گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم انسانگرایی در قصاید ناصرخسرو


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم انسانگرایی در قصاید ناصرخسرو
2017-11-07
293 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم انسانگرایی در قصاید ناصرخسرو


تعداد صفحات ۱۶۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”618″]

چکیده

برای فهم آثار هر شاعر و نویسنده ای درک زمینه فکری او لازم است.

ناصرخسرو یکی از اولین شاعرانی است که با مطرح کردن ارزش انسان واهمیت اوبا توجه به اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روزگار خود درباره از خود بیگانگی، بی‌وفایی، دین گریزی… سخن می‌گوید و انسان را از غفلت و بی‌خبری نسبت به جایگاه خویش برحذر می‌دارد.

او نام‌دارترین حصاریِ حصاریمگان است. اگرچه بر دوشش رنج کهن و کُشنده‌ای را حمل می‌کند، اما شعرش سپیده‌ی روشن و نویدبخش رسیدن به دنیایی براساس خردمندی و دین‌داری است. دردی که ناصر خسرو به دوش می‌کشید جهل وغفلت عامه مردم زندگی اش بود وانسان‌ها رابه مهرورزی، انسان دوستی، مدارا و گذشت نسبت به همنوعان خویش دعوت می‌نموده است.

در بیشتر سروده‌ها و قصاید این شاعر گرانمایه ازمنزلت دین، کرامت انسان، لزوم اطاعت وفرمانبرداری از رسول الله واهل بیت (علیهم السلام) سخن به میان آمده است، آن هم باسوزوگداز وبا تعبیرهایی بس شیوا و دلپذیر.

ناصرخسرو، جدا از پوست‌اندازی‌های زندگانیش، خود متحول کننده‌ی عصری است که جهان اسلام قرن‌های متمادی، ریزه‌خوار خوان اندیشه ها، خردورزی‌ها و تفکرات دینی وی بوده است و خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مساله و موضوع پژوهش …………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………………………………………….. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- سوالات و فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق ………………………………………………….. ۶

۱-۶ فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………….. ۶

 فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱- شرح اصطلاحات…………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱-۱- شیعه …………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۱-۲- اسماعیلیه ……………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱-۳-  مقام حجت و امامت در شیعیان ………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱-۴- خلفای فاطمی ………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱-۵- متکلمان و متفکران اسماعیلیه …………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۱-۶- ناصرخسرو وتفکر فاطمی ………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲- انسان در دیدگاه ها و مکاتب ……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۱- انسان در قرآن ………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۲-۱-۱- احسن الخالقین بودن خداوند…………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۲-۱-۲- مغرور بودن انسان……………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۳- قتور (بخیل وممسک)بودن انسان…………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۴- کفور بودن انسان…………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۵- مایوس وناامید بودن انسان ……………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۶- شتاب کار بودن انسان ………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲-۱-۷- خصومت برانگیز بودن انسان …………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳- انفکاک پذیری انسانیت از دیدگاه استاد شهید مطهری …………………………………. ۱۹

۲-۱-۳-۱- علی (ع)انسانی کامل ………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۳-۲- انسان از نگاه مذهب تائو…………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۳-۳- بودائیسم ………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۳-۴-انسان از دیدگاه مذهب کنفوسیوس  …………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۳-۵- هندوئیسم …………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۱- نگاه اجمالی به دو دوره ی زندگی حکیم ناصرخسرو………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱-۱- دوره ی اول …………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۱-۲- دوره ی دوم …………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

۴-۱- بررسی اجمالی فضائل اخلاقی در دیوان ناصرخسرو………………………………………. ۳۸

۴-۱-۱- نیکو سخن گفتن  ………………………………………………………………………………. ۳۸

۴-۱-۲- طاعت …………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۱-۲-۱- طاعت دین مدارانه …………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۳- پیروی ازعقل وخرد …………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۳-۱- خرد وزیر شایسته ی آدمی ………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۳-۲- خرد اولین مخلوق و چراغ دین ………………………………………………………… ۵۴

۴-۱-۳-۳- انتخاب دوستی مطمئن با مباشرت خرد ……………………………………………….. ۵۷

۴-۱-۴- دین (علم دین ،عقل دینی )………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۱-۴-۱- دین درمان صفات مذموم …………………………………………………………………. ۵۹

۴-۱-۴-۲- دین شفای نادانی و کیمیای جان ………………………………………………………… ۵۹

۴-۱-۴-۳- علم دین برای گزینش دین واقعی ……………………………………………………… ۶۰

۴-۱-۴-۴- علم در کنار عمل……………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱-۴-۵- علم دین ……………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۴-۶- ناصرخسرو و علم دین ……………………………………………………………………. ۶۵

۴-۱-۴-۷- بد دینی ……………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۱-۵- توبه ،استغفار ،شفاعت …………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۵-۱- توبه ……………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۵-۲- کلام توبه از خود قرآن ……………………………………………………………………. ۶۸

۴-۱-۶- جایگاه قرآن و اهل بیت در دل واندیشه ی ناصر خسرو ……………………………… ۷۱

۴-۱-۶-۱- تمسّک به قرآن ……………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۱-۶-۲- قرآن و بحث تأویل ………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۶-۳- گزینش دین محمدی ………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۱-۶-۴- علی کعبه ی آمال ناصرخسرو …………………………………………………………… ۸۸

۴-۱-۶-۵- قرآن محمد و ذوالفقار علی ……………………………………………………………… ۹۱

۴-۱-۶-۶-ناصرخسرو و مسأله ی غدیر ……………………………………………………………… ۹۲

۴-۱-۷- مناعت طبع ………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۱-۸- بی وفایی زمانه (دنیا گریزی )……………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۱-۹- عبرت آموزی و عاقبت نگری ……………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۱-۹-۱- سرگذشت عبرت انگیز نامداران ……………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۱-۹-۲- عبرت آموزی مقدمه ی اعتقاد به معاد و رستاخیز ………………………………….. ۱۱۶

۴-۱-۱۰- مناجات و سپاس از خداوند ……………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۱-۱۰-۱- مناجات و جبران مافات ……………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۱-۱۱- شکیبایی و مدارا …………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۱-۱۲- تفاخرو مباهات ……………………………………………………………………………… ۱۲۴

۴-۱-۱۲-۱- افتخار به جان خردمند خویش ……………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۲- افتخار به علم و حکمت خویش …………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۳- افتخار به علم دین ………………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۴- افتخار به سخن خویش ………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۵- افتخار به شعر خویش ………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۱-۱۲-۶- افتخار به پند خویش…………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۱-۱۳- خود شناسی اولین گام برای خدا شناسی ……………………………………………… ۱۲۷

۴-۱-۱۴- نصیحت گری و اندرز گویی بر اساس حکمت ……………………………………… ۱۳۰

۴-۱-۱۵- ناصرخسرو و غزل …………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴-۱-۱۶- راستی پیشه کردن ………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۴-۱-۱۷- خوی نیکو…………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۱-۱۷-۱- خوی نیکو و دادگری ………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-۱-۱۷-۲- خوی نیکو و قناعت ……………………………………………………………………. ۱۳۷

۴-۱-۱۷-۳- خوی نیکو و نیک نامی ………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۱-۱۷-۴- خوی نیک و فعل نیک ………………………………………………………………… ۱۳۸

۴-۱-۱۷-۵ – خوی نیک و نیت نیک ……………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۱۷-۶- خوی نیکو و پاکیزگی ………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۱۸- چشم پاکی و شکم پاکی ………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۱۹- سخاوت ………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۴-۱-۲۰- حق طلبی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱-۲۱- سیرت خوب آری صورت خوب نه ……………………………………………………. ۱۳۹

۴-۱-۲۲- خشم گریزی ………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۴-۱-۲۳- قناعت و خرسندی …………………………………………………………………………. ۱۴۰

۴-۱-۲۴- پرهیز از بدی ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۴-۱-۲۵- اغتنام فرصت ………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۴-۱-۲۶- کریم طبعان ………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۴-۱-۲۷- پارسایی ………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۴-۱-۲۸- ابن الوقت بودن …………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۲۹- دادگری ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۳۰- راز پوشی …………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۴-۱-۳۱- نماز وتهجد…………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۴-۲- بررسی اجمالی برخی رذائل اخلاقی در دیوان ناصرخسرو …………………………….. ۱۴۶

۴-۲-۱- شهوت پرستی و شکم پرستی ……………………………………………………………… ۱۴۶

۴-۲-۲- حسد ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۲-۳- خسّت ………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۴-۲-۴- دروغ ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۲-۵- مردم آزاری و ستمگری …………………………………………………………………….. ۱۴۸

۴-۲-۶- مال اندوزی و حرص وآز ………………………………………………………………….. ۱۵۱

۴-۲-۷- آزمندی اوّلین آفت عقل ……………………………………………………………………. ۱۵۱

۴-۲-۸- یأس وناامیدی …………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۴-۲-۹- جهل و نادانی …………………………………………………………………………………. ۱۵۷

۴-۲-۱۰- رشوه ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۳ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *