گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اتوکلاو بر روی مواد مغذی و ضد مغذی سبوس برنج تولید شده در شالیکوبی های مدرن و سنتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اتوکلاو بر روی مواد مغذی و ضد مغذی سبوس برنج تولید شده در شالیکوبی های مدرن و سنتی
2017-09-03
623 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اتوکلاو بر روی مواد مغذی و ضد مغذی سبوس برنج تولید شده در شالیکوبی های مدرن و سنتی


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”313″]

چکیده

این تـحقیق به منظور بررسی مقایسه‌ای میزان مواد مغذی و ضد مغذی سبوس برنج انجام پذیرفت.  بدین منظور از دو نوع سبوس که در شالیکوبی‌های مدرن و سنتی تولید می‌شوند به صورت خام و اتوکلاو شده در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۴ تیمار که شامل سبوس برنج حاصل از کارخانه شالیکوبی مدرن به صورت خام و اتوکلاو شده و سبوس برنج حاصل از کارخانه شالیکوبی سنتی به صورت خام و اتوکلاو شده با ۹ تکرار عوامل مغذی و عوامل ضد مغذی آنالیز شد.و پیرو آن انرژی قابل متابولیسم سبوس‌های برنج بر روی ۳۶ خروس بالغ نژاد ردآیلندرد اندازه گیری شد. فاکتور‌های اندازه گیری شده شامل: ترکیبات (خاکستر، پروتیین، فیبر، چربی، ماده خشک). ضد مغذی‌ها( فیتات، هموگلوتینین، آنتی‌تریپسین). انرژی (GE، DE، ME، AME، AMEn). نتایج حاکی از این داشت که سبوس برنج اتوکلاو شده در کارخانه مدرن به صورت معنی دار فاکتورهای مغذی بالاتری نسبت به سبوس برنج سنتی داشت (p<0/05). همچنین اتوکلاو کردن به صورت معنی‌داری اثر مواد ضد مغذی سبوس برنج را در هر دو تیمار متفاوت از نوع سبوس(سبوس برنج حاصل از شالیکوبی مدرن وسنتی) کاهش داد (p<0/05).در ادامه اتوکلاو کردن سبوس برنج به صورت معنی‌داری فاکتورهای اندازه‌گیری شده انرژی بر روی خروس بالغ را  بهبود بخشید (p<0/05).

 

کلیدواژه: سبوس برنج، اتوکلاو، ضد مغذی، آنتی تریپسین، فیتات، ME، AME، شالیکوبی مدرن و سنتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده  —————————————————— ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه————————————————————— ۳

۱-۱- بیان مسئله——————————————————- ۴

۱-۲- اهداف تحقیق—————————————————– ۴

۱-۳ – سوالات تحقیق————————————————— ۵

۱-۴ – فرضیات تحقیق ————————————————– ۵

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- استفاده از سبوس برنج تولید شده به روش مدرن در جیره غذایی طیور  ———– ۷

۲-۲- گیاه شناسی برنج————————————————– ۹

۲-۳- تاریخچه­ی کشت برنج———————————————- ۹

۲-۳-۱- سابقه­ی کشت برنج در دنیا و ایران———————————– ۹

۲-۴- آمار تولید برنج و سبوس برنج در دنیا و ایران—————————— ۱۰

۲-۵- جداسازی و تهیه سبوس برنج از برنج———————————— ۱۰

۲-۶- مقایسه ترکیب شیمیایی سبوس برنج با برخی از غلات———————– ۱۱

۲-۶-۱- کربو هیدراتها————————————————— ۱۱

۲-۶-۲- پروتئین ها و سایر ترکیبات نیتروژن دار——————————– ۱۲

۲-۶-۳- اسیدهای چرب————————————————- ۱۲

۲-۶-۴- ویتامین——————————————————- ۱۳

۲-۶-۵- آنزیم‏ها——————————————————- ۱۴

۲-۶-۶- مواد معدنی—————————————————- ۱۵

۲-۶-۷- سایر مواد مغذی————————————————- ۱۵

۲-۷- بررسی تحقیقات علمی انجام شده————————————– ۱۵

۲-۸- ترکیبات ضد­تغذیه­ای سبوس برنج————————————– ۱۷

۲-۸-۱- اسید فایتیک—————————————————- ۱۷

۲-۸-۲- آنتی­تریپسین————————————————— ۱۹

۲-۸-۳- لکتین- هماگلوتنین———————————————– ۱۹

۲-۸-۴- پلی­ساکارید­های غیر نشاسته­ای————————————— ۲۱

۲-۸-۵- سلولز——————————————————– ۲۱

۲-۸-۶- همی سلولز—————————————————- ۲۲

۲-۸-۶-۱- زایلان­ها—————————————————- ۲۳

۲-۸-۶-۲- آرابینان­ها—————————————————- ۲۳

۲-۸-۷- آنتی تیامین—————————————————- ۲۳

۲-۹- راهکارهای تخفیف مشکلات عناصر ضد مغذی—————————- ۲۳

۲-۹-۱- راه­های شیمیایی————————————————- ۲۳

۲-۹-۲- راه­های آنزیمی————————————————- ۲۵

۲-۹-۳- راه­های فیزیکی————————————————- ۲۶

۲-۱۰- واحدهای اندازه گیری انرژی در تغذیه———————————- ۲۹

۲-۱۰-۱- کالری(cal)————————————————— 30

۲-۱۰-۲- کیلو کالری(kcal) ——————————————— 30

۲-۱۰-۳- مگا کالری(Mcal)———————————————- 30

۲-۱۰-۴- واحد حرارتی انگلیسی(BTU)———————————— 30

۲-۱۰-۵- ژول(J) —————————————————– 30

۲-۱۰-۶- تی .دی.ان تبدیل شده به مگا کالری———————————- ۳۱

۲-۱۰-۷- معادل علف خشک (HE)—————————————- 31

۲-۱۱- سیستمهای انرژی————————————————- ۳۱

۲-۱۱- ۱- سیستم مجموع مواد مغذی قابل هضم (تی.دی.ان )———————- ۳۲

۲-۱۱- ۲- سیستم کالری————————————————- ۳۳

۲-۱۲- معیارهای بیان کننده ارزش انرژی خوراک ها —————————– ۳۵

۲-۱۲-۱- انرزی خام (GE )———————————————- 35

۲-۱۲-۲- انرزی قابل هضم (DE)—————————————— 35

۲-۱۲-۳- انرژی قابل متابولیسم (ME)————————————— 36

۲-۱۲-۴- انرژی خالص (NE)——————————————– 37

۲-۱۳- انرژی در تغذیه طیور———————————————- ۳۷

۲-۱۳-۱- انرژی قابل ماتبولیسم در تغذیه طیور——————————— ۳۹

۲-۱۳-۱-۱- انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AME)—————————– 40

۲-۱۳-۱-۲- انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت (AMEn)———– 40

۲-۱۳-۱-۳- انرژی قابل متابولیسم حقیقی (TME)—————————— 41

۲-۱۳-۱-۴- انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) ———– 42

۲-۱۳-۲- تصحیح انرژی قابل متابولیسم برای ازت——————————- ۴۲

۲-۱۳-۳- عوامل موثر بر انرژی قابل متابولیسم———————————- ۴۴

۲-۱۳-۷- روابط بین اشکال مختلف انرژی قابل متابولیسم————————– ۴۵

۲-۱۴- روشهای تعیین انرژی قابل متابولیسم منابع خوراکی طیور ——————– ۴۶

۲-۱۴-۱- روش های شیمیایی :  (In Vitro)———————————- 47

۲-۱۴-۲- روشهای بیولوژیکی: (In Vivo)———————————– 49

۲-۱۴-۲-۱- روشهای معمول تعیین انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی—————- ۴۹

۲-۱۴-۲-۲- روشهای سریع تعیین انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی—————– ۵۲

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱- مکان و زمان انجام آزمایش——————————————- ۵۹

۳-۲- تعیین مواد مغذی سبوس برنج در آزمایشگاه——————————- ۵۹

۳-۲-۱- اندازه­گیری انرژی خام——————————————– ۵۹

۳-۲-۲- اندازه­گیری چربی خام——————————————– ۵۹

۳-۲-۳- اندازه گیری پروتئین خام——————————————- ۶۰

۳-۳- برآورد برخی از اسیدهای­آمینه­ی سبوس برنج—————————— ۶۱

۳-۴- تعیین مواد ضد مغذی سبوس—————————————– ۶۱

۳-۴-۱- اندازه گیری TDF(فیبر)——————————————- ۶۱

۳-۴-۲- لکتین و روش اندازه گیری—————————————- ۶۲

۳-۴-۳- فیتات و روش اندازه گیری—————————————– ۶۲

۳-۴-۴- آنتی تریپسین و روش اندازه گیری———————————— ۶۵

۳-۵- آزمایش های بیولوژیکی(تعیین انرژی قابل متابولیسم)———————— ۶۹

۳-۵-۱- محل انجام آزمایش روی خروس بالغ——————————— ۷۰

۳–۵-۲ پرندگان مورد استفاده——————————————– ۷۰

۳-۵-۳- تغذیه پرندگان قبل و بعد از آزمایش———————————- ۷۱

۳-۵-۴- آماده سازی خوراک و وسائل جهت آزمایش—————————– ۷۱

۳-۵-۵- جمع آوری مدفوع———————————————– ۷۲

۳-۵-۶- آماده سازی نمونه های مدفوع جهت آزمایشهای شیمیایی——————– ۷۳

۳-۵-۶-۱- تعیین انرژی و ازت مدفوع————————————— ۷۴

۳–۶- محاسبه انرژی قابل متابولیسم—————————————– ۷۴

۳-۶-۱- محاسبه انرژی قابل متابولیسم ظاهری———————————- ۷۴

۳-۶-۲- محاسبه انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت—————– ۷۵

۳-۷- مدل آماری طرح————————————————– ۷۵

۳-۸- برآورد اقتصاد—————————————————- ۷۵

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-تعیین اندازه مواد مغذی سبوس برنج————————————- ۷۷

۴-۲-  برآورد برخی از اسیدهای­آمینه­ی سبوس برنج—————————— ۷۸

۴-۳-   تعیین مواد ضدمغذی سبوس برنج————————————- ۷۹

۴-۴-جدول آنالیز ترکیبات———————————————— ۸۰

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱بحث———————————————————— ۸۵

۵-۲- نتیجه گیری کلی  ————————————————- ۸۹

۵-۳- پیشنهادات  —————————————————– ۸۹

منابع و مآخذ————————————————— ۹۰

پیوست——————————————————- ۱۰۰

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *