گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی آموزه های اخلاقی در دیوان اشعار حضرت امام خمینی (ره ) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی آموزه های اخلاقی در دیوان اشعار حضرت امام خمینی (ره )
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
361 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی آموزه های اخلاقی در دیوان اشعار حضرت امام خمینی (ره )


تعداد صفحات ۶۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

چارچوب کلی این تحقیق، بررسی آموزه­های اخلاقی در دیوان اشعار امام خمینی(ره)می­باشد. حضرت امام خمینی در سال ۱۲۸۱ شمسی در شهرستان خمین استان مرکزی متولد شد.                 امام خمینی(ره) تا ۱۹ سالگی در خمین نزد اساتید آن سامان به فراگیری علوم مقدماتی، ادبیات عرب، منطق، اصول و فقه پرداخت و در سن ۲۵ سالگی به درجه اجتهاد نایل گردید. آثار قلمی فراوان                از جمله: تحریر الوسیله، ولایت فقیه، جهاد اکبر، تفسیر سوره ی حمد، دیوان اشعار و غیره از او                بر جای ماند. این پژوهش به دنبال این پرسش است که آموزه های اخلاقی در کدام اشعار امام                دیده می­شود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و شیوه­ی تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی  می باشد. در فصل چهارم پایان­نامه آموزه­های اخلاقی که در دیوان اشعار امام آمده است طی مباحث ذیل می­باشد:

۱ـ اخلاص ، ۲ـ ایمان ، ۳ـ وصال ، ۴ـ فطرت خداجویی ،  ۵ـ بت گریزی ،  ۶ـ اظهار عجز …

کلید واژه: امام خمینی، دیوان اشعار، آموزه­های اخلاقی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

 

فصل اول- کلیات

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱ – ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۵

۱ – ۴ فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵

۱ – ۵ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۵

 

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۲ – ۱ نگاهی به زندگی حضرت امام…………………………………………………………………… ۷

۲- ۱-۱ هجرت به قم، تحصیل دروس و تدریس علوم اسلامی………………………………….. ۸

۲-۱-۲ شعر امام و علت سرایش آن …………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۳ نظر امام در مورد شعر …………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۴ سبک غزلیات امام ………………………………………………………………………………… ۹

۲- ۱-۵ سبک شعری امام………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲- ۱-۶ آثار امام خمینی……………………………………………………………………………………. ۱۰

۲- ۱-۷ سروده­های امام (ره)……………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۸ معنی علم اخلاق…………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۹ علم اخلاق و ریشه یابی کلمه اخلاق…………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱۰ معنای اصطلاحی اخلاق ………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۱۱ علوم مربوط به اخلاق ………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۱۲ علم اخلاقی……………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۱۳  فلسفه­ی علم اخلاق …………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۱۴ تعلیم و تربیت …………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۱۵ اخلاق توصیفی ………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۱۶ فلسفه اخلاق …………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۱۷ اهمیت فلسفه اخلاق……………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱۸  مفاهیم اخلاق و ویژگی های آن  …………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱۹ ارزش کار اخلاقی……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲۰ وجدان اخلاقی و سعادت …………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲۱ توجیه صحیح اخلاق …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۲۲ اخلاق از مقوله­ی­ عبادت و پرستش است………………………………………………….. ۲۰

۲-۱- ۲۳ خدا مبنای فضائل اخلاقی ……………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۲۴ معیار فضیلت اخلاقی از نظر اسلام………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۲۵ رابطه اخلاق با تربیت ………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۲۶ فعل طبیعی و فعل اخلاقی ……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۲۷ فهرست اسامی فضایل اخلاقی ………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۲۸ فضائل اخلاقی …………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۲۹ رذایل اخلاقی ……………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۳۰  معیار فضیلت اخلاقی …………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۳۱ مبارزه با رذایل و پرورش فضایل ……………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۳۲ گرایش اخلاقی…………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۳۳ فرق تربیت و اخلاق……………………………………………………………………………. ۳۷

۲- ۲ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۳۸

 

 

 

فصل سوم- روش تحقیق

 

۳ـ۱ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳ـ۲ روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق…………………………………………………………. ۴۰

۳ـ۳ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………… ۴۰

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ آموزه­های اخلاقی……………………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۱-۱ احساس حضور …………………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۱-۲اخلاص……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۳ احترام به مهمان…………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۱-۴ مشورت کردن و رجوع به خداوند…………………………………………………………….. ۴۴

۴-۱-۵ اسیر نفس نبودن …………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۱-۶ اظهار عجز در پیشگاه معبود ……………………………………………………………………. ۴۵

۴-۱-۷ اهل دل بودن و یاد خدا بودن…………………………………………………………………… ۴۵

۴-۱-۸ امانت داری ………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴ـ۱ـ۹ داشتن ایمان ………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۱۰ بت گریزی ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۱۱ ذکر دائمی پروردگار…………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۱-۱۲ پرهیز از جهل و نادانی ………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۱-۱۳  دوری از حجاب دل ………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۱۴ پرهیز از خودبینی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۱۵دعا کردن……………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۱-۱۶ دوست گزینی = دوست خوب برگزیدن ………………………………………………….. ۵۱

۴-۱-۱۷ زهد داشتن و وارستگی دل …………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۱۸ طاعت خداوند……………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۱۹  علم آموزی ………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۲۰ غره نشدن به عبادت ها ………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱-۲۱ فطرت خداجویی………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۱-۲۲ فنا فی الله………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴ـ۱ـ۲۳ اعتقاد به فیض وجود خداوند …………………………………………………………………. ۵۵

۴-۱-۲۴ تلاش کردن ………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۱-۲۵ پرهیز از زهد دروغین ………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۱-۲۶ پرهیز از گناه………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۱-۲۷  داشتن معرفت…………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۱-۲۸ مهربان بودن با دیگران  ………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۱-۲۹ تواضع و فروتنی در خواندن  نماز ………………………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۳۰ تهذیب نفس و رسیدن به پروردگار………………………………………………………….. ۶۰

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۶۲

۵-۲ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. ۶۴

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۶۵

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *