گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نسبت های سود سهام پرداختی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نسبت های سود سهام پرداختی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران
2017-09-10
366 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نسبت های سود سهام پرداختی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران


تعداد صفحات ۸۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”354″]

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی تاثیر نسبتهای مالی بر سود سهام پرداختی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با هدف کاربردی، متغییرهای تحقیق شامل بررسی تاثیر سودآوری، رشد فروش، نسبت بدهی به حقوق صاحبان، جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیا تی، مبلغ مالیات سهام شرکت ها انجام شده است که به همین منظور نمونه ای به حجم ۱۱۳ شرکت که طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ در بورس بودند را انتخاب نمودیم و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به هر متغیر ، بااستفاده ازشاخص­های آمارتوصیفی شامل میانگین،میانه،انحراف معیاروآزمونهای کولوموگروف – اسمیرنوف (K-S)، تی تست و فریدمن  به بررسی فرضیه ها با استفاده از نرم افزار  spss پرداخته شد. و به این نتیجه رسیدیم: که سودآوری ، رشد فروش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، جریان نقدی  ناشی از فعالیت های عملیاتی ومبلغ مالیات برسود سهام پرداختی تاثیر دارد.

کلید واژه ها : سودآوری، رشد فروش، نسبت بدهی به حقوق صاحبان، جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیا تی، مالیات

فهرست

عنوان                                                                                                                                                صفحه

فصل اول. ۱

کلیات تحقیق. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲-  بیان مسئله. ۴

۱-۳ –  اهداف تحقیق. ۵

۱-۴- سوالهای تحقیق. ۶

۱-۵- قلمروتحقیق. ۶

۱-۶- تعاریف واژه هاواصطلاحات.. ۶

فصل دوم. ۹

ادبیات وپیشینه تحقیق. ۹

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۱-۲-  نقش بورس اوراق بهاداردراقتصاد. ۱۱

۲-۱-۳- اهمیت وضرورت افشاءاطلاعات.. ۱۳

۲-۱-۴-  شیوه اطلاع رسانی دربورس تهران. ۱۵

مبانی نظری تحقیق. ۱۶

۲-۲-۱- مقدمه. ۱۷

۲-۲-۳- نسبتهای مالی: ۲۰

۲-۲-۴-  سود. ۲۱

۲-۲-۵- سودهرسهم (EPS) 22

۲-۲-۶-  نرخ رشد سود. ۲۲

۲-۲- ۷- نرخ بازده سرمایه گذاری.. ۲۳

۲-۲-۸-  سودتقسیمی.. ۲۳

۲-۲-۹- سودآوری شرکت: ۲۴

۲-۲-۱۰-  جریان نقدی آزاد. ۲۵

۲-۲-۱۱- نرخ بازده صاحبان سهام. ۲۵

۲-۲-۱۳- تعیین وجمع بندی فاکتورهای موثربرارزش باا ستفاده ازAHP. 30

۲-۲-۱۴-رشد فروش… ۳۰

۲-۲-۱۵-  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۳۴

۲-۲-۱۶ – مالیات.. ۳۵

۲-۳-۱ پیشینه داخلی: ۴۰

۲-۳-۲- پیشینه خارجی: ۴۵

فصل سوم. ۴۹

روش تحقیق. ۴۹

۳-۱ – مقدمه. ۵۰

۳-۲ – روش تحقیق. ۵۰

۳-۳ – جامعه آماری تحقیق. ۵۱

۳-۴ – نمونه آماری واندازه نمونه. ۵۲

۳-۵ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۵۳

۳-۶ ابزارسنجش… ۵۳

۳-۷  روایی وپایایی تحقیق. ۵۳

۳-۸  روش های آماری موردا ستفاده ۵۴

۳-۹-  آزمون نرمال بودن. ۵۴

۳-۱۰ – آزمون فریدمن.. ۵۴

۳-۱۱ – فرضیه های آماری.. ۵۵

۳-۱۲-   فرضیه تحقیق. ۵۵

۳-۱۳ – مدل مفهومی تحقیق : ۵۶

فصل چهارم. ۵۷

تجزیه وتحلیل داده ها ۵۷

۴-۱-  مقدمه. ۵۸

۴-۲ نمودارهای مربوط به متغییرها: ۶۰

۴-۳  آزمون نرمال بودن. ۶۷

۴-۴ آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵  آزمون فرضیه دوم. ۷۰

۴-۶  آزمون فرضیه سوم. ۷۱

۴-۷  آزمون فرضیه چهارم. ۷۳

۴-۸  آزمون فرضیه پنجم. ۷۵

۴-۹  آزمون رتبه بندی فریدمن.. ۷۶

فصل پنجم. ۸۲

نتیجه گیری وپیشنهادها ۸۲

۵-۱  مقدمه. ۸۳

۵-۲ مروری کلی برتحقیق. ۸۴

۵-۳- نتیجه گیری.. ۸۵

۵-۴- پیشنهادها ۸۶

۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۸۷

۵-۶ محدودیتهای تحقیق. ۸۷

۵-۷- منابع: ۸۸

چکیده لاتین: ۸۹

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *