گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Salvia sahendica بر روی رده سلول های سرطانی انسان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Salvia sahendica بر روی رده سلول های سرطانی انسان
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
304 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Salvia sahendica بر روی رده سلول های سرطانی انسان


تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

سرطان مجموعه­ای از بیماری­هاست که به وسیله رشد کنترل نشده و گسترش سلول­های غیر طبیعی مشخص می­شود. میزان بالای مرگ و میر در بین بیماران سرطانی، نشان دهنده کارایی محدود روش­های درمانی موجود مثل رادیوتراپی، شیمی درمانی و جراحی است. برای سال­های متمادی، دانشمندان در جستجوی یک درمان برای سرطان با استفاده از ترکیبات شیمیایی سنتز شده یا ترکیبات خالص طبیعی بودند. در دهه­های اخیر، تحقیقات بر استفاده از ترکیبات طبیعی از جمله عصاره­های گیاهی خام یا ترکیبی از فیتوکمیکال­های مختلف برای درمان سرطان تمرکز کرده­اند. گیاهان به عنوان یکی از منابع اصلی مواد فعال بیولوژیکی مورد توجه قرار گرفته­اند. Salviasahendica، که به عنوان مریم گلی سهندی نیز شناخته می­شود، یکی از گیاهان بومی است که به عنوان یک گیاه دارویی ایرانی مورد استفاده قرار می­گیرد. از این رو، موضوع این تحقیق آزمایش فعالیت سمیت سلولی عصاره­های اتانولی خام تهیه شده از گیاه Salviasahendica بر لاین سلولی HeLa می­باشد. اثر عصاره اتانولی بر مهار تکثیر سلول و فعالیت سمیت سلولی با روش رنگ­آمیزی و آزمون محیط کشت تترازولیوم (MTT) مورد بررسی قرار گرفت. محیط­های کشت با غلظت های ۱۵۶/۰، ۳۱۲/۰، ۶۲۵/۰، ۲۵/۱، ۵/۲، ۵، ۵/۷ و mg/ml 10 از عصاره خام اثر داده شدند، و هیچ عصاره­ای به چاهک کنترل منفی اضافه نشد. چگالی نوری (OD) محلول رنگی در طول موج ۵۷۰ نانومتر توسط دستگاه ELISAReader تعیین شد. غلظتی از عصاره که ۵۰ درصد از سلول­ها را از بین می برد (IC50) با استفاده از نرم­افزار EXCEL، و میانگین چگالی نوری (OD) ±SDبرای هر گروه از تکرارها محاسبه شد. همچنین مهار رشد سلول­ها در معرض عصاره­ها محاسبه شد. نتایج نشان دادند که عصاره اتانولی در غلظت­های ۱۵۶/۰، ۳۱۲/۰، ۶۲۵/۰ و mg/ml25/1 تکثیر سلول­های سرطانی HeLa را با تفاوت معنی­دار با سلول­های کنترل، کاهش داد (p<0.05). بیشترین اثر ممانعت کنندگی در سلول­های HeLa بعد از انکوباسیون با عصاره Salviasahendicaدر غلظت mg/ml 625/0 مشاهده شد (۰۲/۶۸). نتایج نشان دادند که غلظت­های تولید کننده ۵۰ درصد از مهار رشد (IC50) توسط عصاره­های Salviasahendica، برابر باmg/ml45/3 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره Salviasahendica، تکثیر سلول­های سرطانی HeLa را احتمالاً به علت متابولیت­های ثانویه غنی در آن، محدود می­کند. بر اساس نتایج این آزمایش عصاره Salviasahendica، دارای اثر ممانعت­ کنندگی بر روی سلول­های HeLa بوده و می­تواند در زمینه­های مختلف به عنوان یک ترکیب ضد سرطان مفید باشد.

واژه­های کلیدی: سمیت سلولی، عصاره اتانولی، Salviasahendica، لاین سلولی HeLa

عنوان                                                                                                    صفحه

  • چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳-کلیاتی درباره سرطان………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-عوامل درگیر در بروز سرطان……………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۱-عوامل ژنتیکی……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴-۲-اشعه خورشید……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴-۳-امواج الکترومغناطیسی…………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۴-۴-اشعه ایکس………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۵-بقایای آفت­کش­ها و سموم گیاهی………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۴-۶-سموم شیمیایی صنعتی…………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۴-۷-استعمال دخانیات……………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۴-۸-هورمون درمانی…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۴-۹-رژیم غذایی غلط و آب آلوده……………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۴-۱۰-تنش­های روانی……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۴-۱۱-اختلالات گوارشی……………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۴-۱۲-ویروس­ها………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۴-۱۳-اختلال در مسیر مسمومیت­زدایی در بدن………………………………………………………… ۱۸

۱-۴-۱۴-هیپوکسی سلولی………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۴-۱۵-زمینه سلولی……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۵-دسته بندی سرطان­ها………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۶-اختلالات ژنتیکی سرطان­ها در انسان………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۶-۱-آنکوژن­ها…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۶-۲- ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۶-۳-ژن­های مهارکننده……………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۶-۴- ژن­های درگیر در آپوپتوزیس……………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۷-نقش آپوپتوزیس در سرطان……………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۸-درمان سرطان……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۹-استفاده از گیاهان برای درمان سرطان………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۰-خانواده Lamiaceae……………………………………………………………………………………… 28

۱-۱۰-۱-جنس Salvia………………………………………………………………………………………….. 28

۱-۱۰-۲-گونه Salviasahendica……………………………………………………………………………… 28

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-متابولیت­های ثانویه در گیاهان…………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱-نقش متابولیت­های ثانویه در گیاهان………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۲-ترکیبات طبیعی و عوامل شیمیایی درمانی آنها……………………………………………………. ۳۴

۲-۲-کاربردهای سنتیِ گونه­های Salvia……………………………………………………………………… 36

۲-۳-بررسی فیتوشیمیایی گونه­های مختلف Salvia……………………………………………………….. 36

۲-۳-۱-ترکیبات فرار (روغن­های ضروری)………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۱-۱-ترپنوئیدها در گونه­های Salvia…………………………………………………………………… 37

۲-۳-۱-۲-مونوترپنوئیدها (C10)……………………………………………………………………………….. 39

۲-۳-۱-۳-سِسکوئی­ترپنوئیدها (C15)…………………………………………………………………………. 42

۲-۳-۱-۴-دی­ترپنوئیدها (C20)…………………………………………………………………………………. 43

۲-۳-۱-۴-۱-دی­ترپنوئیدهای دو حلقه­ای……………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۱-۴-۲-دی­ترپنوئیدهای سه حلقه­ای…………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۱-۵-تری­ترپنوئیدها (C30)……………………………………………………………………………….. 48

۲-۳-۲-ترکیبات غیر فرار (ترکیبات فنولی)…………………………………………………………………. ۵۱

۲-۳-۲-۱-پلی­فنول­ها در گونه­های Salvia………………………………………………………………….. 53

۲-۳-۲-۲-مشتقات اسید کافئیک………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۳-۲-۳-فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۳-۲-۴-آنتوسیانین­ها………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۴-فعالیت­های بیولوژیکی گونه­های Salvia………………………………………………………………. 60

۲-۴-۱-فعالیت ضد میکروبی………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۲-درمان بیماری­های قلبی-عروقی…………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴-۳-فعالیت ضد التهابی…………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴-۴-فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴-۵- فعالیت ضد سرطانی و القای آپوپتوزیس…………………………………………………………. ۶۴

۲-۴-۶-محافظت از سیستم عصبی……………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۴-۷-نقش در متابولیسم بدن………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۵-ترکیب فیتوشیمیایی گونه مریم گلی سهندی (Salviasahendica) ………………………………. 67

۲-۶-فعالیت­های بیولوژیکی گونه مریم گلی سهندی (Salviasahendica)……………………………. 69

۲-۶-۱-فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۶-۲-محافظت از سیستم عصبی……………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۶-۳-فعالیت ضد باکتریایی………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۶-۴- فعالیت ضد پروتوزوایی……………………………………………………………………………… ۷۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد و وسایل مورد استفاده……………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۱-۱- وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۱-۲- مواد شیمیایی مورد نیاز……………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۲- جمع­آوری گیاه…………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۳- روش عصاره­گیری………………………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۴- تهیه رقت­های مختلف از عصاره گیاهی……………………………………………………………… ۷۶

۳-۵- رده سلول­های سرطانی…………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۶- محیط کشت……………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۷- سرم جنین گاو (FBS)…………………………………………………………………………………… 78

۳-۸- محلول پنی سیلین استرپتومایسین……………………………………………………………………… ۸۰

۳-۹- محلول تریپسین- ورسن (Gibco)…………………………………………………………………….. 80

۳-۱۰- تهیه محلول MTT(5mg/ml)………………………………………………………………………….. 80

۳-۱۱- فرآوری خون (جدا کردن سلول­های تک هسته­ای خون محیطی)…………………………….. ۸۰

۳-۱۲-۲-پروتکل دوم: شمارش سلولی با استفاده از هماسیتومتر نئوبار اصلاح شده ………………. ۸۲

۳-۱۲-۳-پروتکل سوم: نحوه نگهداری سلول های کشت شده در حالت انجماد……………………. ۸۴

۳-۱۲-۴-پروتکل چهارم: نحوه ذوب کردن و استحصال سلولی از نمونه­های منجمد سلولی…….. ۸۴

۳-۱۲-۵-پروتکل پنجم: بررسی سمیت سلولی مواد با استفاده از آزمون MTT……………………… 85

۳-۱۳-بررسی تغییرات ایجاد شده در سلول­های سرطانی………………………………………………… ۸۶

۳-۱۴- آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………. ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- اثر سمیّت عصاره اتانولی Salviasahendicaبر رده سلول­های سرطانی HeLa………………. 89

۴-۱-۱-تصاویر تاثیر غلظت­های عصاره گیاه مریم گلی سهندی بر رده سلول­های سرطانی ……… ۹۱

۴-۱-۲-نتایج سمیت سلولی غلظت­های مختلف عصاره اتانولی مریم گلی بر سلول­های HeLa…. 96

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- بحث…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۲- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *