گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مکانیسم تنزل فتوکاتالیستی مرکاپتان‌ها به وسیله تابش UV در حضور اکسید تیتانیوم * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مکانیسم تنزل فتوکاتالیستی مرکاپتان‌ها به وسیله تابش UV در حضور اکسید تیتانیوم
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
119 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مکانیسم تنزل فتوکاتالیستی مرکاپتان‌ها به وسیله تابش UV در حضور اکسید تیتانیوم


تعداد صفحات ۶۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 چکیده

مشکل انتشار بوی بد ناشی از فاضلابهای شهری و فاضلابهای صنعتی و عملکرد خودروها مورد توجه قرار دارد.زیرا این مسئله موجب بروز مشکلات زیست محیطی در هر منطقه می گردد.علت ایجاد این بوهای نامطلوب بخاطر وجود ترکیبات گوگردی همانندمرکاپتانها ، سولفیدهای ترکیبات آلی، دی سولفید ها و هیدروژن سولفید می باشد که این مواد آستانه بوی بسیار پایینی دارند. ترکیبات بدبو بستگی به نوع گروه عاملی موجود در انها دارای بوهایی مشابه بوی ماهی گندیده ، ترشیدگی و … می باشند.حتی استفاده از تکنیک های تجزیه ای پیشرفته نیز امکان شناسایی و تشخیص برخی از این ترکیبات بودار را ندارند. بنابراین برخی از اوقات استفاده از آنالیز حسی نیز بعنوان یک روش کمکی مفید می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. برای کنترل بوها چندین تکنولوژی مورد بررسی و ثبت قرار گرفته است. جذب بوسیله کربن فعال شده ، تصفیه زیستی موجودات ذره بینی ، شستشوی شیمیایی ، اکسیداسیون حرارتی و ممانعت یا پیشگیری از جمله این روشها هستند. هر یک از این تکنیک ها برخی مزایا و معایبی را دارا هستند و از نظر اقتصادی نیز درای درجات متفاوتی می باشند. از جمله این روشها معدنی سازی برخی ترکیبات گوگردی بوسیله تیتانیوم اکسید می باشد که نتایج رضایت بخشی را بهمراه دارد. همچنین TiO2  برای تجزیه ترکیبات بدبو که دارای متیل مرکاپتانها و متیل دی سولفیدها هستند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه استفاده از روش فتو کاتالیستی ناهمگن TiO2  بعنوان کاتالیزگر در حضور نور UV  توجه را بخود جلب می کند که می تواند برای از بین بردن بسیاری از آلاینده ها مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از مطالعات بر روی استفاده از واکنش فتوکاتالیستی TiO2/UV  برای از بین بردن ترکیبات آلی فرار در جو زمین متمرکز شده است.

در این پروژه اکسایش فتوکاتالیستی و معدنی سازی ترشیو بوتیل مرکاپتان بعنوان جزء اصلی گاز طبیعی تجاری مورد بررسی قرار گرفته و اثر  pH ، غلظت مرکاپتان و زمان انجام واکنش مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است . سرانجام یک مکانیسم فتوتنزلی از t-بوتیل مرکاپتان در حضور کاتالیست TiO2 مورد بررسی قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

چکیده———————————————————- ۱

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه——————————————————- ۳

۱-۲- مشخصات آلودگی بوهای نامطبوع——————————— ۳

۱-۳- قوانین آلودگی بوهای نامطبوع———————————— ۴

۱-۴- بیان مسئله————————————————– ۶

۱-۵- جنبه های مختلف موضوع————————————— ۹

۱-۶- تشکیل گونه های فعال اکسیژنی سینیتیک شیمیایی واکنشهای فوتوکاتالیستی— ۱۵

۱-۷- سینیتیک شیمیایی واکنشهای فوتوکاتالیستی ————————– ۱۶

۱-۷-۱-  استوکیومتری واکنش—————————————- ۱۶

۱-۷-۲- شیمی سطح اکسیدهای تیتانیم———————————- ۱۷

۱-۷-۳- سینیتیک لانگمیر-هینشلوود———————————– ۱۸

۱-۸- بهره کوانتومی———————————————– ۱۸

۱-۹- جذب دهنده ها و پذیرنده های الکترونی—————————- ۱۸

۱-۱۰- اثر دوپه کردن TiO2  با فلزات واسطه—————————– ۲۰

۱-۱۱- روشهای بکار رفته در تهیه فوتوکاتالیست————————– ۲۱

۱-۱۲- استفاده از روش سول- ژل در ساخت فوتوکاتالیست—————— ۲۱

۱-۱۳- ضرورت تحقیق——————————————– ۲۶

۱-۱۴- انواع مرکاپتانهای تجاری مورد استفاده—————————– ۲۸

۱-۱۵- آلکیل سولفیدها——————————————— ۲۹

۱-۱۶- سولفیدهای حلقوی—————————————— ۲۹

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- روشهای متداول حذف آلودگی مرکاپتانها————————— ۳۲

۲-۲- پژوهشهای انجام شده در باره حذف فوتوکاتالیستی مرکاپتانها————- ۳۴

۲-۳- از بین بردن ترکیبات بد بو با استفاده از فتوکاتالیست ناهمگن————- ۳۸

۲-۴- استفاده از TiO2  بعنوان یک اکسنده فوتوکاتالیست——————— ۳۹

۲-۵- استفاده از فوتوکاتالیست TiO2 در آفت کش فورات——————- ۴۰

۲-۶- تنزل فورات بکمک فوتوکاتالیست TiO2 ————————— 41

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱- مواد و تجهیزات——————————————— ۴۴

۳-۲- تهیه فوتوکاتالیست —————————————— ۴۴

۳-۲-۱- ساخت نانو اکسید تیتانیم————————————- ۴۴

۳-۲-۲- شناسایی کاتالیست—————————————– ۴۵

۳-۳- واکنش فوتوکاتالیستی—————————————– ۴۵

۳-۴- ۱- تعیین اثر غلظت اولیه مرکاپتان——————————– ۴۸

۳-۴-۲- بررسی اثر pH ——————————————- 49

۳-۴-۳- مقدار فوتوکاتالیست و شدت لامپ UV ————————- 49

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- نتایج بررسی انجام شده—————————————- ۵۱

۴-۱-۱- بررسی ساختار فوتوکاتالیست——————————— ۵۱

۴-۱-۲- بررسی سینیتیک واکنش تجزیه فوتوکاتالیستی مر کاپتان————— ۵۲

۴-۱-۳- بررسی غلظت اولیه مرکاپتان———————————- ۵۳

۴-۱-۴- بررسی اثر pH ——————————————- 53

۴-۱-۵- بررسی مقدار فوتوکاتالیست و شدت لامپ UV ——————– 54

۴-۱-۶- بررسی طیف FTIR وNMR مربوط به تجزیه ترشیوبوتیل مرکاپتان——- ۵۵

فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- بررسی واکنش تهیه فوتوکاتالیست——————————– ۵۷

۵-۲- بررسی سینیتیک واکنش تجزیه فوتوکاتالیستی مرکاپتانها—————– ۵۷

۵-۳- بررسی و تحلیل طیف FTIR و NMR مربوط به تجزیه ترشیو بوتیل مرکاپتان- ۵۸

۵-۴- جمع بندی و نتیجه گیری————————————– ۵۸

۵-۵- پیشنهاد————————————————— ۶۰

منابع و مآخذ——————————————— ۶۱

پیوست ————————————————- ۶۴

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *