گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
149 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ


تعداد صفحات ۵۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

لیگنین یکی از فراوان‌ترین ترکیبات آلی در گیاهان بوده که در صنعت کاغذسازی جزء ضایعات محسوب می­شود. لیگنین یک پلی­فنل است که در دیواره سلولی گیاهان وجود داشته و همراه با سلولز باعث سفتی و استحکام گیاهان می­شود و از سه مونومر کانیفریل­الکل، سیناپیل­الکل و کوماریل­الکل تشکیل شده است. در این تحقیق لیگنین از درخت سوزنی­برگ کاج­آلداریکا و درخت پهن­برگ صنوبر به روش کرافت بدست آمد. لیگنین اپوکسی­دارشده توسط اپی­کلروهیدرین در محیط قلیایی تحت سه شرایط دمایی (۵۰، ۷۰ و۹۰ درجه سانتی‌گراد) و سه شرایط زمانی (۳، ۵ و ۷ ساعت) تهیه شد. میزان اپوکسی­دارشدن لیگنین توسط عدد اپوکسی و طیف­ سنجی ­مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IR  مورد بررسی قرارگرفت. بیشترین میزان لیگنین اپوکسی­دارشده مربوط به گونه سوزنی­برگ کاج­آلداریکا و دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد و زمان ۳ ساعت می­باشد. رزین لیگنین اپوکسی­دارشده توسط اسیدآکریلیک، هیدروکینون وکاتالیزور آکریل­دار شده و توسط طیف FT-IR مورد بررسی قرارگرفت. این ماده می‌تواند به عنوان رزین پایه طبیعی اپوکسی­دار در صنعت استفاده شود. خواص فیزیکی چسب شامل چگالی و گرانروی مورد بررسی قرارگرفت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱  

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱- محصولات طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-­ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- ­اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-­ ۱- اهداف علمی………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-­ ۲- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶-­ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۷-­ تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-­ رزین…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲-­ تاریخچه رزین…………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳-­ شناخت رزین اپوکسی…………………………………………………………………………………… ۷

۲-۴- ­طرز تهیه رزین اپوکسی بیس فنل A ………………………………………………………………… 8

۲-۵-­­ خواص شیمیایی رزین های اپوکسی …………………………………………………………………. ۹

۲-۶-­کاربرد رزین های طبیعی…………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۷- کاج آلداریکا……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۷-۱- گیاه شناسی کاج آلداریکا………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۷-۲- رده بندی کاج آلداریکا……………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۷-۳- تاریخچه کاج آلداریکا درایران  ……………………………………………………………………. ۱۱

۲-۷-۴- رویشگاه طبیعی کاج آلداریکا……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۸-صنوبر………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۸-۱- گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۸-۲- رده بندی………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۸-۳- چوب شناسی و مصارف چوب صنوبر……………………………………………………………. ۱۲

۲-۹- لیگنین……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۹-۱- شناخت لیگنین…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۹-۲- جداسازی لیگنین………………………………………………………………………………………. ………       ۱۴

۲-۹-۳- بیوسنتز لیگنین و ساختار آن…………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۹-۴- پیش ترکیب لیگنین……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۹-۵- انواع اتصال و ساختارهای دیمری…………………………………………………………………………….۱۷

۲-۹-۶- گروه های عاملی در لیگنین……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۹-۷- طبقه بندی لیگنین و چگونگی توزیع آن…………………………………………………………………….۱۸

۲-۱۰- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-­ مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۲-­ دستگاه­های مورد استفاده………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۳- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی چوب…………………………………………………………………………….۳۱

۳-۳-۱- تهیه آرد چوب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۳-۲- تعیین درصد لیگنین…………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۳-۴- تهیه لیگنین………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۴-۱- تهیه خرده چوب(چیپس)…………………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۴-۲- تعیین درصد رطوبت چوبها……………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۴-۳- آماده کردن مایع پخت………………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۴-۴- شرایط پخت خرده چوب…………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۴-۵- جداسازی لیگنین……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۵- سنتز لیگنین اپوکسی­دار شده………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۶- روش ساخت لیگنین اپوکسی آکریلیکی………………………………………………………………………………….۳۵

فصل چهارم: نتایج داده­ها

۴-۱میزان لیگنین بدست آمده……………………………………………………………………………………………..۳۷

۴-۲- روش تیتراسیون اپوکسی جهت تعیین گروه­های اپوکسی………………………………………… ۳۷

۴-۳- نتایج بدست آمده از اپوکسی دارشده دو درخت پهن برگ و سوزنی برگ………………….. ۳۸

۴-۴- تاثیر زمان ودما بر میزان اپوکسی دارشدن لیگنین پهن برگ و سوزنی برگ…………………………۳۹

۴-۵- نتایج طیف FT-IR لیگنین کرافت سوزنی برگ و پهن برگ……………………………………………..۴۰

۴-۶- نتایج طیف FT-IRلیگنین اپوکسی دار شده…………………………………………………………………….۴۰

۴-۷- ویژگی رزین لیگنین اپوکسی دار شده آکریلیکی……………………………………………………………..۴۰

۴-۸- واکنش لیگنین اپوکسی دار شده آکریلیکی …………………………………………………………………….۴۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵- بررسی طیف سنجی مادون قرمز………………………………………………………………………………………….۴۶

۵-۱- بررسی طیف  FT-IRلیگنین کرافت گونه صنوبر و گونه کاج آلداریکا…………………. ………..۴۶

۵-۲- بررسی طیف  FT-IRلیگنین اپوکسی دار شده کاج آلداریکا………………………………………………۴۷

۵-۳- بررسی طیفFT-IR لیگنین  اپوکسی­دار شده صنوبر………………………………………………………. ۴۸

۵-۴- بررسی طیف FT-IR لیگنین اپوکسی دار شده آکریلیکی………………………………………………….. ۴۸

۵-۶- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۵-۷- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………۵۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *