گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی روابط خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در شرایط اقلیمی ا ستان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی روابط خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در شرایط اقلیمی ا ستان مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
144 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی روابط خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در شرایط اقلیمی ا ستان مازندران


تعداد صفحات ۴۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی و محدودیت های عملکرد گیاهان زراعی در شرایطی که رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی محدود کننده رشد محصولات زراعی می باشند، انتخاب نوع محصول زراعی و رقم آن با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، از اهمیت مهمی برخوردار
می
باشد. لذا، به منظور بررسی صفات زراعی ۱۰ لاین سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در شرایط اقلیمی مازندران، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران واقع در ایستگاه تحقیقاتی قراخیل قائمشهر در سال زراعی۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار جهت انتخاب و معرفی برترین لاین زراعی به اجرا درآمد. میزان کود مصرفی بر اساس آزمون خاک توصیه گردید. عملیات زراعی نیز طبق اصول تکنیکی زراعت انجام شد. نتایج حاصل از  این آزمایش نشان داد که لاین t17 نسبت به سایر لاین ها بالاترین میزان طول خوشه و تعداد دانه درخوشه را داشته و تفاوت معنی داری نسبت به لاین های دیگر دارد. بررسی لاین ها از نظر میزان تولید عملکرد دانه نشان داد لاین t17با عملکرد ۹/۱۱۴۱۵ کیلو گرم در هکتار بالاترین عملکرد را در بین لاین های دیگر دارا می باشد. همچنین، بررسی عملکرد بیولوژیک نیز نشان داد لاین t17 اختلاف معنی داری نسبت به سایر لاین ها دارد. بررسی صفات مورفولوژیک لاین ها حاکی از آن است که لاینt17  از شاخص سطح برگ وسطح برگ پرچم بیشتری برخوردار می باشد. بررسی ویژگی های رشد وتوسعه گیاهچه ۱۰ لاین سورگوم دانه ای نیز انجام گردید. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود اختلاف معنی داری بین لاین های مختلف از نظر صفات طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص قدرت گیاه چه می باشد. در بین ۱۰ لاین مورد بررسی لاینt17  دارای طول ریشه چه و ساقه چه و وزن ریشه چه بالاتری نسبت به لاین های دیگر داشته است. بررسی شاخص قدرت گیاه چه نیز حاکی از بالاتر بودن این صفت در لاین t17 به مقدار ۶/۴ درصد نسبت به سایر ارقام می باشد. بنابراین این لاین در شرایط اقلیمی مازندران نسبت به سایر لاین ها برتری داشته و می تواند جهت کشت  در اقلیم مازندران معرفی گردد.

 

کلمات کلیدی: سورگوم دانه ای، لاین، صفات زراعی، عملکرد دانه

 

عنوان                                           فهرست مطالب                                                             صفحه

                 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:  کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۲-۱- اهمیت اقتصادی و موارد مصرف سورگوم دانه ای  ………………………………………………………………….. ۵

۳- ۱- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۴-۱-گلدهی………………………… …………………………………………………………………………………………………….. ۹

۵-۱-تهیه بستر کاشت …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۶-۱-تاریخ کاشت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۷-۱-عمق کاشت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۸-۱- میزان بذر کاشت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۹- ۱- ثبات عملکرد ………………………………………………… …………………………………………………………… ۱۲

۱۰-۱ -داشت …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱۱-۱ -نیاز غذایی ……………………………………………… ……………………………………………………………………..۱۴

۱۲-۱- مبارزه با علف های هرزه……………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱۳-۱- آفات مهم سورگوم دانه ای …………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱۴-۱ -بیماری های مهم سورگوم دانه ای …………………………………………………………………………………………۲۰

۱۵-۱- برداشت سورگوم ………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱۶-۱- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۱۷– ۱ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲ – فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳ – فصل سوم : روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۳- زمان و موقعیت محل اجرای آزمایش…………………………………………………………………………………………۳۰

ج

۲-۳- مشخصات ماده آزمایشی  …………………………………………………………………………………………………………۳۰

۳-۳- طرح آماری و تیمارهای مورد بررسی………………………………………………………………………………۳۱

۴-۳ -مراحل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۵-۳- نمونه برداری و اندازه گیری صفات…………………………………………………………………………………………….۳۱

-۴ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..۳۴

۱- ۴- بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های مختلف سورگوم دانه………………………………………………..۳۵

۲-۴-  بررسی تعداد دانه در پانیکول لاین های مختلف سورگوم دانه ای …………………………………………………۳۵

۳-۴-  بررسی همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد لاین های مختلف سورگوم دانه ای ………………………۳۵

۴-۴-  بررسی صفات مرفولوژیک لاین های مختلف سورگوم دانه ای ………………………………………………… ..۳۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها  …………………………………………………………………………………. .۳۶

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *