گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اقدامات بانک سرمایه در ایجادو توسعه ارتباطات گسترده * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اقدامات بانک سرمایه در ایجادو توسعه ارتباطات گسترده
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
196 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اقدامات بانک سرمایه در ایجادو توسعه ارتباطات گسترده


تعداد صفحات ۱۶۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ارتباطات بستر مبادله اطلاعات است و بدون برقراری ارتباط اثربخش، مبادله اطلاعات ممکن نیست. طی سالهای گذشته اهمیت ارتباطات مورد تایید و تاکید بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته است و در وسیع‌ترین مفهوم خود، هدف ارتباط در یک سازمان پدیدآوردن دگرگونی و یا تاثیرگذاری می‌باشد.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی اقدامات بانک سرمایه در ایجاد و توسعه ارتباط گسترده می‌باشدکه در چارچوب این هدف کلی اهداف فرعی شامل بررسی تغییر مرتب طرز فکر، کشف داشته‌های خود، درک ارزش عملکرد، آموختن به زندگی کردن با ابهام، فکرکردن به صورت سازنده، رشد خلاقیت از طریق گفتگوها می‌باشد.

روش تحقیق در این پایان نامه از نوع پیمایشی یا زمینه یابی مبتنی بر پرسشنامه بوده است که روش جمع آوری اطلاعات آن، میدانی و کتابخانه‌ای بوده وابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بوده است. جامعه آماری این تحقیق ۶۰۰ نفر کارکنان بانک سرمایه شعب تهران که نمونه آماری آن طبق جدول مورگان ۲۳۴ نفر بوده است. با استفاده از نرم افزار Spss و روش آماری test-T اقدام به بررسی فرضیه تحقیق و مولفه‌های آن پرداخته شد که فرضیه تحقیق ” اقدامات بانک سرمایه در ایجاد و توسعه ارتباط گسترده، مطلوب می‌باشد” تائید گردید ضمنا مولفه‌های کشف داشته‌های خود، تغییر مرتب طرز فکر، درک ارزش عملکرد ورشد خلاقیت از طریق گفتگو نیز تائید و مولفه‌های آموختن به زندگی با ابهام و فکر کردن بصورت سازنده رد گردید. در انتهای پایان نامه نیز پیشنهادها و توصیه‌ها ارائه گردید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………….. ۳

۱-۲- تعریف و بیان موضوع…………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶- سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷- فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۸-قلمرو موضوعی تحقیق، زمانی و مکانی………………………………………………………………………… ۶

۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………… ۷

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-آشنایی با تاریخچه بانک سرمایه…………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۳-ارزشهای سازمانی بانک سرمایه …………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۴- بخش اول- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۴-۱- تعریف ارتباطات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۴-۲- اهمیت ارتباطات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴-۳- هدف ارتباطات در سازمان …………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۴- اثر چهارچوب ادراکی بر ارتباطات………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۵- انواع ارتباطات…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۶- سطوح ارتباطات………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۴-۷- ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۸- روش‌های بهبود ارتباطات…………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۴-۹- موانع ارتباطات  ………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲- ۴-۱۰- ارتباطات رودرروی اساسی ……………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۱۱- ارتباطات گسترده……………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴-۱۱-۱- کشف داشته های خود……………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۱۱-۲- تغییرمرتب طرز فکر………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۴-۱۱-۳- درک ارزش عملکرد………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۱۱-۴ -آموختن به زندگی با ابهام……………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴-۱۱-۵- فکر کردن به صورت سازنده……………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۴-۱۱-۶- رشد خلاقیت از طریق گفتگو…………………………………………………………………………… ۷۷

۲-۴-۱۲- شناخت مسیرهای ارتباطات سازمانی …………………………………………………………………….. ۱۰۲

۲-۴-۱۳ – برقراری ارتباطات موثر با مافوقها ، همکاران و کارکنان …………………………………………….. ۱۰۳

۲-۵-بخش دوم –  پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۵-۲-نتایج تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۵-۳- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………. ۱۰۸

۲-۵-۴- نتایج تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۶- نتیجه گیری فصل دوم…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۳-۲– روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۳-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۴- اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. ۱۱۵

۳-۵- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۶- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۶- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۱۱۶

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۲- بررسی توصیفی اطلاعات………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۳- تجزیه و تحلیل مولفه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۴-۴- آماراستنباطی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۵-۲- محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۵-۳- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۵-۴- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

۵-۵- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *