گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازده سهام شرکت های خصوصی شده


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازده سهام شرکت های خصوصی شده
2017-11-07
287 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازده سهام شرکت های خصوصی شده


تعداد صفحات ۱۱۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”622″]

 

چکیده

یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف، بهبود کارایی و افزایش بازدهی می باشد. از این رو، پژوهش حاضر به منظور کنکاش اثرات خصوصی شدن شرکت های دولتی در استان مازندران به تجزیه و تحلیل بازده سهام این نوع شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده ، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های خصوصی ، محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است،

و خصوصی سازی موجب افزایش بازده سهام شرکت ها شده است.

به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار می‌گیرد. از‌ این‌ رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها شده است.

واژگان کلیدی

خصوصی سازی، شرکت های دولتی، بازده سهام

 فهرست

عنوان

فصل اول

مقدمه………………. ………………………………………………………………………….. ………………………………………….۲

موضوع تحقیق…………………….  …………………………………………………………………………………………………….۵

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

اهمیت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۹

هدف و علت انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………………..۱۰

جامعه آماری    ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

فرضیه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

واژه ها و اصطلاحات  ……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

فصل دوم

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

مبانی نظری خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………….۱۸

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………۲۵

دلایل گرایش به خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………۲۷

عوامل تاثیر گذار بر خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………۲۹

اهداف خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………..۳۲

روشهای مهم و متداول خصوصی سازی …………………………………………………………………………………۳۷

بررسی روند خصوصی سازی در جهان  …………………………………………………………………………………۴۳

نگاهی گذرا به خصوصی سازی بصورت منطقه ایی  ……………………………………………………………….۴۴

……………………………………………………………………۴۸ نتایج اثرات خصوصی سازی در تغییرات مدیریتی

سیمای مدیریت در حال ظهور……………………………………………………………………………………………….۵۱

خصوصی سازی در برخی کشورها ………………………………………………………………………………………..۵۸

بررسی وضعیت شرکت های دولتی در ایران ………………………………………………………………………….۶۴

خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………….۶۶

تاریخچه خصوصی سازی در ایران  ……………………………………………………………………………………..۶۷

اهداف خصوصی سازی در ایران  ………………………………………………………………………………………..۷۰

موانع و چالشهای خصوصی سازی در ایران ………………………………………………………………………….۷۱

عوامل موثر بر اجرای موفق سیاست خصوصی سازی در ایران  ……………………………………………….۷۴

بازده سهام ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

پیشینه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………۷۶

 

فصل سوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

جامعه آماری و دوره زمانی ……………………………………………………………………………………………………….۸۵٫

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….۸۶٫

ابزار جمع آوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………..۸۶٫

ابزار و فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………۸۷٫

مدل مالی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..۸۸

فصل چهارم

مقدمه.  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

توصیف داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

فصل پنجم

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

توصیه به محققین …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات ……………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *