گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه ها بر تولید کنندگان برنج در استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه ها بر تولید کنندگان برنج در استان مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
181 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه ها بر تولید کنندگان برنج در استان مازندران


تعداد صفحات ۷۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

با توجه به اهمیت اثر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی بر هزینه ی تولید برنج،  این مطالعه با هدف ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه ی نهاده های کشاورزی بر تولیدکنندگان برنج صورت گرفت.   برای این منظور توابع عرضه و تقاضا و واردات برنج با استفاده از  داده های سری زمانی سالهای  ۸۹-۱۳۵۷ برآورد و آثار رفاهی این سیاست بر تولیدکنندگان در نتیجه ی تغییر قیمت نهاده ها مشخص گردید.   یافته ها نشان دهنده ی عدم حساسیت تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمت نهاده ها بود.   به گونه ای که با حذف کامل یارانه ی کود شیمیایی،  سم،  بذر،  سوخت،  رفاه تولیدکنندگان به ترتیب به میزان ۵/۲۸۷۰۷،  ۵/۱۶۳۳۶،  ۵/۳۹۶۷،  ۶/۲۷۷۷۳ میلیون ریال افزایش و مخارج دولت به ترتیب به میزان ۶/۶۹۲۷، ۵/۱۹۲۵، ۵/۱۷۳۱، ۴/۵۷۳۲ میلیون ریال کاهش می یابد که مجموع آن ها حاکی از افزایش رفاه به ترتیب به میزان ۱/۳۵۶۳۵،  ۲۵۱۹۰،  ۵۶۹۹،  ۳۳۵۰۶ میلیون ریال برای جامعه است.   همچنین نتایج نشان داد که یارانه ی کود شیمیایی بیشترین اثر را بر افزایش رفاه تولید کنندگان دارد و یارانه های سوخت، سم و بذر به ترتیب اهمیت قرار دارند.   براساس یافته های مطالعه، کاهش تدریجی یارانه ی نهاده های کشاورزی و پرداخت هدفمند یارانه ها به تولیدکنندگان برنج پیشنهاد گردیده است.

واژه های کلیدی : آثار رفاهی، تولیدکنندگان، یارانه ی نهاده های کشاورزی، برنج

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده —————————————————————-۱

فصل اول :مقدمه و کلیات

۱-۱-مقدمه —————————————————————۳

۱-۲-بیان مساله و اهمیت موضوع————————————————۴

۱-۳-فرضیات تحقیق———————————————————۶

۱-۴-اهداف تحقیق———————————————————-۶

۱-۵-روش تحقیق———————————————————–۶

۱-۶-مشکلات و محدودیت های تحقیق——————————————–۶

۱-۷-تعاریف ————————————————————–۷

۱-۷-۱-یارانه ————————————————————–۷

۱-۷-۲-مازاد تولیدکننده——————————————————-۸

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

۲-۱-مقدمه—————————————————————۱۱

۲-۲- تاریخچه یارانه در جهان ————————————————-۱۱

۲-۳-تجربه برخی کشورها در هدفمند کردن یارانه ها———————————-۱۲

۲-۴-تاریخچه یارانه در ایران—————————————————۱۷

۲-۵-روند هدفمندسازی یارانه ها در ایران —————————————–۱۹

۲-۶-اقتصاد کشاورزی ایران—————————————————۲۴

۲-۷-وضعیت تخصیص یارانه ها در بخش کشاورزی———————————–۲۴

۲-۸-ضرورت هدفمند کردن یارانه ها در ایران —————————————۲۷

۲-۹-طبقه بندی یارانه ها —————————————————–۲۸

۲-۱۰-خلاصه نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها ———————————-۲۹

۲-۱۱-پیامدهای پرداخت غیرهدفمند یارانه ها —————————————۳۰

۲-۱۱-آزادسازی در بخش کشاورزی ———————————————۳۰

۲-۱۲-آزادسازی در بخش کشاورزی ایران —————————————–۳۱

۲-۱۳-آثار و تبعات آزادسازی در بخش کشاورزی————————————-۳۲

۲-۱۴-اعطای یارانه به بخش کشاورزی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه ——————۳۴

۲-۱۵-سابقه و پیشینه تحقیق—————————————————۳۵

۲-۱۶-جمع بندی فصل——————————————————۴۰

فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱-  مقدمه ————————————————————-۴۲

۳-۲-  ریشه واحد و پایای سری زمانی ——————————————-۴۲

۳-۲-۱-  سری های زمانی پایا ————————————————-۴۲

۳-۲-۲-  آزمون ریشه واحد ————————————————–۴۴

۳-۲-۳-آزمون دیکی- فولرو دیکی – فولر تعمیم یافته ———————————۴۵

۳-۳-  ناهمسانی واریانس—————————————————–۴۸

۳-۴-  آزمون هم انباشتگی —————————————————-۴۹

۳-۴-۱-  هم انباشتگی ——————————————————۴۹

۳-۴-۲-  محاسن هم انباشتگی————————————————-۵۰

۳-۵-  هم خطی ———————————————————-۵۰

۳-۶-  آزمون برون زایی——————————————————۵۱

۳-۶-۱-  آماره وو –  هاسمن————————————————–۵۲

۳-۷-  الگوی معادلات همزمان————————————————-۵۳

۳-۸-  تخمین از طریق   ————————————————-۵۴

۳-۹-  تخمین مدل ———————————————————۵۵

فصل چهارم :یافته های تحقیق

۴-۱-  مقدمه ————————————————————-۵۹

۴-۲-  تصریح مدل ها و تشریح متغیرها ——————————————-۵۹

۴-۳-  آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای مدل —————————————۶۱

۴-۴-  آزمون white برای تشخیص ناهمسانی واریانس——————————–۶۳

۴-۵-  نتایج تخمین مدل ها —————————————————۶۳

۶-۴-  تغییر در مازاد تولید کننده در اثر افزایش قیمت نهاده کود شیمیایی———————۶۶

۴-۷-  تغییر در مازاد تولید کننده در اثر افزایش قیمت نهاده سم —————————۶۷

۴-۸- تغییر در مازاد تولیدکننده در اثر کاهش یارانه بذر ——————————-  ۶۸

۴-۹-تغییر در مازاد تولیدکننده در اثر کاهش یارانه ی سوخت —————————-۶۹

۴-۱۰-  جمع بندی فصل—————————————————–۷۰

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-  مقدمه————————————————————-۷۲

۵-۲-  خلاصه و نتیجه گیری ————————————————-۷۲

منابع فارسی ————————————————————-۷۶

منابع لاتین ————————————————————–۷۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *