گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در بیمارستان های شهرستان ساری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در بیمارستان های شهرستان ساری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
171 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در بیمارستان های شهرستان ساری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران


تعداد صفحات ۱۲۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

مدیریت عملکرد یک فرایند استراتژیک و منسجم می باشد که موفقیت پایدار سازمان ها را به وسیله بهبود عملکرد کارکنانشان از طریق توسعه توانایی تیم ها و افراد شرکت کننده تضمین می نماید. از آنجایی که مدیریت مبتنی بر عملکرد می تواند کارایی و اثر بخشی سیستم را ارتقاء دهد، اجرای و استقرار این سیستم در بیمارستان های شهرستان ساری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران می تواند این سازمان بزرگ را در رسیدن به اهداف عالیه خود که همانا خدمت موثر به سلامت مردم عزیر شهر ساری، استان مازندران و حتی کشور عزیزمان ایران است، یاری رساند. هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در بیمارستان های ساری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

در این تحقیق از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به نتیجه حاصل آمد که ابزار پژوهش که در دو مرحله انجام شده از روایی و پایایی لازم جهت سنجش مولفه های مورد نظر را دارد. در تعیین اولویت عوامل مختلف موثر در استقرار نظام مدیریت عملکرد، به این نتیجه دست یافتیم که در بین عوامل شش گانه به این ترتیب نقش داشته اند. توسعه منابع انسانی بیش ترین تاثیر، پس از آن حقوق و مزایا، سپس عامل ساختار، نگرش فرایندی، مشارکت افراد و در نهایت فرهنگ سازمانی قرار داشته اند.

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسئله تحقیق۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۴ اهداف تحقیق۷
۱-۵ سوالات یا فرضیات تحقیق۸
۱-۶ متغیرها۹
۱-۷ دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه۱۰
۱-۶ قلمرو پژوهش۱۰
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی پژوهش۱۰
۱-۸-۲ قلمرو مکانی پژوهش۱۰
۱-۸-۳ قلمرو زمانی پژوهش۱۰
۱-۹ فرایند پژوهش۱۱
۱-۱۰ ضرورت واهمیت پژوهش۱۱
۱-۱۴ انتظارات کاربردی نتایج۱۱
۱-۱۵ چارچوب نظری۱۱
۱-۱۶ تعریف واژگان۱۲
۱-۱۷ تعاریف عملیاتی متغیرها۱۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه۱۹
۲-۲ تاریخچه مدیریت عملکرد۱۹
۲-۳ مدیریت عملکرد۲۱
۲-۳-۱ فواید مدیریت عملکرد۲۳
۲-۳-۲ چگونگی استقرار یک برنامه مدیریت عملکرد۲۳
۲-۳-۳ اهداف مدیریت عملکرد۲۴
۲-۴ ساختار سازمانی۲۵
۲-۵ فرهنگ سازمانی۲۷
۲-۶ فرآیند۳۳
۲-۷ توسعه منابع انسانی۳۵
۲-۷-۲ توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک۳۹
۲-۸ مشارکت منابع انسانی۴۲
۲-۹ حقوق و مزایا۴۶
۲-۱۰ ارزیابی عملکرد۴۸
۲-۱۱ مطالعات انجام شده۵۴
۲-۱۱-۱ مطالعات انجام شده در ایران۵۴
۲-۱۱-۲ مطالعات انجام شده در خارج از ایران۵۹
۲-۱۲ نتیجه گیری کلی از بررسی متون و تحقیقات انجام شده۶۱
فصل سوم : روش تحقیق یا متدولوژی
۳-۱ مقدمه۶۴
۳-۲ روش تحقیق۶۵
۳-۳ جامعه آماری۶۷
۳-۴ روش گردآوری اطلاعات۶۸
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات۶۸
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۱
۳-۷ روایی ابزار تحقیق۷۵
۳-۸ پایایی ابزار تحقیق۷۷
۳-۹ نرخ سازگاری۷۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه۸۲
۴-۲ استخراج شاخص ها۸۲
۴-۳ تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی۸۴
۴-۳-۱ نظرسنجی از خبرگان(متخصصان)و تعیین ماتریس مقایسات زوجی۸۴
۴-۳-۲ محاسبه اهمیت عوامل۸۵
۴-۳-۳ محاسبه اهمیت عامل ساختاری در مدیریت عملکرد۸۷
۴-۳-۴ محاسبه اهمیت عامل نگرش فرایندی مدیریت عملکرد۸۹
۴-۳-۵ محاسبه اهمیت عامل فرهنگ سازمانی مدیریت عملکرد۹۱
۴-۳-۶ محاسبه اهمیت عامل توسعه منابع انسانی مدیریت عملکرد۹۳
۴-۳-۷ محاسبه اهمیت عامل مشارکت افراد مدیریت عملکرد۹۵
۴-۳-۸ محاسبه اهمیت عامل حقوق و مزایا در مدیریت عملکرد۹۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 
۵-۱ مقدمه۱۰۰
۵-۲ مروری بر نتایج کلی تحقیق۱۰۰
۵-۳ ساخت مدل۱۰۱
۵-۴ نتیجه اصلی تحقیق۱۰۲
۵-۵ مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه۱۰۶
۵-۶ محدودیت های تحقیق۱۰۷
۵-۶-۱ محدودیت های در کنترل محقق۱۰۷
۵-۶-۲ محدودیت های خارج از کنترل محقق۱۰۸
۵-۷ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق۱۰۹
۵-۸ پیشنهاداتی برای مطالعات آتی۱۱۰
منابع و ماخذ
الف. منابع فارسی۱۱۳
ب. منابع غیرفارسی۱۲۰
پیوست ۱ : پرسشنامه۱۲۲

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *