گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل شاخصه های مقاومت و پایداری دراشعار شاعران زن معاصر « ژاله قائم مقامی، پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی» * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل شاخصه های مقاومت و پایداری دراشعار شاعران زن معاصر « ژاله قائم مقامی، پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی»
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
178 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل شاخصه های مقاومت و پایداری دراشعار شاعران زن معاصر « ژاله قائم مقامی، پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی»


تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

       چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی تجلی مقاومت و حماسه و پایداری در اشعار سه شاعر زن معاصر ایران ژاله قائم­مقامی، پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی و تأثیر اشعار آنها بر اهداف و روحیات مردم نگاشته شده است. در این پژوهش سعی شده تا دیدگاه­های این شعرا را در مورد مقاومت و پایداری مورد مطالعه قرار دهیم؛ روشی که در این تحقیق به کار بستیم توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه­ی جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای است که از کتاب، فیش و نرم افزارهای ادبی به عنوان ابزار این تحقیق استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد فضای اجتماعی دوران معاصر زمینه را برای خلق این اشعار از طرف شعرای زن معاصر بسیار مهیا کرده و بر روحیه­ی ایستادگی و پایداری مردم مؤثر واقع گردیده بود.  فصل آغازین این تحقیق به بیان مسأله، اهداف تخقیق و شناخت واژه­های مقاومت و حماسه پرداخته است. فصل دوم به پیشینه و ادبیات تحقیق و نقش محیط زندگی و خانواده  و زن در بروز و تجلی مقاومت و حماسه در اشعار این سه شاعر پرداخته است و فصل سوم به روش تحقیق می­پردازد و در فصل چهارم تجلی مقاومت و حماسه در اشعار این شعرا مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در این فصل که از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش تحقیق می­باشد ضمن بحث وگفتگو در مورد نحوه تأثیر محیط، جامعه، فرهنگ وحکومت بر اشعار شاعران به نقش عاطفه، هنر و ابتکار در نمایش مقاومت و پایداری توجه  شده­است. با مطالعه کتب ومنابع نقد اشعار این شعرا و مطالعه­ی کلیه اشعارشان، آن دسته از ابیاتی که به نوعی با مباحث مقاومت و پایداری ارتباط دارند استخراج و به عنوان شاهد مثال بیان شد. در فصل پنجم، نتیجه­گیری مباحث طرح شده  مطرح گردید که با مطالعه اشعار این سه شاعر زن معاصر به این نتیجه می­رسیم؛ این سه شاعر با سنت شکنی و بیانی مردانه و ظرافت­ها و عواطف زنانه، به مشکلات و درد و رنج­های موجود در جامعه خویش پرداختند که علاوه بر برخی اختلاف های روشی و بینشی و گاه تاریخی، در برخی زمینه ها اشعار این سه شاعر قابل مقایسه بوده است. همچنین در نهایت ارائه ی پیشنهادها و ذکر محدودیت­ها ارائه شده است.

 

 

کلید واژه‌ها: پایداری، شاعران­ زن ­معاصر، سیمین­بهبهانی، پروین­اعتصامی، ژاله قائم­مقامی، وطن، حماسه، مقاومت،شعر .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

 

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳- پرسش های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳-۱- پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-۲- پرسش های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………..۵
۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۶-  ضرورت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………۶

 

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-  ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۱-۱- زندگینامه …………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۱-۱- نگاهی گذرا به زندگی و اشعار ژاله قائم مقامی …………………………………………………….۸
۲-۱-۲- نگاهی گذرا به زندگی و اشعار پروین اعتصامی……………………………………………………..۱۰
۲-۱-۳- نگاهی گذرا به زندگی و اشعار سیمین بهبهانی………………………………………………………۱۴
۲-۲- تعاریف و توضیحات……………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱- تعریف ادبیات مقاومت و پایداری………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۲- تعریف شاخصه های مقاومت و پایداری………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۳- ویژگی های ادبیات مقاومت ……………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۳-۱- چهره ی انسانی در مقاومت ……………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۳-۲- بهره گیری از نمادها ……………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۳-۳- ویژگی های خاص زبانی، بیانی و ادبی ……………………………………………………………۱۸
۲-۲-۳-۴- ترسیم چهره­ی رنج کشیده و مظلوم ……………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۳-۵- دعوت به مبارزه همگانی………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۳-۶- اسطوره سازی ………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۴-  آثار ادبیات مقاومت …………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۱۹

 

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۳-۲- دامنه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۳- زمان و مکان تحقیق ………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۴- ابزار گردآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۵- شیوه ی گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۶- شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………۲۷

 

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده های شاخصه­های مقاومت و پایداری در اشعار ژاله قائم مقامی،پروین اعتصامی وسیمین بهبهانی

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۴-۲- ژاله قائم مقامی………………………………………………………………………………………………………۳۰
۴-۲-۱- برانگیختن مردم علیه تبعیضات حاکم ………………………………………………………………۳۰
۴-۲-۱-۱- نظام مرد سالاری ………………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۲-۱-۲- تبعیض جنسیتی ……………………………………………………………………………………………۳۲
۴-۲-۱-۳- ازدواج های اجباری و زود هنگام …………………………………………………………………..۳۴
۴-۲-۲- تهییج و تشویق به مبارزه در برابر بی عدالتی ………………………………………………………..۳۶
۴-۲-۳- تهییج و تشویق برای کسب آزادی ………………………………………………………………………۳۷
۴-۲-۴- دعوت به اتحاد و همبستگی………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۳- پروین اعتصامی……………………………………………………………………………………………………..۳۹
۴-۳-۱- برانگیختن مردم علیه تبعیضات حاکم……………………………………………………………………۴۰
۴-۳-۱-۱- اختلاف طبقاتی……………………………………………………………………………………………..۴۰
۴-۳-۱-۲- تبعیض جنسیتی…………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۳-۲- تهییج و تشویق به مبارزه در برابر بی عدالتی…………………………………………………………۴۲
۴-۳-۳- برانگیختن روحیه پایداری ………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۳-۴-دعوت به اتحاد و همبستگی…………………………………………………………………………………۴۳
۴-۴- سیمین بهبهانی………………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۴-۱- برانگیختن مردم علیه تبعیضات حاکم……………………………………………………………………۴۵
۴-۴-۱-۱- نظام مردسالار……………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۴-۱-۲- تبعیض جنسیتی …………………………………………………………………………………………..۴۶
۴-۴-۲- تهییج و تشویق به مبارزه در برابر بی عدالتی…………………………………………………………۴۸
۴-۴-۲-۱- تهییج و تشویق به مبارزه در برابر ظلم و استبداد حکومت داخلی…………………………۴۸
۴-۴-۲-۲- تهییج و تشویق به مبارزه در برابر ظلم و استبداد دشمنان خارجی………………………..۵۴
۴-۴-۲-۲-۱- تحمل ناملایمات جنگ تحمیلی…………………………………………………………………..۵۷
۴-۴-۲-۲-۲- ستایش روحیه دلاوری و شجاعت مردم در برابر دشمنان خارجی …………………..۵۸
۴-۴-۲-۲-۳- تشویق مردم و جوانان در بازسازی وطن و امید به زندگی ……………………………..۶۰
۴-۴-۲-۲-۴- بزرگداشت مقام شهید، رزمنده و جانباز………………………………………………………..۶۲
۴-۴-۳- استفاده از نماد و اسطوره ها در بیان حماسی رویدادها …………………………………………..۶۴
۴-۴-۴- همدردی  با  مظلومان جهان……………………………………………………………………………….

 

۶۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۵-۲- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۵-۳-   منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………..۷۵ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *