گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت زن در رمان سووشون و شوهر آهو خانم * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت زن در رمان سووشون و شوهر آهو خانم
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
113 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت زن در رمان سووشون و شوهر آهو خانم


تعداد صفحات ۹۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

زنان به عنوان شخصیّت­های داستانی همواره در ادبیّات حضور داشته­اند؛ امّا تا قبل از نویسندگی آنان، چهره­ای که در آثار ادبی از زنان ترسیم شده بود، توسط نویسندگان مرد بوده است. در این آثار کمتر نویسنده­ی مردی را می­توانیم بیابیم که چهره­ی همه­جانبه­ای از زن در آثارش ارائه شده باشد؛ این مشکل با نویسندگی زنان تا حدّی رفع شده است. زیرا زنان با توجّه به شناخت خود چهره­ی همه­جانبه­تری می­توانند از خود ارائه دهند. سوشون و شوهر آهو خانم دو رمان عصر حاضرند که تجارب زنانه سیمین دانشور و نگاه مردانه علی محمد افغانی به زنان در آنها به رشته تحریر درآمده است. با بررسی جایگاه زنان در این دو اثر می­توان از تحولاتی که در جایگاه زنان درصد سال اخیر به وقوع پیوسته است، تصویری ارائه نمود. حال ببینیم در این دو رمان، با توجّه به این­که نویسنده­­ی یکی مرد و دیگری زن است، چه شباهت­ها و تفاوت­هایی وجود دارد؟

با ورود اندیشه­های جدید بین سنّت و مدرنیته تقابلی ایجاد می­شود که در رمان شوهر آهو خانم می­توان گوشه­هایی از آن را اگرچه بسیار غیر محسوس لمس نمود. در اصل آهو و هما دو نمونه از افراد وابسته به سنّت و متمایل به تجدد را نشان می­دهند که خواهان نایل شدن به حق خود هستند. در رمان سووشون، زری نماینده زنان متحول شده ایرانی است که به دنبال آرمان­های خویش می­باشند و در این راه شجاعت و جسارت به خرج می­دهند.

کلید واژه­ها: شخصیّت­پردازی، زن،سووشون، شوهر آهو خانم،تحلیل،مقایسه.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- سؤالات ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- فرضیه­ها ………………………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ ادبیّات داستانی…………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۱-۱ قصه…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۲ رمان…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۳ رمانس………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۴- داستان کوتاه……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲ داستان­ها و رمان­های آغازین فارسی………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳ تاریخچه داستان نویسی………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴- سیر داستان­نویسی در دوران معاصر……………………………………………………………………… ۱۲

۲-۵- جامعه شناسی رمان معاصر…………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۶ مردان رمان­نویس ایران……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۷ زنان رمان­نویس ایرانی………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۸ جنسیّت در آثار رمان­نویسان………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۹ جایگاه زن در رمان­های اجتماعی…………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱۰ تصویر زن در رمان گذشته…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱۱ تصویر زن در رمان معاصر…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱۲ نظریه­های شخصیت،شخصیت ایستا وشخصیت پویا…………………………………………………. ۲۰

۲-۱۳ زندگی نامه سیمین دانشور…………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۳-۱ معرفی آثار سیمین دانشور…………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۳-۲ سبک نویسندگی سیمین دانشور…………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱۳-۳ جهان­بینی سیمین دانشور…………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۳-۴ نگاه دانشور به زن در آثارش…………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۳-۵ معرفی سووشون و سبک آن………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۳-۶- ماهیت رمان سووشون……………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۴ زندگی­نامه علی محمّد افغانی…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۴-۱ آثار علی محمد افغانی…………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۴-۲ سبک نویسندگی علی محمّد افغانی …………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۴-۳ معرفی رمان شوهر آهو خانم ………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۴-۴- ماهیت رمان شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………. ۳۰

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق

۳- ۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳- ۲- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۳۲

۳- ۳- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۳۲

۳- ۴- روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………… ۳۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

۴-۱ بررسی شخصیت زن در رمان­ها……………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۱-۱ شخصیت اصلی زن در دو رمان………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۱-۱-۱ شخصیت ­اصلی زن رمان شوهر آهو خانم………………………………………………………… ۳۴

۴-۱-۱-۲ هما در رمان شوهر آهو خانم………………………………………………………………………… ۳۶

۴-۱-۱-۳ شخصیت اصلی زن در رمان سووشون…………………………………………………………….. ۳۸

۴-۱-۱-۳ تحول شخصیت­های اصلی……………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۱-۱-۳-۱ تحول زری……………………………………………………………………………………………. ۳۹
۴-۱-۱-۳-۲ تحول در آهو………………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۱-۱-۴ شباهت شخصیت­پردازی قهرمانان زن در دو رمان………………………………………………. ۴۱

۴-۱-۲ تیپ شناسی در دو رمان…………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۱-۲-۱ تیپ شناسی در رمان سووشون………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۱-۲-۲ تیپ­شناسی در رمان شوهر آهو خانم……………………………………………………………….. ۴۵

۴-۱-۲-۳ عناصر نمادگرایی در رمان سووشون……………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۲-۴- عناصر نمادگرایی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۳ تنوع شخصیت در دو رمان………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۳-۱ دیگر زنان رمان شوهر آهو خانم…………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۳-۲ دیگر شخصیت­های زن سووشون……………………………………………………………………. ۵۰

۴-۱-۴ ذهنیت شخصیت زنان…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۱-۱ ذهنیت شخصیت زنان در رمان سووشون………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۴-۲ ذهنیت شخصیت زنان در رمان شوهر آهو خانم…………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۵ لحن شخصیت در دو رمان………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۵-۱ لحن شخصیت در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۵-۲ لحن شخصیت در سوشون……………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۱-۶ فکر و عمل شخصیت­های زن…………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۱-۶-۱ فکر و عمل شخصیت­های سووشون……………………………………………………………….. ۵۵

۴-۱-۶-۲ فکر و عمل شخصیت­های شوهر آهو خانم……………………………………………………….. ۵۵

۴-۲ باورها و اعتقادات زنان در دو رمان………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۲ ۱-اعتقادات مذهبی……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۱-۱-۲-اعتقادات مذهبی در رمان شوهر آهو خانم………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۱-۲ اعتقادات مذهبی در رمان سووشون………………………………………………………………… ۵۷

۲-۲-۴اعتقادات و باورهای خرافی………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۱-۲-۲- اعتقادات و باورهای خرافی در سووشون……………………………………………………….. ۵۸

۴-۲-۲-۲- اعتقادات و باورهای خرافی در شوهر آهو خانم……………………………………………….. ۵۹

۴-۳-۲شخصیت زن و جایگاه اجتماعی او در رمان سوشون……………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۳-۲-زن و روابط اجتماعی او……………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۳-۲-۲ پوشش زنان……………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۳-۲-۳ هویت باختگی زنان……………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۲-۴ تصویر زن سنتی……………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۱-۴-۲ تصویر سنتی زن در سووشون……………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۴-۲تصویر زن مدرن…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۳-۴-۲نگاه فمینیستی……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۴-۴-۲ شخصیت سیاسی……………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۵-۲ شخصیت زن و جایگاه اجتماعی او در رمان شوهر آهو خانم……………………………………. ۶۵

۴-۱-۵-۲زن و روابط اجتماعی او……………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲-۵-۲پوشش زنان………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۵-۲-۳ هویت باختگی زنان……………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۵-۲-۴ تصویر زن سنتی………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۵-۲-۵ تصویر زن مدرن………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۵-۲-۶ نگاه فمینیستی…………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۷-۵-۲ شخصیت سیاسی……………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۶-۲ مسائل و مشکلات زنان در رمان سووشون…………………………………………………………… ۷۱

۴-۶-۲-۱ مظلومیت ………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۶-۲-۲ به دوش کشیدن بار اقتصادی………………………………………………………………………… ۷۴

۴۶-۲–۳ اعمال خشونت………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۶-۲-۴ چند همسری……………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۶-۲-۵ بی­پناهی………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۷-۲ مسائل و مشکلات زنان در رمان شوهر آهو خانم………………………………………………….. ۷۶

۴-۷-۲-۱ مظلومیت ………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۷-۲-۲ به دوش کشیدن بار اقتصادی………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۷-۲-۳ اعمال خشونت………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۷-۲-۴ چند همسری……………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۷-۲-۵ بی­پناهی………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۸-۲ زن و روابط خانوادگی او در رمان سووشون………………………………………………………… ۸۳

۴-۸-۲-۱ جلوه عشق در رمان……………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۸-۲-۲ نقش زن در الفت و آرامش………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۹-۲ زن و روابط خانوادگی او در رمان شوهر آهو خانم………………………………………………… ۸۴

۴-۹-۲-۱ جلوه عشق در رمان……………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۹-۲-۲ نقش زن در الفت و آرامش………………………………………………………………………….. ۸۵

فصل پنجم بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵- ۱- بیان خلاصه­ای از مسأله با توجّه به نتایج تحقیق:…………………………………………………….. ۸۷

۵- ۲- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۳- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *