گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر سرکه سیب در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر سرکه سیب در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
294 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر سرکه سیب در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۳۸ صفحه

قیمت ۱۶۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی مقایسه اثرات استفاده از سطـوح مختلف سـرکه سیب در خوراک بر فراسنجـه های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد ۲۲۵ قطعه جوجه گوشتی یکروزه (کاب) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار که هر تکرار شامل ۱۵ پرنده بود توزیع شدند. تیمار های آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی)(T1)، ۲۵/۰ درصد(T2) ، ۵/۰ درصد(T3)، ۷۵/۰ درصد(T4) و ۱درصد(T5) سرکه سیب در خوراک بودند. صفات افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل به صورت هفتگی اندازه گیری وبصورت دوره ای(آغازین، رشد وکل دوره ی پرورش) گزارش شد. فراسنجه های خونی و صفات لاشه در روز ۴۲ مورد بررسی قرار گرفتند. بالاترین سطح سرکه سیب (T5،۱درصد) به طور معنی داری موجب افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه ها در دوره رشد و کل دوره پرورش شد (p<0/05). سطوح مختلف سرکه سیب اثر معنی داری بر ضریب تبدیل نداشت. استفاده از سرکه سیب به طور معنی داری موجب کاهش درصد وزن کبد و چربی داخلی شد (p<0/05). هم چنین بالاترین سطح مصرفی سرکه سیب(T5،۱درصد) به طور معنـی داری غلـظت   تری گلیسیرید پایین تری از تیمار شاهد و دوم داشت (p<0/01). استفاده از سرکه سیب موجب بهبود برخی صفات عملکرد(خوراک مصرفی و افزایش وزن)،کاهش چربی داخلی ودرصد وزن کبدو همچنین تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی شد، هر چند نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه وجود دارد.

 

واژه‌های کلیدی: سرکه سیب، عملکرد، فراسنجه خونی، جوجه گوشتی

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول- کلیات

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۴- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۵- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۳

فصل دوم- بررسی منابع

۲-۱- اسید های آلی…………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۲- سرکه سیب و خصوصیات آن…………………………………………………………………………….. ۶

۲-۲-۱-  اثرات کاهندگی قند خون………………………………………………………………………………. ۶

۲-۳- اثر اسید های آلی بر باکتری اشرشیاکلای……………………………………………………………….. ۷

۲-۴- اثر اسید های آلی بر سالمونلا……………………………………………………………………………… ۷

۲-۵- اثر افزودن اسید های آلی در جیره جوجه های گوشتی……………………………………………… ۸

 

فصل سوم- مواد و روش­ها

۳-۱- مکان و زمان انجام آزمایش………………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۲- آماده­سازی سالن……………………………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۳- پرندگان و گروه های آزمایشی……………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۴- مدیریت پرورش……………………………………………………………………………………………… ۱۷

۳-۴-۱- دان خوری و آب خوری…………………………………………………………………………….. . .۱۷

۳-۵- برنامه­ی واکسیناسیون……………………………………………………………………………………… ..۱۸

۳-۶- تهیه وتنظیم جیره­ی غذایی…………………………………………………………………………………………. …۱۸

۳-۷- نحوه اندازه گیری متغیر ها و انجام تصحیحات لازم………………………………………………. …۲۱

۳-۷-۱- اندازه گیری خوراک مصرفی…………………………………………………………………………   ۲۱

۳-۷-۲- تعداد روز مرغ………………………………………………………………………………………….   ۲۱

۳-۷-۳- اندازه گیری افزایش وزن……………………………………………………………………………..   ۲۲

۳-۷-۴- اندازه گیری ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………………..   ۲۳

۳-۷-۵- اندازه گیری متوسط وزن جوجه ها…………………………………………………………………   ۲۳

۳-۷-۶- خونگیری…………………………………………………………………………………………………   ۲۴

۳-۷-۷- کشتار جهت تجزیه لاشه……………………………………………………………………………..   ۲۴

۳-۸- مدل آماری طرح……………………………………………………………………………………………   ۲۴

 

 

فصل چهارم- نتایج

۴-۱- اثر تیمار های آزمایشی بر صفات عملکرد جوجه های گوشتی………………………………………  ..۲۷

۴-۲- ۴-۲- اثر تیمار های آزمایشی بر صفات لاشه جوجه های گوشتی………………………………… ۲۸

۴-۳- اثر تیمار های آزمایشی بر درصد وزنی اندام های داخلی جوجه های گوشتی…………………. ۲۸

۴-۴- اثر تیمار های آزمایشی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی………………………………. ۲۹

 

فصل پنجم-بحث

۵-۱- اثر سرکه سیب بر عملکرد جوجه های گوشتی……………………………………………………………………………. ۳۲

۵-۲-اثر سرکه سیب بر صفات لاشه جوجه های گوشتی……………………………………………………………………… ۳۴

۵-۳-اثر سرکه سیب بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی………………………………………………………… ۳۵

۵-۴- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۵-۵- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

چکیده­ی انگلیسی

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *