گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتمادو تعهد سازمانی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتمادو تعهد سازمانی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال
2017-09-02
447 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتمادو تعهد سازمانی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال


تعداد صفحات ۱۴۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”299″]

فهــرست مــطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

__________________________________________________________________________

  • مقدمه …………………………     ۲
  • بیان مسأله …………………….     ۴
  • اهمیت وضرورت تحقیق………………     ۶
  • مدل مفهومی تحقیق ……………….  ۷

۱-۵) اهداف تحقیق …………………..       ۸

۱-۵-۱) سوالات تحقیق ………………….      ۹

۱-۶) فرضیها ………………………..      ۹

۱-۶-۱) فرضیه اصلی …………………..      ۹

۱-۶-۲) فرضیات فرعی …………………..    ۱۰

۱-۷) قلمرو تحقیق ……………………     ۱۰

۱-۸) تعاریف واژه ها و اصطلاحات………….    ۱۱

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

__________________________________________________________________________

۲-۱) بخش اول: اعتماد سازمانی …………          ۱۳

۲-۱-۱) مقدمه ………………………..     ۱۳

۲-۱-۲) تعریف اعتماد ………………….     ۱۴

۲-۱-۳) ابعاد اعتماد ………………….     ۱۷

۲-۱-۴) ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز……     ۱۷

۲-۱-۵) مولفه های اعتماد از دیدگاه اولن …     ۱۸

۲-۱-۶) نقش اعتماد در سازمان ……………    ۲۴

۲-۱-۷) یک نظر اجمالی در مورد ادبیات اعتماد…… …………………………………….    ۲۷

۲-۱-۸) اعتماد و سازمان…………………    ۳۰

۲-۱-۸-۱) جنبه های شخصیتی افراد………….    ۳۰

۲-۱-۸-۲) ابعاد عملکرد مدیریتی…………..    ۳۱

۲-۱-۹) فرآیند اعتماد ………………….    ۳۳

۲-۱-۱۰) انواع اعتماد ………………….    ۳۶

۲-۱-۱۱) بررسی اعتماد با نگرش دینی……….    ۴۲

۲-۲)  بخش دوم: تعهد سازمانی ……………    ۴۹ ۲-۲-۱) مقدمه …………………………    ۴۹

۲-۲-۲) تعهد سازمانی چیست ………………        ۵۰

۲-۲-۳) ضرورت توجه به تعهد سازمانی ………    ۵۲

۲-۲-۴) انواع تعهد …………………….    ۵۳

۲-۲-۵) عوامل موثر بر تعهد سازمانی ………    ۵۵

۲-۲-۶) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ ۶۸

۲-۲-۷) مدل های تعهد سازمانی ……………    ۶۹

۲-۲-۸) دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی …………………………………….    ۷۴

۲-۲-۹) پیش شرط های تعهد سازمانی از نظر میر و آلن. …………………………………….    ۷۶

۲-۲-۱۰) فرآیند اجتماعی کردن ……………    ۸۹

۲-۲-۱۱) نتایج مطلوب تعهد سازمانی برای فرد، گروه کاری و سازمان ………………………..    ۸۱

۲-۲-۱۲) نتایج نامطلوب تعهد سازمانی برای فرد، گروه کاری و سازمان ………………………..    ۸۳

۲-۲-۱۳) تعهد در نگرش دینی ……………..    ۸۴

۲-۲-۱۴) جایگاه تعهد در دین اسلام ………..    ۸۶

۲-۳)بخش سوم:رابطه اعتماد و تعهد………….   ۹۲

۲-۴) بخش چهارم: پیشینه تحقیق ……………   ۹۲

۲-۴-۱) مروری بر پژوهش­های انجام شده ………   ۹۵

فصل سوم: روش تحقیق

__________________________________________________________________________

۳-۱) مقدمه ………………………….    ۱۰۳

۳-۲) مدل مفهومی پژوهش ……………….     ۱۰۴

۳-۳) روش تحقیق ……………………..     ۱۰۶

۳-۴) ابزار و روش­های جمع آوری اطلاعات …..     ۱۰۶

۳-۵) ویژگی های فنی ابزارهای گردآوری اطلاعات    ۱۰۹

۳-۶) جامعه و نمونه آماری …………….     ۱۱۰

۳-۷) روش نمونه گیری و حجم نمونه ………     ۱۱۱

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری مورد استفاده ……………………….     ۱۱۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها

__________________________________________________________________________

۴-۱) مقدمه …………………………     ۱۱۶

۴-۲) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها …….     ۱۱۶

۴-۲-۱) بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال…..     ۱۱۶

۴-۳) تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها …….    ۱۲۳

۴-۳-۱)آزمون فرضیه اصلی………………..    ۱۲۳

۴-۳-۲) آزمون فرضیات فرعی………………    ۱۲۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

__________________________________________________________________________

۵-۱) مقدمه ………………………….    ۱۳۲

۵-۲) نتایج به دست آمده از آمار توصیفی ….    ۱۳۴

۵-۳) نتایج به دست آمده از آمار استنباطی ..    ۱۳۷

۵-۳-۱) نتیجه گیری از آزمون فرضیه اصلی ….    ۱۳۷

۵-۳-۲) نتیجه گیری ازآزمون فرضیه فرعی اول..    ۱۳۸

۵-۳-۳) نتیجه گیری ازآزمون فرضیه فرعی دوم..    ۱۳۸

۵-۳-۴) نتیجه گیری ازآزمون فرضیه فرعی سوم..    ۱۳۹

۵-۳-۵) نتیجه گیری ازآزمون فرضیه فرعی چهارم    ۱۳۹

۵-۳-۶) نتیجه گیری ازآزمون فرضیه فرعی پنجم.    ۱۴۰

۵-۳-۷) نتیجه گیری ازآزمون فرضیه فرعی ششم..    ۱۴۱

۵-۳-۸)بررسی نتایج بدست آمده از میانگین یک جامعه آماری براساس جداول فراوانی پاسخ ها………   ۱۴۱

۵-۴) ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق ۱۴۱

۵-۴-۱) پیشنهاداتی برای افزایش اعتمادوتعهد سازمانی ……………………………………..  ۱۴۲

۵-۴-۲) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده ..  ۱۴۶

۵-۵) محدودیت­های تحقیق ……………… ..   ۱۴۶

ضمائم، جداول، پیوست­ها ……………………..

منابع فارسی ………………………………

منابع لاتین ……………………………….

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *