گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اکولوژی جوانه زنی بذر دو اکوتیپ مازندران و گلستان خربزه وحشی (Cucumis melon var. agrestis) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اکولوژی جوانه زنی بذر دو اکوتیپ مازندران و گلستان خربزه وحشی (Cucumis melon var. agrestis)
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
390 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اکولوژی جوانه زنی بذر دو اکوتیپ مازندران و گلستان خربزه وحشی (Cucumis melon var. agrestis)


تعداد صفحات ۴۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی اثر عوامل مختلف محیطی، مواد شیمیایی و علف‌کش ترفلان روی جوانه‌زنی بذر علف­هرز خربزه وحشی (Cucumis melon var. agrestis) در سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ در آزمایشگاه علف­هرز دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر انجام شد. تیمارها شامل اثر درجه‌ حرارت‌های ثابت و متناوب، تنش شوری و اسمزی در دماهای مختلف، pH، الکل اتانول و علف‌کش ترفلان روی جوانه‌زنی و عمق کاشت روی ظهور گیاهچه خربزه وحشی بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش درجه حرارت‌های ثابت از ۵ درجه سانتیگراد به ۳۰ درجه سانتیگراد جوانه‌زنی افرایش یافت. بیشترین درصد جوانه‌زنی در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد و ۳۰ درجه سانتیگراد اتفاق افتاد. در درجه حرارت‌های متناوب بیشترین درصد جوانه‌زنی در دمای ۲۵/۱۸ درجه سانتیگراد اتفاق افتاد. با افزایش شوری و تنش اسمزی جوانه‌زنی بذر کاهش یافت. pH عامل محدود کننده‌ای برای جوانه‌زنی خربزه وحشی نبود.  غرقابی سبب کاهش جوانه‌زنی بذور شد. علف­کش ترفلان تأثیر چندانی در کنترل جوانه­زنی بذر نداشت. با افزایش غلظت اتانول، میزان جوانه­زنی کاهش یافت. افزایش عمق کاشت، درصد ظهور گیاهچه کاهش یافت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۲- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- علف­هرز   …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۲-۲- خربزه وحشی   ……………………………………………………………………………………………………………………………۷
۲-۲-۱- زیست­شناسی و پراکنش   …………………………………………………………………………………………………………۷
۲-۲-۲- اهمیت اقتصادی   …………………………………………………………………………………………………………………….۸
۲-۲-۳- روش­های مبارزه   ……………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۳- بیولوژی علف­های هرز   ……………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۴- فنولوژی علف­های هرز   ………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۵- زمان جوانه­زنی و سبزشدن علف­های هرز نسبت به گیاه زراعی   ……………………………………………………….۱۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- جمع­آوری بذور   …………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۳-۱-۱- تست جوانه­زنی عمومی   ………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۳-۱-۲- تنش خشکی و دما روی جوانه­زنی بذر   …………………………………………………………………………………….۲۰
۳-۱-۳- تنش شوری و دما روی جوانه­زنی بذر   ……………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۱-۴- اسیدیته   …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۳-۱-۵- عمق دفن بذر روی سبز شدن و استقرار گیاهچه   ………………………………………………………………………..۲۲
۳-۱-۶- بررسی اثر علف­کش ترفلان   …………………………………………………………………………………………………….۲۲
۳-۱-۷- اتانول ۹۵ درصد روی جوانه­زنی بذور   ………………………………………………………………………………………۲۲
۳-۱-۸- طول مدت غرقابی و عمق دفن بذر روی جوانه­زنی بذر   ……………………………………………………………..۲۳
۳-۱-۹- اثر درجه حرارت روی جوانه­زنی بذور   ……………………………………………………………………………………..۲۳
۳-۱-۱۰- اثر درجه حرارت روی جوانه­زنی بذور در شرایط تاریکی و روشنایی   …………………………………………۲۳
۳-۲- محاسبات آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- اثر درجه حرارت   ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۴-۲- پتانسیل اسمزی و دما   …………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۳- اثر تنش شوری و دما روی جوانه‌زنی بذر   ……………………………………………………………………………………..۲۹
۴-۴- اثر pH روی جوانه‌زنی بذر   ………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۵- اثر طول مدت غرقابی ­و ­عمق ­دفن ­بذر   …………………………………………………………………………………………۳۱
۴-۶- بررسی اثر دماهای مختلف روی زنده‌مانی بذر   ……………………………………………………………………………….۳۲
۴-۷- اثر اتانول   ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۴-۸- اثر عمق کاشت   …………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۴-۹- اثر علف­کش ترفلان   …………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری و پیشنهادها
۵-۱- نتیجه‌گیری نهایی   ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۵-۲- پیشنهادات   ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………۳۸

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *