گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر منابع مختلف سلنیوم (آلی و معدنی) بر خصوصیات لاشه، عملکرد رشد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر منابع مختلف سلنیوم (آلی و معدنی) بر خصوصیات لاشه، عملکرد رشد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
400 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر منابع مختلف سلنیوم (آلی و معدنی) بر خصوصیات لاشه، عملکرد رشد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۳۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این تحقیق تأثیر منابع مختلف سلنیوم (آلی و معدنی) بر خصوصیات لاشه، عملکرد رشد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی سویه راس ۳۰۸ مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون افزودن مکمل سلنیومی)، سلنیت سدیم، سلنومتیونین و اکسید سلنیوم بودند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار و ۱۶ قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار و در مجموع ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی به مدت ۶ هفته انجام شد. نتایج حاصل از مصرف خوراک هفتگی نشان داد که در پایان هفته اول جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی اکسید سلنیوم دارای بیشترین میزان مصرف خوراک و جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی سلنیت سدیم کمترین مصرف خوراک را داشتند. در طی هفته پنجم نیز جوجه های تغدیه شده با جیره حاوی اکسید سلنیوم  دارای بالاترین میزان مصرف خوراک و در هفته ششم جوجه های گروه شاهد بیشترین خوراک را مصرف نمودند. بررسی ضریب تبدیل خوراک نشان داد جیره های غذایی در  هفته های سوم و چهارم اثر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی داشتند. بررسی نتایج تغییرات وزن هفتگی نشان داد جیره های غذایی در هفته اول، سوم و چهارم اثر معنی داری بر میزان افزایش وزن جوجه ها داشتند (۰۵/۰>p). نتایج فراسنجه های خونی نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها در پایان دوره آزمایش وجود نداشت. نتایج وزن اجزای لاشه و اندام های داخلی جوجه ها در پایان دوره آزمایش نشان داد که اختلاف آماری         معنی داری بین تیمار ها مشاهده نگردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزودن منابع مختلف سلنیوم در جیره های غذایی جوجه های گوشتی در برخی از فاکتورها مانند مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن روزانه دارای نتایج بهتری نسبت به تیمار شاهد در برخی از هفته های آزمایش بود. ولی بر شاخص های سرم خون و اجزا و اندام های داخلی در پایان آزمایش تأثیر معنی نداری نداشت.

 

کلمات کلیدی: سلنیوم، عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، جوجه گوشتی

 

 

 

 

فهرست مطالب

عناوینصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- بیان مسئله۳
۱-۳- اهداف تحقیق۴
۱-۴- فرضیه ها۵
۱-۵- تعاریف و اصطلاحات۵
۱-۵-۱-تاریخچه مصرف سلنیوم۵
۱-۵-۲- جذب، انتقال و دفع سلنیوم۶
۱-۵-۳-مقدار سلنیوم در اجزای خوراکی جیره۷
۱-۵-۴-سمیت سلنیوم۷
۱-۵-۵-اندازه گیری متابولیت های سرم خون۸
۱-۵-۶-اندازه گیری شاخص های عملکرد۹
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق۱۰
۲-۱-روش های افزایش مصرف سلنیوم۱۱
۲-۳-بازده جذب سلنیوم۱۱
۲-۴-وظایف و علائم کمبود سلنیوم۱۲
۲-۵-مخمر غنی شده با سلنیوم۱۳
۲-۵-۱-تعریف مخمر غنی شده با سلنیوم۱۳
۲-۶-جذب و متابولیسم سلنیوم۱۳
۲-۷-زیست فراهمی سلنیوم

 

۱۴
۲-۸- سلنیوم در گوشت۱۵
۲-۹- کمپلکس آلی AVAILA SE۱۵
۲-۱۰- تفاوت کمپلکس آلی AVAILA SE با مخمر سلنیومی۱۷
۲-۱۱- مروری بر پژوهش های انجام شده۱۸
فصل سوم:  روش تحقیق۲۲
۳-۱- مکان و زمان اجرای آزمایش۲۳
۳-۲- مشخصات آزمایش۲۳
۳-۲-۱-معرفی تیمارها۲۳
۳-۳- طرح آزمایش۲۳
۳-۴- مشخصات سالن محل آزمایش۲۳
۳-۵- نحوه آماده سازی سالن۲۴
۳-۶- مدیریت پرورش۲۴
۳-۶-۱- نحوه توزیع جوجه ها در واحدهای آزمایشی۲۵
۳-۷- جیره های آزمایشی۲۵
۳-۸- صفات مورد اندازه گیری در آزمایش۲۶
۳-۹- تجزیه آماری طرح۲۷
فصل چهارم:  نتایج۲۸
۴-۱- مصرف هفتگی خوراک۲۹
۴-۲- مصرف تجمعی خوراک۲۹
۴-۳- ضریب تبدیل خوراک۳۰
۴-۴- افزایش وزن هفتگی۳۱
۴-۵- فراسنجه های خونی۳۱
۴-۶- وزن اجزای لاشه و اندام های داخلی۳۲
      فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری کلی و پیشنهادها۳۴
۵-۱- مصرف هفتگی خوراک۳۵
۵-۲- ضریب تبدیل خوراک۳۵
۵-۳- افزایش وزن هفتگی۳۶
۵-۴- فراسنجه های خونی۳۶
۵-۵- وزن اجزای لاشه و اندام های داخلی۳۷
نتیجه گیری کلی و پیشنهادها۳۷
منابع۳۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *