گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام دور کاری در شهرداری ها


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام دور کاری در شهرداری ها
2017-11-07
276 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام دور کاری در شهرداری ها


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”636″]

چکیده

دورکارى یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قسمتى از کارشان را خارج از محیط کار انجام دهند، یعنى افراد میتوانند از منزل، از یک مرکز ارتباط از راه دور در نزدیکى خانه شان، یا از محل کار دیگرى وظایف کاریشان را انجام دهند. بین دورکارى و انجام کارها به صورت خویش فرما (خوداشتغالی) موارد مشترکی وجود دارد و در برخى متون از این دو با هم یاد می‌شود، چرا که دورکارى، هم میتواند یک جانشین براى شیوه انجام کار در یک سازمان یا اداره باشد و هم، نمونه اى از برو نسپارى کارها. در تحقیق حاضر به ” بررسی اثرات  استقرار نظام دور کاری در شهرداری­های استان مازندران ” پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و از لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش۴۴۸نفر، شامل کلیه کارکنان شهرداری‌های استان مازندران شامل می­شود. وحجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده است. که با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه برابر با ۲۱۰n= نفر محاسبه شده است. پس از آزمون فرضیه‌ها به این نتیجه رسیده شد که تاثیردورکاری واثرآن در شهرداری‌ها معنی دار است.

 

کلمات کلیدی: دورکاری، بهره وری، توانمندی، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی کاری،شهرداری ساری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲)بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳)اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵-)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶)فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸)نمونه……………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹) تعریف واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱) تاریخچه شهرداری ها……………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲)دورکاری………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۴-مدل پذیرش فناوری ………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۵-ضرورت دورکاری…………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۶-انواع دورکاری………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۶-۱-از بُعد مکان کار……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۶-۲-از بُعد مدت زمان دورکاری……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۷-مزایاى نظام دورکارى……………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۸-نمونه هایى از کارها و مشاغل مناسب دورکارى………………………………………………………… ۳۴

۲-۹-ملزومات دورکاری…………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۰-تاریخچه دورکاری در جهان و در ایران………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۱-مزایا و معایب دورکاری…………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۱-۱-مزایای فردی ……………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۱-۲-مزایای سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۱-۳-مزایای اجتماعی…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۲-مدل مفهومی تحقق دورکاری……………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۲-۱-کارکنان……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱۲-۲-سازمانها و کارفرمایان………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۲-۳-دولت……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۲-۴- زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………… ۴۶

۲-۱۲-۵- زیر ساخت اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۳-مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………… ۴۸

۲-۱۴-مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج کشور ……………………………………………………. ۵۳

۲-۱۵-جمع بندی پیشینه …………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۶-جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم…………………………………………………………………… ۶۲

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۲) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳) جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۴)نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۵) ابزار جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۶) ویژگیهای فنی و ابزاری اندازه گیری……………………………………………………………………. ۶۶

۳-۷)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………… ۶۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۲) بررسی جمعیت شناسی پاسخ دهندگان………………………………………………………………… ۷۱

۴-۳) آزمون نرمالیته………………………………………………………………………………………………… ۷۵

فصل پنجم : بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۵-۲) مروری مختصر بر تحقیق…………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۳) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۴) یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸۶

۵-۴-۱) فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۵) بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۶-پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۵-۶-۱-پیشنهادات براساس نتایج تحقیق………………………………………………………………………. ۹۱

۵-۶-۲-توصیه به مدیران اجرایی و عملیاتی………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۶-۳- توصیه هایی به سایر محققین…………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۷- محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۷-۱- محدودیتهای تحت کنترل ……………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۷-۲- محدودیتهای خارج از کنترل  ……………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۸- خلاصه فصل پنجم…………………………………………………………………………………………. ۹۴

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *