گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از زباله‌های شهری در سیستم تولید سیمان


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از زباله‌های شهری در سیستم تولید سیمان
2017-11-02
405 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از زباله‌های شهری در سیستم تولید سیمان


تعداد صفحات ۸۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”599″]

چکیده:

با توجه به اهمیت بسیار زیاد سیمان پروژه‌ای تحت عنوان بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از زباله‌های شهری در سیستم تولید سیمان در آزمایشگاه کارخانه سیمان پیوند گلستان به مورد اجرا گذاشته شد. پس از نمونه برداری و آنالیز شیمیایی ضایعات مشخص گردید که این مواد حاوی ترکیباتی مشابه با مواد خام مصرفی در فرایند تولید سیمان می‌باشند .از طرفی به دلیل وجود مواد آلی در این ضایعات می‌توان از آن به عنوان جانشین برای بخشی از سوخت مصرفی استفاده کرد .نمونه مورد آزمایش که به صورت پودر از زباله‌ها تهیه شده بود با درصدهای مختلف(۵%،۱۰%،۱۵%)و در دماهای پخت متفاوت(۱۲۵۰،۱۳۵۰،۱۴۰۰درجه سانتی‌گراد) جهت تهیه کلینکر سیمان مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزودن ۵% از مواد اولیه در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد کیفیت سیمان تولیدی مطابق با استاندارهای موجود بدست می‌آید. ارزش حرارتی ماده مورد آزمایش با دستگاه بمب کالری‌متر اندازه‌گیری شد. نتیجه این اندازه‌گیری مشخص کرد که به میزان ۸۷۸/۱۱۸۱۲ ژول بر گرم انرژی از زباله‌های خشک شده حاصل گردید. همچنین در بخش مصرف انرژی نیز نتایج مثبتی حاصل شد، به گونه‌ای که دمای تولید سیمان در شرایط جدید در مقیاس آزمایشگاهی به میزان ۵۰ درجه سانتی‌گراد کاهش داشته یعنی از دمای ۱۴۵۰به ۱۴۰۰درجه سانتی‌گراد رسیده است، و سیمان تولیدی در این دما مطابق با استانداردهای موجود بود. از آنجایی که زباله‌ها به این صورت در تولید انرژی مورد استفاده واقع می‌شوند، این مسئله باعث می‌شود که گام مهمی در کاهش آلودگی محیط‌زیست باشد. در اجرای این پروژه برای آنالیز ضایعات و تعیین نوع ترکیبات شیمیایی موجود در آن از روشXRF  استفاده شد، در مرحله بعد کلینکرهای آزمایشی با مواد اولیه حاوی زباله‌ تولید ‌گردید، سپس آزمایشات کنترل کیفی بر روی محصولات تولید شده، انجام گرفت که پس از بررسی نتایج حاصله و مقایسه آن با استاندارد‌های مربوطه مشخص شد فراورده‌های تولیدی با استاندارد‌های مذکور منطبق می‌باشد.

کلمات کلیدی: سیمان، زباله شهری، افزودنی سیمان

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱-تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-۱-تاریخچه کشف سیمان……………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-ساختار سیمان………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-۱-فاز آلیت……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۲-فاز بلیت…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۳-فاز آلومینات………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۴-فاز فریت……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸-اهداف………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹-تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۹-۱-سیمان پرتلند……………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۹-۲-کلینکر سیمان پرتلند…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹-۳-سنگ آهک………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹-۴-خاک رس…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۵-Bauge……………………………………………………………………………………………………. 11

۱-۹-۶-مارل………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-سیمان و فرایند تولید آن…………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۱-سیمان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۲-سابقه تاریخی سیمان در ایران…………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۳-تولید و مصرف سیمان در ایران………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-روشهای تولید سیمان……………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱-روش تر……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲-روش نیمه‌تر………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳-روش نیمه‌خشک…………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۴-روش خشک……………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-مواد اولیه سیمان…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۱-سنگ آهک………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۲-خاک رس…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۳-مواد افزودنی تصحیح کننده……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-انواع سیمان…………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴-۱-سیمان پرتلند تیپ ۱- سیمان پرتلند معمولی………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۲-سیمان پرتلند تیپ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱

۲-۴-۳-سیمان پرتلند تیپ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱

۲-۴-۴-سیمان پرتلند تیپ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲

۲-۴-۵-سیمان سفید……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۶-سیمان سرباره‌ای ضد سولفات…………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۷-سیمان پرتلند  پوزولانی………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۸-سیمان پرتلند آهکی……………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۹-سیمان بنائی……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱۰-سیمان نسوز ۴۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۲-۴-۱۱-سیمان نسوز۵۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۲-۴-۱۲-سیمان نسوز ۵۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۲-۴-۱۳-سیمانهای چاه نفت…………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱۴- سیمانهای پرتلند ضدآب…………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱۵- سیمانهای باگیرش تنظیم شده………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۱۶- سیمانهای رنگی……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۵-تشریح فرآیند تولید سیمان………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۱-استخراج مواد اولیه………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۵-۲-خرد کردن مواد اولیه……………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۵-۳-خشک کردن مواد اولیه…………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۵-۴-اختلاط مقدماتی مواد اولیه و ذخیره‌سازی………………………………………………………….. ۲۹

۲-۵-۵-پودر کردن مخلوط مواد خام………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۵-۶-الکتروفیلتر…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۵-۷-تنظیم نهائی مواد………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۸-سیـلوهای مواد خام……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۵-۹-پیشگرمکن………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۵-۱۰-کوره دوار………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۱۱-خنک‌کن………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۵-۱۲-سیلو ( انبار ) کلینکر…………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۱۳-آسیاب سیمان…………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۱۴-سیلوهای سیمان………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۶-واکنش‌های پخت سیمان…………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۷-سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

فصل سوم روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-مواد، دستگاه‌های مورد نیاز و روش کار………………………………………………………………… ۴۶

۳-۱-۱-خلاصه……………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۲-مشخصات مواد اولیه……………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۲-۱-مشخصات مواد شیمیایی……………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۲-مشخصات مواد افزودنی (زباله‌ها)……………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۳-خصوصیات و مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۴- دستگاه‌ها و وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز………………………………………………………………. ۴۷

۳-۴-۱-دستگاه‌های لازم………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۴-۱-۱-ترازو……………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۴-۱-۲-دسیکاتور……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۴-۱-۳-بوته چینی و پلاتینی…………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۴-۱-۴- کاغذ صافی……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۴-۱-۵- همزن………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۴-۲-وسایل اندازه‌گیری دقیق حجم………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴-۲-۱- پی‌پت(Pipette)…………………………………………………………………………………… 53

۳-۴-۲-۲- بورت………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۴-۲-۳- بالن حجم‌سنجی (بالن ژوژه)…………………………………………………………………. ۵۳

۳-۴-۳-شستشو و تمیز کردن وسائل آزمایشگاه…………………………………………………………….. ۵۳

۳-۴-۳-کالیبراسیون………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۵-دوره نمونه برداری………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۶-روش آزمون………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۶-۱-تهیه کلینکر……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۷-آزمون تعیین سیلیس در سیمان و کلینکر……………………………………………………………….. ۵۷

۳-۷-۱-مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۷-۲-دستورالعمل آزمایش…………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۸- اندازه‌گیری R2O3 (Fe2O3+Al2O3) در سیمان و کلینکر………………………………………. ۵۸

۳-۸-۱- مواد لازم………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۸-۲- دستورالعمل آزمایش……………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۹- اندازه‌گیری اکسید کلسیم به روش حجمی……………………………………………………………. ۵۹

۳-۹-۱-مواد لازم…………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۹-۲- دستورالعمل آزمایش……………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۱۰- اندازه‌گیری اکسید منیزیم به روش حجمی…………………………………………………………… ۶۰

۳-۱۰-۱- مواد لازم………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱۰-۲- دستورالعمل آزمایش………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۱۱- اندازه‌گیری اکسید آهن در سیمان و کلینکر…………………………………………………………. ۶۱

۳-۱۱-۱- مواد لازم………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۱۱-۲- دستورالعمل آزمایش………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۲- تعیین درصد سولفات در کلینکر………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۱۲-۱- مواد لازم………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۱۲-۲- دستورالعمل آزمایش………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۳- تعیین Loss Of Lgnition (L.O.I)…………………………………………………………….. 64

۳-۱۳-۱- دستورالعمل آزمایش………………………………………………………………………………….. ۶۴

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۱-شرایط بهینه واستانداردهای سیمان………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۱-۱- ویژگیهای شیمیایی……………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۱-۲ ویژگیهای فیزیکی………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-نتایج حاصل از آزمون‌ها……………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۱-آزمون آنالیز شیمیایی نمونه مواد توسط دستگاه (X-Ray)……………………………………….. 70

۴-۲-۲-آزمون آنالیز شیمیایی …………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۳-آزمون آنالیز مواد اولیه توسط دستگاه کالری‌متر………………………………………………………. ۷۸

۴-۲-۴-آزمون آنالیز تعیین درصد عناصر تشکیل دهنده مواد اولیه………………………………………. ۷۸

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………. ۸۰

۵-۱-اثر استفاده از زباله در کیفیت عناصر موجود در سیمان……………………………………………… ۸۱

۵-۱-۱-اثر ارزش حرارتی زباله بر کوره سیمان……………………………………………………………… ۸۲

۵-۲-مقایسه روش استفاده از زباله در سیستم تولید سیمان با روش‌های گذشته………………………. ۸۲

۵-۳-بحث ونتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۴-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… ۸۳

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *