گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نقش های مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نقش های مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان
2017-11-15
335 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نقش های مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”671″]

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نقش های مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونان ارشد و کارکنان رسمی و پیمانی بانک مسکن  استان گلستان با حداقل یک سال سابقه ی کاری در بانک مسکن استان گلستان اعم از زن و مرد، با مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس می باشند که در زمان انجام تحقیق تعداد آنها ۱۴۹=Ν  نفر می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر  نمونه گیری خوشه ای می باشد این تعداد برابر ۱۱۸ نفر که پرسشنامه تنظیمی در اختیار آنان قرار گرفت. که پس از جمع آوری پرسشنامه ها تعداد ۱۰۸ پرسشنامه بصورت کامل و بدون نقص تکمیل شده و بقیه پرسشنامه ها که ناقص بودند کنار گذاشته شده است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته دهگانه نقش مدیران مینترزبرگ که دارای ۳۰ سوال بوده که هر در قالب  مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است. دارای پایایی ۸۶/۰ میباشد، استفاده شده است بعد از جمع آوری پرسش نامه ها، جهت توصیف داده ها از جدول فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها استفاده شد.

در این بخش با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنف[۱] برای بدست آوردن توزیع طبیعی داده ها، و از آزمونt  تک گروهی برای اثبات فرضیه های تحقیق استفاده شده است. برای فرضیه های مربوط به عوامل جمعیت شناختی که شامل جنسیت بوده از ازمون t مستقل، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و سن از آزمون انالیز واریانس که در موارد معنادار شدن از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است و برای ترتیب تاثیر گذاری نقش های مدیران بر افزایش بهره وری از انالیز واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی نقش های مدیران در افزایش بهره وری کارکنان بانک مسکن استان گلستان تاثیر معناداری دارد و در مولفه های نقش مدیران از دیدگاه مینترزبرگ نظیر نقش سیاست گذاری، بحران ستیزی مدیران، فکر آفرینی، حمایت گری، اخلاق پروری، فرهنگ سازی، آرمان سازی، آینده نگری و سلسله مراتب سازمانی مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان تاثیر معناداری دارد. در حالیکه نقش نظریه پردازی مدیران بر افزایش بهره وری کارمندان بانک مسکن استان گلستان تاثیر معناداری ندارد.

کلید واژه­ها­: نقش مدیران- بهره وری – فرهنگ سازمانی- آرمان سازی- آینده نگری- سلسله مراتب سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                                                                                      صفحه  

                                                                                        

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۲
  • بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………۳
  • ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………۵
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶
  • سوالات تحقیق…….………………………………………………………………………………………………………۶
  • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….۷

                                                                  فصل دوم

 

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-. تعریف مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………………….. ۱۲

.۲-۳- سطوح مدیریت………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴-  نقش‌های مدیران……………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۵-  رهبری استراتژیک مدیریت عالی سازمان…………………………………………………………………….۳۹

 

  ۲-۶- تاریخچه ی بهره وری…………………………………………………………………………………….. ۴۳

                   ۲-۷- سطوح بهره وری……………………………………………………………………………………………..۴۶

        ۲-۸- عوامل موثر بر ارتقای بهره وری…………………………………………………………………………۴۷

    ۲-۹- تغییرات ساختاری…………………………………………………………………………………………….۵۱

    ۲-۱۰- منابع طبیعی ………………………………………………………………………………………………….۵۲

 

    ۲-۱۱- دولت و زیرساخت‌ها………………………………………………………………………………………۵۲

    ۲-۱۲- برنامه های بهبود بهره وری………………………………………………………………………………۵۳

    ۲-۱۳- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری…………………………………………………………..۵۴

    ۲-۱۴- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور……………………………………………………..۵۷

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۶۷

          ۳-۳- توصیف آزمودنی های تحقیق………………………………………………………………………………۶۷

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………۶۸

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۷- مدل مفهومی نقش های مدیران…………………………………………………………………۷۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………۷۴

۴-۳- آزمون فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………….۷۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۵-۲- مروری کلی بر تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۵-۳-بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۵-۴-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۵-۵- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۶-پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۷- توصیه های برای محققین آینده………………………………………………………………………………۱۰۳

۱-Kolomogrov smirnofads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *