گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان گلستان


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان گلستان
2017-09-03
459 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان گلستان


تعداد صفحات ۱۷۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”338″]

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان سازمان بهزیستی استان گلستان که در زمان انجام مطالعه در سازمان یادشده مشغول به فعالیت بوده اند، بوده است. نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. داده‌ی مورد نیاز متناسب با اهداف وسؤالات تحقیق با استفاده ازدو ابزاراستاندارد “موادی، پورترواستریز” برای رضایت شغلی و”مارتین گانن” برای تعهد سازمانی جمع آوری گردیده است. پایائی ابزار با استفاده ازروش آلفای کرونباخ مقدارعدد حالت کلی۹۰۲  محاسبه شده است.

توصیف وتجزیه و تحلیل داده ها در دوسطح توصیفی واستنباطی انجام و تمامی مراحل محاسبات با استفاده ازنرم افزار آماریSPSS  انجام شده است.

ازمهمترین نتایج این مطالعه می‌توان به وجود رابطه بین میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی با رضایت شغلی آنان اشاره نمود.

از دیگر نتایج این مطالعه می‌توان به متفاوت بودن تفاوت بین سطح تحصیلات، پست سازمانی با تعهد و رضایت شغلی اشاره نمود.

 

واژه گان کلیدی :

تعهد سازمانی. رضایت شغلی. سطح تحصیلات. پست سازمانی. بهزیستی استان گلستان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه                                

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول ;کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ – بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳–مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-  اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵ – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-فرض های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸- تعاریف،اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۰

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲- تعریف مولفه های اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-نظریه های مربوط به رضایت شغلی………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۴-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

الف :تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………… ۳۹

ب :تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۵–چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۶-نظریه های مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۷- تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۸- تعهد سازمانی ،تعهد یک بعدی یا چند بعدی………………………………………………………………….. ۵۸

 

فصل سوم؛ روش تحقیق

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۳- جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۵- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۳-۶- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۷-ابزار گردآوری داده های پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۸- روایی یا اعتبار ابزار گردآوری پژوهش………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۹- پایایی ابزار گردآوری پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۱۰- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش……………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۱۱-روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۱۲-اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

 

فصل چهار: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-توصیف جمعیت شناختی نمونه ها………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۴-آزمون فرضیه ها و تفسیر نتایج حاصل……………………………………………………………………………. ۱۵۹

 

فصل پنجم; بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

۵-۲-نتایج و یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

۵-۳- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۷۱

۵-۴-تفسیر و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۵-۵-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۵-۶-توصیه به پژوهشگران آتی ………………………………………………………………………………………….. ۱۷۳

 منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *