقیانوس آبی …………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۱) نوآوری ارزش : سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی ……………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۲) ضرورت و نیاز فزاینده به آفرینش اقیانوس های آبی …………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۳) اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی ………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۴) ابزارها و چارچوب های تحلیلی ………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱۴-۱) نقشه وضعیت استراتژی …………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱۴-۲) الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی …………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۵) سه خصوصیت یک استراتژی خوب …………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۵-۱) تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۵-۲) انشعاب ( واگرایی ) ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۵-۳) آرمان مجاب کننده ………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۶) تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی ……………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۶-۱) تجدید ساختار مرزهای بازار ……………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۶-۲) تمرکز بر تصویری بزرگ و نه بر اعداد و ارقام …………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۶-۳) دستیابی به تقاضایی فراسوی وضع موجود …………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۶-۴) پایه ریزی صحیح مراحل استراتژیک …………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۷) یک نگرش سیستماتیک ………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۸) موانع و مشکلات تقلید ایده اقیانوس آبی …………………………………………………………………………….۵۲

۲-۱۹) چه هنگامی باید مجددا نوآوری ارزش ایجاد کرد ……………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲۰) برخی استفاده ها از کارت امتیازی متوازن ………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۲۰-۱) بخش بازاریابی و پالایش آمریکای شمالی شرکت نفت موبیل ……………………………………… ۵۴

۲-۲۰-۲) واحد راک واتر شرکت خدمات انرژی براون و رووت ……………………………………………….. ۵۴

۲-۲۰-۳) بانک چمیکال ریتل ……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲۰-۴) شرکت زنکا ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲۰-۵) دانشگاه کالیفرنیا و سن دیگو ………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۲۱) برخی استفاده ها از استراتژی اقیانوس آبی ………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۲۱-۱) سیرک دوسالیل ……………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۲۱-۲) شرکت ساوت وست ایرلاین …………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۲۱-۳) شرکت نت جتز …………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱-۴) شرکت سامسونگ الکترونیک ………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۲۱-۵) شرکت نوو نوردیسک ……………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۲۱-۶) اتومبیل فورد مدل T ……………………………………………………………………………………………… 60

۲-۲۱-۷) کامپیوتر دل ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲۱-۸) اتومبیل لکسوس ……………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۲۱-۹) اداره پلیس شهر نیویورک ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲۱-۱۰) پنتاگون …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

بخش دوم : تاریخچه شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل ………………………………………………………………. ۶۳

بخش سوم : پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲۲) پیشینه تحقیق ( تحقیقات انجام گرفته ) …………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲۳) جدول خلاصه ای از پژوهش ای انجام شده ………………………………………………………………………. ۷۳

فصل سوم متدولوژی تحقیق

۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۲) نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۳) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۴) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۴-۱) مختصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۵) اعتبار و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۵-۱) روایی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۳-۵-۲) پایایی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۳-۵-۳) رابطه روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۵-۴) پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲) بررسی جمعیت شناسی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۳) خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی …………………………………………………….. ۸۹

۴-۴) آزمون نرمالیته ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۵) بررسی سوالات تحقیق با استفاده از آزمون تی تست …………………………………………………………….. ۹۰

۴-۵-۱) بررسی سوال اول ……………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۵-۲) بررسی سوال دوم ……………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵-۳) بررسی سوال سوم …………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۵-۴) بررسی سوال چهارم ………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۵-۲) یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۳) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۳-۱) محدودیت های در کنترل محقق ……………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۳-۲) محدودیت های خارج از کنترل محقق ……………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۴) پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۵) توصیه به مدیران اجرائی شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل ………………………………………………… ۱۰۲

۵-۶) توصیه به پژوهشگران آتی  ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *