گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
499 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی


تعداد صفحات ۲۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده:

ادبیات هر ملتی نمایانگر فرهنگ و تمدن آن ملت می باشد. آداب و رسوم هر ملتی را می‌توان در حکایت ها، مثل ها، افسانه‌ها و داستان‌های آن ملت جستجو کرد. داستان‌های هر دوره ای در برگیرنده‌ی بسیاری از پاسخ‌هاست که در ذهن انسان هاست، نسبت به گذشتگان آنها به وجود آمده است.

داستان‌ها با زبان ساده و صمیمی بازگو کننده‌ی فرهنگ و آداب و رسوم مردمان، لحن و طرز گفتار آنها و در برگیرنده‌ی عقائد و تفکر مردمان است. داستان‌های مرادی کرمانی نمونه‌ی خوبی برای مثال این گفتار‌هاست. مرادی کرمانی نویسنده داستان‌های واقعی که آثارش برگرفته از زندگی کودکی‌اش در روستایی در کرمان است.

در آثار او فرهنگ و آداب و رسوم و عقائد و لهجه‌ی مردمان کرمان به ‌خوبی نمایان است. او نویسنده‌ای است که آثارش بومی و محلی است.

در این پژوهش توصیفی و تحلیلی سعی نگارنده بر آن است تا به طور دقیق به بررسی و مطالعه پنج عنصر مهم داستانی که شامل(شخصیت، پیرنگ درون‌مایه، زاویه دید و لحن) می‌باشد. با مطالعه جامع و کامل ده اثر برجسته و مهم مرادی کرمانی که شامل(قصه‌های مجید، مهمان مامان، مشت بر پوست، بچّه های قالیباف‌خانه، خمره، نخل، نه تر و نه خشک، آب انبار، مثل ماه شب چهارده، شما که غریبه نیستید) که منبع اصلی پژوهش است بپردازد.

همچنین در ادامه این پژوهش سعی شده است تا جایگاه کودکان در آثار نویسنده و اتفاقات مربوط به کودکان و محل‌های حوادث داستان‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: داستان، شخصیت‌، پیرنگ، زاویه دید، درونمایه، لحن، آثار هوشنگ مرادی کرمانی

 

چکیده: ۴

مقدمه: ۵

فصل اول: کلیات… ۷

۱-۱ بیان مسئله: ۸

۱-۲ پرسش‌های تحقیقاتی: ۸

۱-۳ حدود مطالعاتی: ۸

۱-۴ اهداف تحقیق: ۹

۱-۵ طرح تحلیلی: ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱ رابطه اندیشه و زبان: ۱۱

۲-۲ ماهیت سبک در نویسندگی: ۱۲

۲-۳ تعاریف دیگر نویسندگان درباره سبک: ۱۳

۲-۳-۱ تقسیم‌بندی سبک: ۱۳

۲-۴ تأثیر لفظ در نثر: ۱۴

۲-۴-۱ وزن نثر در آثار فارسی: ۱۴

۲-۴-۲ وزن نثر و تفاوت آن ها با هم: ۱۵

۲-۵ ادبیات داستانی: ۱۶

۲-۵-۱ تقسیم بندی داستان: ۱۷

۲-۵-۲ تاریخچه داستان در ایران و جهان: ۱۸

۲-۵-۳ تعاریف داستان و ریشه لغوی آن: ۱۹

۲-۵-۱-۱ داستانStory: 19

۲-۵-۱-۱-۱ انواع داستان ها: ۲۰

۲-۵-۱-۲ داستان بلند: Long Story. 20

۲-۵-۱-۳ پیدایش داستان کوتاه: ۲۱

۲-۵-۱-۳-۱ داستان کوتاهShort story: 22

۲-۵-۱-۳-۲ مشخصات داستان کوتاه: ۲۳

۲-۶ زبان داستان: ۲۳

۲-۷ عناصر بنیادی داستان: ۲۴

۲-۸ اجزاء تشکیل دهنده ساختمان داستان و رابطه آنها با تکنیک های سینما: ۲۵

۲-۵-۱-۴  قصه:Tale. 26

۲-۵-۱-۴-۱ سیر قصه در ادب داستانی: ۲۸

۲-۵-۱-۵ رمان: Novel 29

۲-۵-۱-۵-۱ ویژگی رمان: ۳۰

۲-۵-۱-۵-۲ انواع رمان از نظر ساخت: ۳۰

۲-۵-۱-۵-۳  انواع رمان بر حسب موضوع: ۳۱

۲-۵-۱-۶ رمانس Romance: 31

۲-۹ طنز: Satire. 32

۲-۹-۱ انواع طنز در ادبیات: ۳۲

۲-۱۰ کنایه Irony: 33

۲-۱۰-۱ انواع کنایه در داستان: ۳۳

۲-۱۱ لطیفه Anecdote. 34

۲-۱۲ بذله: ۳۴

۲-۱۳ پیدایش ادبیات کودک و نوجوان: ۳۵

۲-۱۳-۱ ادبیات کودک و نوجوان: ۳۵

۲-۱۳-۲ سه گرایش ادبیات کودک: ۳۶

۲-۱۳-۳ هدف های ادبیات کودکان و نوجوانان: ۳۷

۲-۱۳-۴ تفاوتهای ادبیات کودک و بزرگسالان: ۳۸

۲-۱۳-۵ موضوع ادبیات کودک و نوجوان: ۴۰

۲-۱۳-۶ داستان‌های واقعی برای کودکان و نوجوانان: ۴۰

۲-۱۴ عناصر داستان: ۴۱

۲-۱۴-۱ طرح (پیرنگ) Plot 42

۲-۱۴-۱-۱ فرق میان داستان و هسته داستان: ۴۳

۲-۱۴-۱-۲ تفاوت داستان و پیرنگ از نظر فورستر: ۴۴

۲-۱۴-۱-۳ انواع طرح (پیرنگ): ۴۴

۲-۱۴-۱-۴ آرایش طرح(پیرنگ) در داستان: نمونه اول: ۴۵

۲-۱۴-۱-۴-۱ اجزاء طرح یا پیرنگ: ۴۷

۲-۱۴-۱-۵ آرایش طرح(پیرنگ) در داستان: نمونه دوم: ۴۸

۲-۱۴-۱-۵-۱ نمونه اول: ۴۸

۲-۱۴-۱-۵-۲ نمونه دوم: ۴۸

۲-۱۴-۱-۵-۳ نمونه سوم: ۴۹

۲-۱۴-۲ زاویه دید (راوی داستان): Point of view.. 49

۲-۱۴-۲-۱ انواع راوی: ۵۰

۲-۱۴-۲-۲ زاویههای روایت در قالب نمودار: ۵۱

۲-۱۴-۲-۲-۱ زاویه دید اول شخص: (First person) 52

۲-۱۴-۲-۲-۲ زاویه دید تک‌گویی درونی(حدیث نفس): ۵۲

۲-۱۴-۲-۲-۳ زاویه آشفتگی ذهن: ۵۲

۲-۱۴-۲-۲-۴ زاویه دید دوم شخص (خطابی): ۵۲

۲-۱۴-۲-۲-۵ زاویه دید دانای محدود: ۵۳

۲-۱۴-۲-۲-۶ زاویه دید سوم شخص یا دانای کل نامحدود: ۵۳

۲-۱۴-۲-۲-۷ زاویه دید مکاتبه‌ای یا نامه‌نگاری: ۵۳

۲-۱۴-۲-۲-۸ زاویه دید یادداشت روزانه نویسی: ۵۳

۲-۱۴-۲-۲-۹ زاویه دید نمایشی (فراخ منظر) ۵۴

۲-۱۴-۲-۳ استفاده از چند زاویه دید: ۵۴

۲-۱۴-۳ درونمایه (تم) Them… 54

۲-۱۴-۳-۱ انواع درونمایه (تم) ۵۶

۲-۱۴-۳-۲ موضوع: Subject 56

۲-۱۴-۳-۳ انتخاب موضوع: ۵۷

۲-۱۴-۳-۴ تفاوت موضوع و مضمون: ۵۸

۲-۱۴-۴ شخصیت: character. 58

۲-۱۴-۴-۱ شیوههای شخصیتپردازی: ۵۹

۲-۱۴-۴-۲ طبقه بندی شخصیت ها در داستان: ۶۰

۲-۱۴-۴-۳ انواع شخصیت‌های فرعی در داستان: ۶۱

۲-۱۴-۴-۴ انواع رابطه شخصیت‌ها با کشمکش در داستا‌ن: ۶۳

۲-۱۴-۵ لحن: Tone. 64

۲-۱۴-۶ گفتگو: Dialogue. 64

۲-۱۴-۷ فضا و جو: Atmosphere. 65

۲-۱۴-۸ صحنه :Stage. 65

۲-۱۴-۹ تجربه: Experiment 66

۲-۱۴-۱۰ الگو: Sample. 66

۲-۱۵ شرح حال نویسنده ۶۸

۲-۱۵-۱ آثار مرادی کرمانی: ۷۱

۲-۱۵-۱-۱ داستان: ۷۱

۲-۱۵-۱-۲ فیلمنامه: ۷۲

۲-۱۵-۱-۳ نمایشنامه ها: ۷۲

۲-۱۵-۱-۴ اقتباس سینمایی: ۷۲

۲-۱۶پیشینه تحقیق: ۷۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۷۶

۳-۱ روش تحقیق: ۷۷

۳-۲ روش گرد‌آوری اطلاعات: ۷۷

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات: ۷۷

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۷۸

۳-۵ محدوده تحقیق: ۷۸

فصل چهارم: بحث (بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی) ۸۰

۴-۱ خلاصه داستان‌های مورد ارزیابی و بررسی عنصر پیرنگ هر یک: ۸۱

۴-۱-۱ خلاصه داستان قصه‌های مجید: ۸۱

۴-۱-۱-۱ پیرنگ داستان قصه های مجید: ۸۲

۴-۱-۲ خلاصه داستان مشت بر پوست: ۸۵

۴-۱-۲-۱ پیرنگ داستان مشت بر پوست: ۸۷

۴-۱-۳ خلاصه داستان مهمان مامان: ۸۹

۴-۱-۳-۱ پیرنگ:«مهمان مامان» ۹۲

۴-۱-۴ خلاصه داستان (نه تر نه خشک): ۱۰۰

۴-۱-۴-۱ پیرنگ (نه تر نه خشک): ۱۰۴

۴-۱-۵ خلاصه داستان (مثل ماه شب چهارده): ۱۱۰

۴-۱-۵-۱ پیرنگ (مثل ماه شب چهاردهم): ۱۱۲

۴-۱-۶ خلاصه داستان (شما که غریبه نیستید): ۱۱۵

۴-۱-۶-۱ پیرنگ (شما که غریبه نیستید): ۱۱۸

۴-۱-۷ خلاصه داستان آب انبار: ۱۲۱

۴-۱-۷-۱ پیرنگ داستان (آب انبار): ۱۲۳

۴-۱-۸ خلاصه داستان (خمره) ۱۲۴

۴-۱-۸-۱پیرنگ داستان (خمره) ۱۲۸

۴-۱-۹ خلاصه داستان بچه های قالیبافخانه: ۱۳۱

۴-۱-۹-۱ پیرنگ داستان قالیبافخانه: ۱۳۴

۴-۱-۱۰ خلاصه داستان نخل.. ۱۴۳

۴-۱-۱۰-۱ پیرنگ داستان (نخل): ۱۴۶

۴-۲ بررسی عنصر شخصیت‌‌های داستان‌‌های مورد ارزیابی.. ۱۴۹

۴-۲-۱شخصیت پردازی (قصه های مجید) ۱۴۹

۴-۲-۱-۱ شخصیت اصلی: ۱۴۹

۴-۲-۱-۲ شخصیت فرعی: ۱۵۳

۴-۲-۲ شخصیت پردازی داستان مشت بر پوست: ۱۵۴

۴-۲-۲-۱ شخصیت اصلی: ۱۵۴

۴-۲-۲-۲ شخصیت های فرعی: ۱۵۵

۴-۲-۲-۳ سیاهی لشکر: ۱۵۶

۴-۲-۳ شخصیت پردازی (مهمان مامان): ۱۵۷

۴-۲-۳-۱ شخصیت اصلی: ۱۵۷

۴-۲-۳-۲ شخصیتهای فرعی: ۱۵۹

۴-۲-۳-۳ سیاهی لشکر: ۱۶۶

۴-۲-۴ شخصیت پردازی (نه تر نه خشک) ۱۶۶

۴-۲-۴-۱ شخصیت اصلی: ۱۶۷

۴-۲-۴-۲ شخصیتهای فرعی: ۱۶۹

۴-۲-۴-۳ سیاهی لشکر: ۱۷۴

۴-۲-۵ شخصیت‌پردازی در داستان (مثل ماه شب چهارده): ۱۷۴

۴-۲-۵-۱ شخصیت اول: ۱۷۴

۴-۲-۵-۲ شخصیتهای فرعی: ۱۷۵

۴-۲-۵-۳ سیاهی لشکر: ۱۷۸

۴-۲-۶ شخصیت‌پردازی (شما که غریبه نیستید): ۱۷۸

۴-۲-۶-۱ شخصیت اصلی: ۱۷۸

۴-۲-۶-۲ شخصیت‌های فرعی: ۱۸۱

۴-۲-۶- ۳ سیاهی لشکر: ۱۸۵

۴-۲-۷ شخصیت‌پردازی در داستان (آب انبار): ۱۸۶

۴-۲-۷-۱ شخصیت‌های اصلی: ۱۸۶

۴-۲-۷-۲ شخصیت‌های فرعی: ۱۸۸

۴-۲-۷-۳ سیاهی‌لشگر: ۱۹۵

۴-۲-۸ شخصیت‌پردازی در داستان (خمره) ۱۹۶

۴-۲-۸-۱ شخصیت اصلی: ۱۹۶

۴-۲-۸-۲ شخصیت های فرعی: ۲۰۱

۴-۲-۸-۳ سیاهی لشکر: ۲۰۵

۴-۲-۹ شخصیت‌پردازی در قالیبافخانه: ۲۰۵

۴-۲-۹-۱ شخصیت‌های اصلی: ۲۰۶

۴-۲-۹-۲ شخصیت‌های فرعی: ۲۰۶

۴-۲-۹-۳ سیاهی لشکر: ۲۱۲

۴-۲-۱۰ شخصیت‌پردازی داستان نخل.. ۲۱۲

۴-۲-۱۰-۱ شخصیت اصلی: ۲۱۴

۴-۲-۱۰-۲ شخصیت‌های فرعی: ۲۱۵

۴-۲-۱۰-۳ سیاهی لشکر: ۲۱۶

۴-۳ بررسی عنصر درونمایه داستان‌های مورد ارزیابی.. ۲۱۷

۴-۳- ۱ درونمایه داستان (قصه های مجید): ۲۱۷

۴-۳-۲ درونمایه داستان مشت بر پوست: ۲۱۸

۴-۳-۳ درونمایه: مهمان مامان. ۲۱۹

۴-۳-۴ درونمایه (نه تر نه خشک): ۲۲۲

۴-۳-۵ درونمایه داستان (مثل ماه شب چهارده): ۲۲۴

۴-۳-۶ درونمایه (شما که غریبه نیستید): ۲۲۶

۴-۳-۷ درونمایه داستان (آب انبار): ۲۲۷

۴-۳-۸ درونمایه داستان (خمره): ۲۳۰

۴-۳-۹ درونمایه داستان قالیبافخانه: ۲۳۱

۴-۳-۱۰ درونمایه داستان (نخل) ۲۳۳

۴-۴ بررسی عنصر زاویه دید در داستان‌های مورد ارزیابی: ۲۳۸

۴-۴-۱ زاویه دید داستان (قصه های مجید): ۲۳۸

۴-۴-۲ زاویه دید مشت بر پوست: ۲۳۸

۴-۴-۳ زاویه دید (مهمان مامان): ۲۳۹

۴-۴-۴ زاویه دید داستان (نه تر، نه خشک) ۲۴۰

۴-۴-۵ زاویه دید داستان (مثل ماه شب چهارده): ۲۴۱

۴-۴-۶ زاویه دید (شما که غریبه نیستید): ۲۴۱

۴-۴-۷ زاویه دید (آب انبار): ۲۴۲

۴-۴-۸ زاویه دید (خمره) ۲۴۲

۴-۴-۹ زاویه دید داستان بچه‌های قالیبافخانه: ۲۴۳

۴-۴-۱۰ زاویه دید داستان نخل: ۲۴۴

۴-۵ بررسی عنصر لحن در داستان‌های مورد ارزیابی: ۲۴۵

۴-۵-۱ لحن قصه های مجید: ۲۴۵

۴-۵-۲ لحن (مشت بر پوست): ۲۴۶

۴-۵-۳  لحن داستان (مهمان مامان): ۲۴۹

۴-۵-۴ لحن داستان نه‌تر و نه خشک: ۲۴۹

۴-۵-۵ لحن داستان (مثل ماه شب چهارده): ۲۵۰

۴-۵-۶-لحن داستان (شما که غریبه نیستید): ۲۵۱

۴-۵-۷ لحن داستان آب‌انبار: ۲۵۱

۴-۵-۸ لحن داستان (خمره) ۲۵۳

۴-۵-۹ لحن داستان (قالیبافخانه): ۲۵۴

۴-۵-۱۰ لحن داستان(نخل) ۲۶۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… ۲۶۳

۵-۱ نتیجه‌گیری: ۲۶۴

۵-۲  ارائه‌ پیشنهادات و توصیه‌ها: ۲۶۹

منابع و مأخذ: ۲۷۱

چکیده انگلیسی: ۲۷۵

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *