گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی قابلیت رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
2017-09-03
446 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا


تعداد صفحات ۷۳ صفحه

قیمت۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”314″]

چکیده

به منظور بررسی قابلیت رقابتی ارقام کلزا با علف­های هرز، آزمایشی به صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، با ۶ تیمار در ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر, مازندران در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ اجراء شد. تیمار­های آزمایشی شامل ارقام کلزا به عنوان فاکتور اصلی و حضور و عدم حضور علف­های هرز به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که حضور علف­هرز سبب کاهش عملکرد محصول، وزن خشک بوته و طول خورجین شد. علف­های هرزی که از نظر ارتفاع بلندتر بودند، طول دوره رویش طولانی­تری داشتند و هم زمان با گیاه زراعی به رشد زایشی رفتند. عملکرد دانه با وزن خشک بوته، وزن هزار دانه، طول خورجین، درصد روغن، تعداد ساقه فرعی و تعداد خورجین همبستگی مثبت داشت. همبستگی عملکرد با ارتفاع بوته، ارتفاع اولین ساقه فرعی، قطر ساقه منفی بود. رقم هایالا ۴۰۱ به دلیل داشتن ارتفاع اولین ساقه فرعی کمتر، وزن هزار دانه و درصد روغن بیشتر در دانه بهتر از سایر ارقام بود و میزان خسارت ناشی از عدم کنترل علف­هرز در این رقم برابر با ۸/۴۳۸ کیلوگرم در هکتار بود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه                       

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۲- خصوصیات علف­های هرز ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۳- آستانه خسارت علف­های هرز …………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۴- رقابت ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۵- رقابت علف­های هرز با کلزا ……………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۶- اهمیّت کلزا …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۷- مهمترین علف­های هرز کلزا ……………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۸-  علف­های هرز غالب مزرعه ……………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۸-۱ شیر تیغک …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۸-۲- شلمی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۸-۳- چچم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۸-۴- فالاریس …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۸-۵- یولاف وحشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۸-۶- پیچک­صحرایی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۸-۷- علف اسب (شیخ بهار) …………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۹- هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱- کلزا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل اجرای آزمایش …………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۳- طرح و تیمارهای آزمایشی مورد استفاده ……………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۴- عملیات زراعی ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵- ارقام مورد کشت …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۶- آماده سازی زمین …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۷- برداشت  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۸- محاسبات آماری ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

فصل چهارم : نتایج و بحث

۴-۱- ارتفاع گیاه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۲- ارتفاع اولین ساقه فرعی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳- تعداد ساقه فرعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۴- تعداد خورجین در بوته …………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۵- طول خورجین ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۶- قطر ساقه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۷- وزن هزار دانه …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۸- درصد روغن …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۹- وزن خشک بوته ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱۰- وزن خشک دانه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۲- بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۵-۳- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *