گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت حسگرهای مبتنی بر Tio2 با ابعاد نانویی برای تعیین تراکم‌های غلظتی گازهای مختلف


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت حسگرهای مبتنی بر Tio2 با ابعاد نانویی برای تعیین تراکم‌های غلظتی گازهای مختلف
2017-11-07
2442 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت حسگرهای مبتنی بر Tio2 با ابعاد نانویی برای تعیین تراکم‌های غلظتی گازهای مختلف


تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”631″]

چکیده

ما در این پایان نامه از موادی چون ایزوپروپوکساید تیتانیوم وتترابوتیل تیتانات استفاده کرده و فیلم های نازک با روش غوطه وری تولید کرده ایم. برای آماده کردن فیلم ها از روش های غوطه وری و چرخشی استفاده شده است.  جهت تعیین ساختار وریخت شناسی  و مدهای ارتعاشی وبررسی مقاومت نمونه ها تحت تجزیه و تحلیل های مختلفی قرار گرفتند. با استفاده از پرتو اشعه ایکس XRD برای تعیین فاز و خلوص نمونه ها استفاده نموده ایم. فاز آناتاز TiO­۲ به صورت طیف حاکم تشخیص داده شدو تاثیر دما روی نمونه های آماده شده مورد مطالعه قرار گرفت.

برای تعیین ضرایب وخواص اپتیکی نمونه ها با استفاده از روابط کرامرز-کرونیگ[۱]از طریق طیف سنجی فروسرخ(FT-IR) استفاده شد.برای کنترل قابلیت فیلم های نازک به عنوان حسگر های گازی طیف های ارتعاشی نمونه ها را قبل از قراردادن در معرض گاز N2 مورد بررسی قراردادیم.

با عکس برداری به کمک میکروسکوپ الکترونی(SEM) از سطح نمونه ها به اندازه بلورهای تشکیل شده پرداختیم که همگی زیر ۱۰۰ نانومتر می باشد.آنالیز EDX هم که از تحلیل SEM به دست آمد، حضور صد در صد دی اکسید تیتانیوم را در ساختارهای نانویی تولید شده بدون هیچگونه آلایش و ناخالصی تایید کرد. پهن شدگی واضحی در قله ها،  مطابق با اندازه ذرات،  برای نمونه هایی که در معرض گاز جو فرار گرفته بودن مشاهده شد.در نهایت مقاومت نمونه ها اندازه گیری شده وتغییرات مقاومت فیلم های نازک بعد از قراردادن در معرض گاز N2 را مورد بررسی قرار دادیم.

 

۱- (Kramers-Kronig)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 فصل اول.

 کلیات… ۲

۱-۱مقدمه. ۳

۱ـ۲ دی‌اکسید‌تیتانیم (TiO2) 4

۱-۲-۱ روتایل (Rutile): 4

۱-۲-۲ آناتاز (Anatase): 5

۱-۲-۳ بروکایت (Brookite): 6

۱-۲-۴ فاز Baddeleyite: 7

۱-۲-۵  فاز α-PbO2-type: 7

۱ـ۳: خواص دی‌اکسید‌تیتانیم. ۸

۱-۳-۱: خواص فیزیکی و شیمیایی.. ۸

۱ـ۳ـ۲: خواص الکتریکی دی‌اکسید‌تیتانیم. ۹

۱ـ۳ـ۳: خواص نوری دی‌اکسید‌تیتانیم. ۹

۱ـ۳ـ۴: خواص مکانیکی دی اکسید تیتانیم. ۱۰

۱ـ۴: اثرهای ناشی شده از خواص فیزیکی و شیمیایی.. ۱۰

۱ـ۴ـ۱: اثر هوندا ـ فوجی‌شیما (Honda-Fujishima) 10

۱ـ۴ـ۲: فوتوکاتالیت چیست؟. ۱۰

۱ـ۴ـ۳: اثر ابرآبدوستی.. ۱۱

۱ـ۴ـ۴: عوامل موثر بر فعالیت فوتوکاتالیت… ۱۲

۱ـ۵: کاربردهای دی‌اکسید‌تیتانیم. ۱۲

۱ـ۵ـ۱: کاربردهای محیط زیستی و بیولوژیکی.. ۱۲

۱ـ۵ـ۱ـ۱: فرایند عملکرد اکسید تیتانیم. ۱۳

۱ـ۵ـ۱ـ۲: خود تمیز کنندگی، آب‌دوستی، ضد باکتری بودن. ۱۴

۱ـ۵ـ۱ـ۳: مِه‌زدایی.. ۱۸

۱ـ۵ـ۱ـ۴: تصفیه هوا ۱۸

۱ـ۵ـ۱ـ۵: تصفیه آب و گندزدایی آب و خاک.. ۱۹

۱ـ۵ـ۱ـ۶: کاربردهای ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد قارچی و ضد سرطانی.. ۲۰

۱-۵-۳: کاربرد دی اکسید تیتانیوم در حسگرها ۲۳

۱-۵-۳-۱:اصول کار حسگرهای مقاومت گازی اکسیدهای فلزی.. ۲۳

۱-۵-۳-۲حسگرهای هدایت سطحی.. ۲۳

۱-۵-۳-۳ حسگرهای هدایت بدنه. ۲۶

فصل دوم:

روش های مشخصه یابی.. ۲۸

۲-۱- روش های مشخصه یابی نانوذرات در این تحقیق عبارتند از: ۲۹

۲-۱-۱ طیف سنجی لیزری پراکندگی رامان. ۲۹

۲-۱-۲ میکروسکوپ الکترونی روبش(SEM) 31

۲-۱-۳تجزیه تحلیل XRD.. 34

۲-۱-۴ طیف سنجی FT-IR: 37

فصل سوم:

جزئیات ساخت و آنالیز لایه های نازک دی اکسید تیتانیم. ۳۹

۳-۱ روش ساخت۴۰

۳-۱-۱ سل.. ۴۰

۳-۱-۲ ژل. ۴۱

۳-۱-۳ روش های لایه نشانی با روش سل- ژل. ۴۲

۳-۱-۳-۸ لایه نشانی چاپی.. ۴۳

۳-۲ مراحل ساخت لایه های نازک دی اکسید تیتانیم. ۴۳

۳-۲-۱ آماده سازی سل      TiO2 43

۳-۲-۱-۱ روش اول. ۴۳

۳-۲-۱-۲ روش دوم. ۴۴

۳-۲-۱-۳ روش سوم. ۴۴

۳-۲-۲ شستشوی زیر لایه ها ۴۴

۳-۲-۳ لایه نشانی.. ۴۵

۳-۲-۳-۱ روش غوطه وری.. ۴۵

۳-۲-۳-۲ روش چرخشی.. ۴۵

۳-۲-۴ فرایند تکلیس۴۶

۳-۲-۴-۱ روش اول و دوم. ۴۶

۳-۲-۴-۲ روش سوم. ۴۶

۳-۳ زیر لایه های استفاده شده ۴۸

فصل چهارم:

بررسی طیف های FT-IR    بلورهای نانوییTiO2  و تعیین ضرایب اپتیکی.. ۴۸

۴-۱ طیف سنجی باز تابی بلورهای نانویی تولید شده ۴۹

۴-۲ روابط کرامرز -کرونیگ۵۱

فصل پنجم:

بررسی شکل و اندازه نانو بلورهای TiO2 با استفاده ازXRD وSEM… 58

۵-۱ تجزیه و تحلیل XRD.. 59

۵-۱-۲: تعیین اندازه نانو بلورهای دی اکسید تیتانیوم. ۶۱

۵-۱-۳تجزیه وتحلیل ساختاری EDX بلور های نانویی TiO2 : 61

۵-۱-۴ بررسی اثر دما بر نمونه های نانویی تولید شده با SEM : 65

فصل  ششم:

بررسی تاثیر عوامل مختلف در تولید فیلم های نازک TiO2 و تأثیر گاز N2 روی آنها با استفاده از طیف سنجی رامان. ۷۱

۶-۱طیف سنجی رامان. ۷۲

۶-۱طیف سنجی رامان. ۷۲

۶-۱-۱مقدمه. ۷۲

۶-۱-۲طیف سنجی خطی رامان. ۷۲

۶-۱-۳ اثر رامان از دیدگاه نظریه کلاسیکی: ۷۵

۶-۱-۴ پدیده رامان از دیدگاه نظریه ی کوانتومی.. ۷۷

۶-۲ بررسی نمونه های تولید شده بوسیله ی طیف سنجی رامان: ۷۹

۶-۲-۱ :توقیف فونون های نوری.. ۸۴

۶-۲-۲اثر اندازه و توقیف فونونی در مدهای رامان. ۸۵

فصل هفتم:

دستگاه اندازه گیرمنبع ۲۳۶. ۸۹

۷-۱  معرفی دستگاه: ۹۰

۷-۲ کاربردها ۹۰

۷-۳ خروجی اندازه گیری چهار تایی.. ۹۱

۷-۴ افزایش تطبیق پذیری سیستم. ۹۱

۷-۵  نیم رساناها: ۹۲

۷- ۶  بررسی مقاومت نمونه ها: ۹۴

فصل هشتم:

جمع بندی ونتیجه گیری.. ۱۰۱

۸- مقدمه. ۱۰۲

۸-۱ نتایج حاصل از   XRD.. 102

۸-۲ نتایج حاصل از SEM   و EDX: 102

۸-۳ نتیجه حاصل از FT-IR : 103

۸-۴ :نتایج حاصل طیف سنجی رامان. ۱۰۳

۸-۵:نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت۱۰۳

۸-۶:پیشنهاداتی در زمینه تولید بهینه حسگر های گازی TiO2 104

منابع ومأخذ. ۱۰۵ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *