گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مظاهر مقاومت ومبارزات فلسطین در شعر نزار قبانی وحمید سبزواری * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مظاهر مقاومت ومبارزات فلسطین در شعر نزار قبانی وحمید سبزواری
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
352 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مظاهر مقاومت ومبارزات فلسطین در شعر نزار قبانی وحمید سبزواری


تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

موضوع فلسطین وادبیّات مقاومت فلسطین یکی از جاودانه ترین جریان های ادبی معاصر است،  ادبیّاتی ستیزنده وپرشور وسرشار از درد وغم واز جان گذشتگی ملّتی غیور وسلحشور است.

سال هاست که مسأله فلسطین این «سرزمین  مقدّس وغصب شده» بخش قابل توجه از اشعار شاعران ایرانی وغیر ایرانی را تشکیل می دهد.سروده های شاعران فلسطینی به دلیل قدرت و استحکام شعری و نیز به جهت روح استعمار ستیزیشان،توانست مرزهای ملی ومنطقه ای را شکسته و جهانی شود.

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی محتوا به بیان دیدگاه ها ی شاعر عرب نزار قبانی و شاعر ایرانی حمید سبزواری می پردازد وتفاوت ها وشباهت ها ی آن ها از جهت نگرشی که به مبارزه مردم فلسطین داشته اند،بررسی می کند و پرسش اصلی آن چنین است: مقاومت ومبارزات فلسطین در شعر قبانی و سبزواری چه جایگاهی دارد ؟

حمید سبزواری،شاعری آزاداندیش ، به فراخور زمان اشعاری در زمینه ی مقاومت فلسطین سرود ودیگری شاعر بزرگ عربِ سوری الاصل، نزار قبّانی است که با نگاهی منتقدانه بر حاکمان مرتجع وتسامح گر عرب فریاد مقاومت وپایداری را در اشعارش به نمایش می گذارد.

شعردو شاعر در بردارنده ی پیام های چون : آزادی، حق طلبی،عدالت خواهی،شهادت ،وطن پرستی و… است.

در این پژوهش تلاش نگارنده بر این است تا با مطالعه ی دقیق دیوان حمید سبزواری وترجمه ی اشعار قبّانی ومنابع محدود به تحلیل اشعار شان درحوزه ی مبارزات ومقاومت مردم فلسطین، بپردازد.

کلید واژه:مقاومت فلسطین،حمید سبزواری،نزار قبّانی ،شهادت طلبی،ادبیّات فلسطین

عنوان                                                     فهرست مطالب                                         صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول:کلیّات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱-بیان مسئله ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۲-۱-هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۲-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم:ادبیّات  و پیشینه ی تحقیق

۲-۱ -ادبیّات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۱-فلسطین ………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۱-۲-توصیف سرزمین فلسطین ……………………………………………………………………………………………..۹

۲-۱-۳- توصیف فلسطین و بیت المقدس از منظر قرآن ……………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۲-جغرافیای فلسطین ………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-۱-حدود فلسطین ………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-۲-مساحت فلسطین ……………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-۳-جمعیّت فلسطین……………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲-۴-فلسطین در گذرگاه تاریخ…………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۲- ۵ -چگونگی اشغال فلسطین ………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۳-ادبیّات پایداری ………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۳-۱-حوزه ی محتوایی و موضوعی ادب پایداری ………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۴- ویژگی های کلی ادبیّات مقاومت………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۴- ۱-بهره گیری از نماد………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۴-۲ – چهره ی انسانی عام داشتن…………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۴-۳-مشترکات ادبی ، زبانی، فکری……………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۵-شاخص های ادبیّات مقاومت……………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۵-۱- ترسیم چهره ی رنج کشیده و مظلوم مردم…………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۵-۲-دعوت به مبارزه………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۵-۳- بیان جنایات و بیدادگری ها…………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۵-۴-توصیف و ستایش جان باختگان و شهیدان……………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۵-۵-القای امید به آینده و پیروزی موعود………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۵-۶- ستایش آزادی و آزادگی …………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۵-۷- ستایش سرزمین خود………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۵-۸- طرح بی هویّتی جامعه و تبعیدیان………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۵-۹-طرح نمادهای اسطوره‌ای ملی و تاریخی………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۶-ادبیّات فلسطین :بررسی تاریخی شکل گیری ادبیّات مقاومت فلسطین…………………………………….۲۱

۲-۱-۶-۱-دوره­ی اول: ………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲ -۱-۶-۲-دوره‌ی دوم……………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۶-۳-دوره ی سوم ……………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۶-۴- دوره ی چهارم …………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۶-۴-۱- آوارگان عرب فلسطین……………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۶-۴-۲-در آرزوی بازگشت ………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۶-۴-۳- تجربه ی تلخ شکست های پی در پی……………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۶-۴-۴- فدایی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۷– ویژگی های ادبیّات مقاومت فلسطین:……………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۷-۱-ویژگی های ساختاری وزبانی ادبیّات مقاومت فلسطین……………………………………………………..۲۸

۲-۱-۷-۲-ویژگی های محتوایی ومضمونی ادبیّات مقاومت فلسطین……………………………………………….۲۸

۲-۲-۸-معرفی حمید سبزواری…………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲۸-۱-معرفی آثار حمید سبزواری…………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲۸-۲-ویژگی سروده های سبزواری ……………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲۹-حیات نِزار قَبّانی از طلوع تا غروب …………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲۹-۱-« تولّد ، خانواده و دوران کودکی » ………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲۹-۲« تحصیلات نزار قبّانی »  ……………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲۹-۳« زندگی ادبی نزار » …………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲۹-۳-۱ : « شروع شعر » ……………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲۹-۳-۲- زندگی سیاسی نزار  ……………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲۱۰-« آثار نِزار قبّانی »………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲۱۰-۱«وفات»……………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲۱۱-ویژگی های شعر نزار قبّانی …………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲۱۱-۱-«شعر نزار میراث خانوادگی اوست»…………………………………………………………………………….۴۱

۲-۲۱۱-۲-«شعر نزار سراسر تصویر است»…………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲۱۱-۳«تقلیدی نبودن»…………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲۱۱-۴-«مسوؤلیّت پذیری واحساس وظیفه شناسی»………………………………………………………………….۴۱

۲-۲۱۱-۵-«شعر نزار ، سراسر موسیقی است»……………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲۱۱-۶-«شعر نزار ، شعر واقعیت است»…………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۲۱۱-۷-«نزار و عشق»……………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲۱۱-۸-« نزار شاعر زن » ………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۲۱۱ -۹-«نزار و سیاست»……………………………………………………………………………………………………….۴۳

فصل سوم:روش تحقیق

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۱- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۲- محدوده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۳- روش و ابزارگردآوری اطّلاعات تحقیق…………………………………………………………………………………۴۶

۳-۴- روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………………………………..۴۷

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

۴-۱- بررسی مقاومت ومبارزات مردم فلسطین درشعرنزارقبّانی…………………………………………………………۴۹

۴-۱-۱-هوامش عَلَی دَفتَرِ النَّکسه:یادداشت ها ی بر شکست نامه(دفتر شکست) ………………………………..۴۹

۴-۱-۲-خواهان مبارزه ودفاع در برابر دشمن………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۱-۳-پرهیز از شعار زدگی………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۴-سرزنش اعراب به خاطر نداشتن جرأت……………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۵-دعوت به مبارزه………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۱-۶-انتقاد از  بی خبری حاکمان………………………………………………………………………………………………۵۴

 -۲-۱-۴منشورات فدائیّه عَلَی جُدران اسرائیل:نوشته های چریکی بر دیوارهای اسرائیل………………………۵۴

۴-۱-۲-۱-توجّه به هویّت وجودی خود………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۱-۲-۲-شهادت طلبی……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۲-۳-ایثار وجان فشانی………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۲-۴-سازش ناپذیری…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۱-۲-۵-تأکید بر حمله ی ناگهانی به دشمن ………………………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۲-۶-رنج و اندوه مادران فلسطینی…………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۱-۲-۷-هیچ انگاری ابر قدرت ها……………………………………………………………………………………………..۵۹

۴-۲-۸-تأکید بر استمرار قیام ومبارزه تا رسیدن به آزادی…………………………………………………………………۵۹

۴-۱-۲-۹-استعانت از نمادهای مذهبی………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۲-۱۰-دل بستگی به وطن……………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۱-۲-۱۱-توجه به قدس شریف……………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۱-۲-۱۲-امید به پیروزی موعود………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۳-شاعران سرزمین اشغالی:شُعَرَاءَ الأرض المُحتَلَّه…………………………………………………………………..۶۲

۴-۱-۳-۱-تأکید بر آزادی بیان…………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۳-۲-نقش وتوجه به شاعران مقاومت سرا…………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۳-۳-تعصّب داشتن در قبال بی حرمتی به اماکن مذهبی…………………………………………………………۶۳

۴-۱-۳-۴-تأثیر گذای شاعران فلسطینی در ایجاد حس وطن پرستی……………………………………………….۶۴

۴-۱-۳-۵-عتاب قرار دادن هنرمندان در بی توجهی به مسأله ی فلسطین…………………………………………….۶۴

۴-۱-۴-المُهَرْوِلُون:گریزندگان……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱-۴-۱-نپذیرفتن صلح تحمیلی و نمایشی………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱-۴-۲-ترسیم چهره ی مظلوم و ستم دیده ی جامعه…………………………………………………………………..۶۶

۴-۱-۴-۳-هشدار به جهت ویرانی شهر ها و از بین رفتن هویّت ملی………………………………………………..۶۶

۴-۱-۴-۴-توصیف جنایات صهیونیسم…………………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۱-۴-۵-تأسف شاعر از عواقب پذیرش  توافقنامه ی مری لند……………………………………………………….۶۸

۴-۱-۴-۶-تأکید بر انتفاضه در برابر صلح نمایشی……………………………………………………………………………۶۸

۴-۱-۴-۷-حمله به حاکمان عرب در پذیرفتن صلح تحمیلی…………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۵-«طریقٌ واحدٌ» …………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۱-۵-۱-تأکید بر عمل گرایی در مبارزه……………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۱-۵-۲- بازگشت به هویّت………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۱-۵-۳-جان فشانی…………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۱-۵-۴-دعوت به قیام و دادخواهی……………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۲-بررسی مقاومت ومبارزات مردم فلسطین در شعر حمید سبزواری………………………………………………۷۳

۴-۲-۱-ظلم ستیزی و سازش ناپذیری و آزادی ……………………………………………………………………………..۷۴

۴-۲-۲-فلسطین دعوت به قیام ……………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۲-۳-دعوت به مبارزه …………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۲-۴-فلسطین سرزمین آلاله ها …………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۲-۵-فلسطین سرزمین اتحاد و همبستگی ………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲-۶-فلسطین ، آوارگی و تبعید ……………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۷–  فلسطین ،اسیراستعمارگری و استبداد……………………………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۸-فلسطین و ستایش وطن و وطن پرستی………………………………………………………………………………۸۱

۴-۲-۹-فلسطین و رهبری …………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲-۱۰-فلسطین و مقاومت ……………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱۱-فلسطین و سرزمین اشغالی……………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۲-۱۲-انتفاضه و دعوت به قیام ………………………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۲-۱۳-بیان جنایت ها و بیدادگری ها ……………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۲-۱۴– توصیف صهیونیسم ، فرعونیان قرن ۲۱ ………………………………………………………………………..۸۷

۴-۲-۱۵-فلسطین سرزمین وحی ……………………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۲-۱۶-فلسطین و نمادها ……………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱۷-فلسطین جلوگاه شعر مقاومت ……………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۱۸-صهیونیسم؛ فرزند نامشروعِ امپریالیسم …………………………………………………………………………..۹۱

۴-۲-۱۹-توجه به مفاهیم مذهبی بیت المقدّس…………………………………………………………………………….۹۲

فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری وپیشنهاد ها

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

تشابه دیدگاه قبّانی وسبزواری به مسأله مقاومت ومبارزات فلسطین چیست؟…………………………………….۹۷

آیا تفاوتی در دیدگاه قبّانی وسبزواری به مسأله مقاومت ومبارزات فلسطین وجود دارد؟…………………….۹۹

پیشنهاد ها وراه کارها………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *