گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر استفاده از پودر برگ چای سبز ایرانی در جیره روی عملکرد و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر استفاده از پودر برگ چای سبز ایرانی در جیره روی عملکرد و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی راس ۳۰۸
۱۳۹۶-۰۹-۱۲
489 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر استفاده از پودر برگ چای سبز ایرانی در جیره روی عملکرد و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی راس ۳۰۸


تعداد صفحات ۶۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

چای سبز به عنوان یک نوشیدنی محبوب در سراسر جهان شناخته شده است. ترکیبات موجود در برگ چای سبز دارای خواص متعددی می‌باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات پودر برگ چای سبز Green tea)) در جیره روی عملکرد و متابولیت‌های خونی جوجه‌های گوشتی انجام گردید. تعداد ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس ۳۰۸ به طور تصادفی به ۴ تیمار و سه تکرار (۱۵ پرنده در هر تکرار) تقسیم شدند. تیمارها شامل جیره پایه (شاهد)، جیره پایه بعلاوه ۵ گرم در کیلوگرم چای سبز، جیره پایه بعلاوه ۱۰ گرم در کیلوگرم چای سبز، جیره پایه بعلاوه ۱۵ گرم در کیلوگرم چای سبز بود. کمترین ضریب تبدیل و بیشترین میانگین وزن و افزایش وزن در کل دوره مربوط به تیمار شاهد و کمترین میانگین وزن و بیشترین مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نیز مربوط به تیمار ۴ (۱۵ گرم در کیلوگرم چای سبز) بود. اثر مکمل کردن جیره با چای سبز روی کلسترول و LDL پلاسما معنی دار شد و بیشترین و کمترین کلسترول و LDL بترتیب مربوط به تیمار شاهد و ۵ گرم در کیلوگرم چای سبز بوده است(۰۵/۰ .(P ≤ولی اثر آن روی سایر متابولیت‌های خونی معنی دار نشد(۰۵/۰ .(P >همچنین، اثر چای سبز روی صفات و اجزای داخلی لاشه، به جزء روده‌های کور و طول جثه نیز معنی دار نشد(۰۵/۰ .(P > بیشترین و کمترین میانگین وزن روده‌های کور بترتیب به تیمار‌های ۱۵ گرم در کیلوگرم و ۱۰ گرم در کیلوگرم چای سبز اختصاص داشت(۰۵/۰ .(P ≤و بیشترین و کمترین طول جثه در تیمار‌های شاهد و ۱۰ گرم در کیلوگرم چای سبز بود)۰۵/۰ .(P ≤بطور کلی می‌توان بیان کرد افزودن پودر برگ چای سبز به جیره بخصوص در سطح ۱۵ گرم در کیلوگرم، می‌تواند اثرات منفی‌ای را در رابطه با ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشتی (که از مهمترین فاکتور‌های پرورشی محسوب می‌شوند) به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل کاهش کلسترول و LDL پلاسمای خون و کاهش بیماری‌های قلبی عروقی، مورد توجه می‌باشد.

 

کلمات کلیدی : پودر برگ چای سبز، عملکرد، متابولیت‌های خونی و جوجه‌های گوشتی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده  ————————————————————- ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه——————————————————————— ۳

۱-۱- بیان مسئله————————————————————- ۶

۱-۲- اهداف تحقیق———————————————————– ۷

۱-۳- سوالات تحقیق———————————————————- ۷

۱-۴-فرضیات تحقیق ——————————————————— ۷

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- مروری بر پژوهش های صورت گرفته——————————————- ۱۰

۲-۱- استفاده از گیاهان داروئی به عنوان افزودنی در جیره غذایی طیور———————– ۱۰

۲-۲- برخی از پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با خواص چای سبز ——————– ۱۱

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱- تهیه و آماده سازی مواد و وسایل لازم—————————————— ۲۵

۳-۲- محل، مشخصات وشرایط انجام آزمایش—————————————- ۲۸

۳-۳- طرح آزمایشی———————————————————– ۲۹

۳-۴- جیره های آزمایشی —————————————————— ۳۰

۳-۵- مراحل انجام آزمایش در واحد مرغداری—————————————- ۳۳

۳-۵-۱- مراحل پیش از آزمایش————————————————– ۳۳

۳-۷- نحوه اندازه گیری صفات————————————————— ۳۵

۳-۷-۱- اندازه گیری درصد تلفات———————————————— ۳۵

۳-۷-۲- اندازه گیری خوراک مصرفی———————————————– ۳۵

۳-۷-۳- اندازه گیری افزایش وزن————————————————- ۳۶

۳-۷-۴- اندازه گیری ضریب تبدیل———————————————— ۳۷

۳-۷-۵- اندازه گیری متوسط وزن جوجه ها—————————————— ۳۸

۳-۷-۶- اندازه گیری بازده لاشه————————————————— ۳۸

۳-۷-۷- اندازه گیری درصد وزن کبد———————————————– ۳۹

۳-۷-۸- اندازه گیری درصد وزن سینه———————————————- ۳۹

۳-۷-۹- اندازه گیری درصد وزن سنگدان——————————————– ۳۹

۳-۷-۱۰- اندازه گیری درصد وزن پانکراس—————————————— ۴۰

۳-۷-۱۱- اندازه گیری درصد وزن پشت——————————————– ۴۰

۳-۷-۱۲- اندازه گیری درصد وزن بال   ——————————————– ۴۰

۳-۷-۱۳- اندازه گیری درصد وزن گردن ——————————————– ۴۰

۳-۷-۱۴- اندازه گیری درصد وزن طحال——————————————– ۴۱

۳-۷-۱۵- اندازه گیری درصد وزن قلب——————————————— ۴۱

۳-۷-۱۶- اندازه گیری درصد وزن روده کور  —————————————- ۴۱

۳-۷-۱۷- اندازه گیری درصد وزن ران———————————————- ۴۱

۳-۷-۱۸- اندازه گیری طول جثه   ————————————————- ۴۲

۳-۸- اندازه گیری پراسنجه های خونی ——————————————— ۴۲

۳-۸-۱- اندازه گیری گلوکز خون————————————————– ۴۲

۳-۸-۲- اندازه گیری کلسترول، تری گلیسرید، HDL, LDL سرم ————————– ۴۳

۳-۹- اندازه گیری تیوباربیتورئیک اسید (TBA) گوشت———————————– ۴۳

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-۱- مقایسه درصد تلفات در بین گروه ها—————————————- ۴۶

۴-۱-۲- مقایسه خوراک مصرفی در بین گروه ها————————————– ۴۶

۴-۱-۳- مقایسه افزایش وزن در بین گروه ها—————————————– ۴۷

۴-۱-۴- مقایسه ضریب تبدیل در بین گروه ها—————————————- ۴۸

۴-۱-۵- مقایسه متوسط وزن جوجه ها در بین گروه ها———————————- ۴۹

۴-۱-۶- مقایسه بازده لاشه در بین گروه ها——————————————- ۵۲

۴-۱-۷- مقایسه درصد وزن سینه در بین گروه ها ————————————- ۵۲

۴-۱-۸- مقایسه درصد وزن پشت در بین گروه ها————————————- ۵۲

۴-۱-۹- مقایسه درصد وزن ران در بین گروه ها————————————— ۵۳

۴-۱-۱۰- مقایسه درصد وزن بال در بین گروه ها————————————– ۵۳

۴-۱-۱۱- مقایسه درصد وزن گردن در بین گروه ها———————————— ۵۳

۴-۱-۱۲- مقایسه طول جثه در بین گروه ها—————————————— ۵۳

۴-۱-۱۳- مقایسه درصد وزن کبد در بین گروه ها————————————– ۵۴

۴-۱-۱۴- مقایسه درصد وزن طحال در بین گروه ها———————————— ۵۴

۴-۱-۱۵- مقایسه درصد وزن قلب در بین گروه ها————————————- ۵۵

۴-۱-۱۶- مقایسه درصد وزن روده کور در بین گروه ها ——————————— ۵۵

۴-۱-۱۷- مقایسه درصد وزن پانکراس در بین گروه ها———————————- ۵۵

۴-۱-۱۸- مقایسه درصد وزن سنگدان در بین گروه ها ———————————- ۵۶

۴-۱-۱۹- مقایسه پراسنجه های خونی در بین گروه ها———————————– ۵۷

۴-۲- مقایسه تیوباربیتورئیک اسید (TBA) گوشت————————————– ۵۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری کلی——————————————————— ۶۲

۵-۲- پیشنهادها————————————————————– ۶۳

منابع و مآخذ ——————————————————– ۶۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *