گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی و مالی واحد های مرغداری های گوشتی در بخش تعاون استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی و مالی واحد های مرغداری های گوشتی در بخش تعاون استان مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
250 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی و مالی واحد های مرغداری های گوشتی در بخش تعاون استان مازندران


تعداد صفحات ۸۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

از آنجا که صنعت مرغداری یکی از مهم ترین زیر بخش های کشاورزی در تامین نیاز های غذایی جمعیت کشور است، آگاهی از سود آوری فعالیت مرغداری های گوشتی که بر اساس شاخص های ارزیابی و تحلیل اقتصادی (تحلیل هزینه-فایده) به دست می آید، در مقایسه با شرایط کسب سود سرمایه در سایر فعالیت ها ، می تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیری مطلوب در امر سرمایه گذاری طرح های مرغداری گوشتی فراهم آورد.لذا در این مطالعه از طریق برآورد شاخص های مالی و اقتصادی مربوطه ، سود آوری این نوع فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه ۳۵ نمونه از واحد های مرغداری گوشتی دراستان مازندران ( در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹) به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و ملاحظه گردید که شاخص های مالی و اقتصادی مربوطه نشان گر وجود سود آوری و توجیه مالی و اقتصادی این نوع فعالیت ها می باشد وبا بررسی ۳ شاخص مالی NPV,BCR,IRR اکثر مرغداری های گوشتی توجیه پذیر می باشند. در تحلیل حساسیت های مربوطه نیز دامنه سود آوری واحد ها مورد توجه قرار گرفته است که نسبت به تغییرات نرخ تنزیل،کاهش درآمد ها،افزایش هزینه ها محاسبه شده است،نشان داده است که ضرر و زیان ناشی از کاهش درآمدها، بیشتر از افزایش مشابه در هزینه ها می باشد. بنابراین در برنامه ریزیها توجه به حفظ ثبات قیمت محصولات و جلوگیری ازکاهش درآمدها می تواند مهمتر از حفظ ثبات قیمت نهاده ها و هزینه ها تلقی گردد. هم چنین نتایج نشان داد که تفاوت نسبی میزان شاخص های مالی نسبت به شاخص های اقتصادی مربوطه بیان گر اهمیت ارائه تسهیلات و کمک های اعطایی از سوی دولت به تولید کنندگان بوده که توصیه می گردد جهت استمرار سود آوری این واحد ها و تشویق و حمایت از تولید کنندگان اجرای این نوع سیاست ادامه یابد.وهمچنین با مقایسه تحلیل های اقتصادی و مالی باتوجه به ارزش حال خالص بدست آمده تحلیل مالی مهمتر از تحلیل اقتصادی می باشد.

واژه های کلیدی: ارزش حال خالص – استان مازندران- تحلیل اقتصادی و مالی- تحلیل هزینه- تحلیل حساسیت-  مرغداری گوشتی-  فایده – نرخ بازده داخلی.

 

 

فهرست مطالب

چکیده—————————————————————— ۱

فصل اول  کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه————————————————————— ۳

۱-۲ ضرورت تحقیق——————————————————- ۴

۱-۴ سوالات اصلی تحقیق————————————————— ۵

۱-۵ اهداف تحقیق——————————————————— ۵

۱-۶ فرضیات تحقیق——————————————————- ۵

۱-۷ دوره زمانی تحقیق—————————————————– ۵

۱-۸ تعریف اصطلاحات و واژه ها———————————————- ۶

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه—————————————————————— ۹

۲-۱ جایگاه ایران در تولید گوشت مرغ جهان————————————- ۹

۲-۱-۱ جایگاه بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور ها—————————— ۱۰

۲-۱-۲ جایگاه مازندران در تولید گوشت مرغ ایران———————————- ۱۱

۲-۲ وضعیت شرکتهای تعاونی فعال پرورش مرغ گوشتی —————————– ۱۲

۲-۲-۱ وضعیت مرغداریهای تعاونی——————————————– ۱۲

۲-۲-۲ وضعیت تولید مرغداریهای تعاونی—————————————- ۱۵

۲-۲-۳ وضعیت تولید شرکتهای تعاونی مرغداری———————————– ۱۷

۲-۲-۴ وضعیت استفاده ازرایانه درشرکتهای تعاونی مرغداری————————— ۲۰

۲-۲-۵ وضعیت مساحت وظرفیت شرکتهای تعاونی پرورش مرغ گوشتی—————— ۲۱

۲-۲-۶ مشکلات وراهکارهای موجود در بخش تعاون در زیربخش دام و طیور————– ۲۷

۲-۳ اهمیت گوشت مرغ—————————————————– ۲۸

۲-۳-۱ افت پس از کشتار—————————————————- ۲۹

۲-۳-۲ پیشگیری از سرطان————————————————— ۳۰

۲-۴ تاریخچه گوشت مرغ—————————————————- ۳۰

۲-۵ تولید گوشت مرغ در ایران———————————————— ۳۵

۲-۵-۱ سهم تولید ناخالص کشور در بخش دام و طیور —————————— ۳۶

۲-۵-۲ مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران—————————————- ۳۷

۲-۵-۳ صادرات گوشت مرغ ————————————————- ۳۸

۲-۵-۴ خود کفا یی ایران در تولید گوشت مرغ————————————- ۳۹

۲-۵-۵ روش تولید مرغ گوشتی———————————————— ۴۰

۲-۵-۶ تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قیمت گوشت———————————— ۴۱

۲-۶ مطالعات مربوط به بررسی اقتصادی و مالی واحد های کشاورزی ——————– ۴۲

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه—————————————————————— ۴۶

۳-۱ قلمرو اقتصاد مهندسی————————————————— ۴۶

۳-۱-۱ منافع پروژه——————————————————– ۴۷

۳-۱-۲ هزینه‌های پروژه—————————————————– ۴۷

۳-۱-۳ روش تحلیل حساسیت ———————————————— ۴۹

۳-۱-۴  استهلاک———————————————————- ۵۰

۳-۱-۵ اثر تغییر قیمت‌ها—————————————————– ۵۱

۳-۲ ارزشیابی سود آوری تجاری طرح——————————————- ۵۲

۳-۳ روش تحلیل هزینه-فایده————————————————- ۵۲

۳-۳-۱ ارزش فعلی خالص(NPV)——————————————— 53

۳-۳-۲ نرخ بازده داخلی(IRR)———————————————– 53

۳-۳-۳ روش نسبت فایده به هزینه (BCR)————————————— 54

۳-۴ تفاوت ارزیابی مالی و اقتصادی——————————————– ۵۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه—————————————————————— ۵۸

۴-۱  تحلیل اقلام هزینه ها و درآمد ها—————————————— ۵۹

۱-۱-۴تحلیل هزینه های ثابت———————————————— ۵۹

۲-۱-۴تحلیل هزینه های متغیر———————————————— ۵۹

۳-۱-۴تحلیل درآمد و فروش ———————————————— ۶۱

۴-۲ تحلیل مالی واحد های مرغداری——————————————– ۶۱

۴-۲ -۱ تحلیل برآورد ارزش حال خالص (NPV)———————————- 63

۴-۲-۲ تحلیل برآورد نسبت فایده به هزینه (BCR)———————————- 66

۳-۲-۴ تحلیل برآورد نرخ بازده داخلی (IRR)————————————- 67

۳-۴  تحلیل اقتصادی واحد های مرغداری————————————— ۷۰

۱-۳-۴ برآورد ارزش حال خالص( NPV )————————————— 72

۴-۴ مقایسه تحلیل مالی و اقتصادی——————————————– ۷۳

۴-۵ تحلیل حساسیت واحد مرغداری های گوشتی———————————- ۷۵

۴-۵-۱ تحلیل حساسیت طرح نسبت به نرخ تنزیل———————————- ۷۶

۴-۵-۲ تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییر درآمد ها——————————- ۷۷

۴-۵-۳ تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییر هزینه ها——————————– ۷۷

فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ جمع بندی———————————————————– ۸۰

۵-۲ پیشنهادات———————————————————– ۸۱

منابع و مآخذ————————————————————- ۸۳ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *