گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ
2017-11-04
255 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی میزان اپوکسیداسیون لیگنین بر روی درخت سوزنی برگ و پهن برگ


تعداد صفحات ۵۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”606″]

چکیده

لیگنین یکی از فراوان‌ترین ترکیبات آلی در گیاهان بوده که در صنعت کاغذسازی جزء ضایعات محسوب می­شود. لیگنین یک پلی­فنل است که در دیواره سلولی گیاهان وجود داشته و همراه با سلولز باعث سفتی و استحکام گیاهان می­شود و از سه مونومر کانیفریل­الکل، سیناپیل­الکل و کوماریل­الکل تشکیل شده است. در این تحقیق لیگنین از درخت سوزنی­برگ کاج­آلداریکا و درخت پهن­برگ صنوبر به روش کرافت بدست آمد. لیگنین اپوکسی­دارشده توسط اپی­کلروهیدرین در محیط قلیایی تحت سه شرایط دمایی (۵۰، ۷۰ و۹۰ درجه سانتی‌گراد) و سه شرایط زمانی (۳، ۵ و ۷ ساعت) تهیه شد. میزان اپوکسی­دارشدن لیگنین توسط عدد اپوکسی و طیف­ سنجی ­مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IR  مورد بررسی قرارگرفت. بیشترین میزان لیگنین اپوکسی­دارشده مربوط به گونه سوزنی­برگ کاج­آلداریکا و دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد و زمان ۳ ساعت می­باشد. رزین لیگنین اپوکسی­دارشده توسط اسیدآکریلیک، هیدروکینون وکاتالیزور آکریل­دار شده و توسط طیف FT-IR مورد بررسی قرارگرفت. این ماده می‌تواند به عنوان رزین پایه طبیعی اپوکسی­دار در صنعت استفاده شود. خواص فیزیکی چسب شامل چگالی و گرانروی مورد بررسی قرارگرفت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱  

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱- محصولات طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-­ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- ­اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-­ ۱- اهداف علمی………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-­ ۲- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶-­ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۷-­ تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-­ رزین…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲-­ تاریخچه رزین…………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳-­ شناخت رزین اپوکسی…………………………………………………………………………………… ۷

۲-۴- ­طرز تهیه رزین اپوکسی بیس فنل A ………………………………………………………………… 8

۲-۵-­­ خواص شیمیایی رزین های اپوکسی …………………………………………………………………. ۹

۲-۶-­کاربرد رزین های طبیعی…………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۷- کاج آلداریکا……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۷-۱- گیاه شناسی کاج آلداریکا………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۷-۲- رده بندی کاج آلداریکا……………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۷-۳- تاریخچه کاج آلداریکا درایران  ……………………………………………………………………. ۱۱

۲-۷-۴- رویشگاه طبیعی کاج آلداریکا……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۸-صنوبر………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۸-۱- گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۸-۲- رده بندی………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۸-۳- چوب شناسی و مصارف چوب صنوبر……………………………………………………………. ۱۲

۲-۹- لیگنین……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۹-۱- شناخت لیگنین…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۹-۲- جداسازی لیگنین………………………………………………………………………………………. ………       ۱۴

۲-۹-۳- بیوسنتز لیگنین و ساختار آن…………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۹-۴- پیش ترکیب لیگنین……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۹-۵- انواع اتصال و ساختارهای دیمری…………………………………………………………………………….۱۷

۲-۹-۶- گروه های عاملی در لیگنین……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۹-۷- طبقه بندی لیگنین و چگونگی توزیع آن…………………………………………………………………….۱۸

۲-۱۰- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-­ مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۲-­ دستگاه­های مورد استفاده………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۳- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی چوب…………………………………………………………………………….۳۱

۳-۳-۱- تهیه آرد چوب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۳-۲- تعیین درصد لیگنین…………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۳-۴- تهیه لیگنین………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۴-۱- تهیه خرده چوب(چیپس)…………………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۴-۲- تعیین درصد رطوبت چوبها……………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۴-۳- آماده کردن مایع پخت………………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۴-۴- شرایط پخت خرده چوب…………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۴-۵- جداسازی لیگنین……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۵- سنتز لیگنین اپوکسی­دار شده………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۶- روش ساخت لیگنین اپوکسی آکریلیکی………………………………………………………………………………….۳۵

فصل چهارم: نتایج داده­ها

۴-۱میزان لیگنین بدست آمده……………………………………………………………………………………………..۳۷

۴-۲- روش تیتراسیون اپوکسی جهت تعیین گروه­های اپوکسی………………………………………… ۳۷

۴-۳- نتایج بدست آمده از اپوکسی دارشده دو درخت پهن برگ و سوزنی برگ………………….. ۳۸

۴-۴- تاثیر زمان ودما بر میزان اپوکسی دارشدن لیگنین پهن برگ و سوزنی برگ…………………………۳۹

۴-۵- نتایج طیف FT-IR لیگنین کرافت سوزنی برگ و پهن برگ……………………………………………..۴۰

۴-۶- نتایج طیف FT-IRلیگنین اپوکسی دار شده…………………………………………………………………….۴۰

۴-۷- ویژگی رزین لیگنین اپوکسی دار شده آکریلیکی……………………………………………………………..۴۰

۴-۸- واکنش لیگنین اپوکسی دار شده آکریلیکی …………………………………………………………………….۴۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵- بررسی طیف سنجی مادون قرمز………………………………………………………………………………………….۴۶

۵-۱- بررسی طیف  FT-IRلیگنین کرافت گونه صنوبر و گونه کاج آلداریکا…………………. ………..۴۶

۵-۲- بررسی طیف  FT-IRلیگنین اپوکسی دار شده کاج آلداریکا………………………………………………۴۷

۵-۳- بررسی طیفFT-IR لیگنین  اپوکسی­دار شده صنوبر………………………………………………………. ۴۸

۵-۴- بررسی طیف FT-IR لیگنین اپوکسی دار شده آکریلیکی………………………………………………….. ۴۸

۵-۶- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۵-۷- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………۵۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *