گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مسائل اجتماعی در داستان‌های صادق چوبک * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مسائل اجتماعی در داستان‌های صادق چوبک
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
272 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مسائل اجتماعی در داستان‌های صادق چوبک


تعداد صفحات ۱۵۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی شالوده یک داستان را شکل می‌دهد و نویسنده به عنوان بنیان‌گذار این امر با پرداختن به چنین مسائلی با مردم عصر خود هم‌درد و هم‌گام می‌شود.

نگارنده این رساله با در نظر گرفتن این مهم، به تفحّص در مورد مسائل و مشکلات پرداخته شده در داستان روی ‌آورده که ضرورت آن، شناخت دقیق‌تر عصرهای مختلف و پیشآمدهای زمانی و مکانی هر دوره است مخصوصاً در داستان‌های صادق چوبک که می‌توان با نشان دادن لازمه پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی و شرح و تفسیر آن اهمیّت داستان‌های صادق چوبک را بیشتر در معرض نمایش قرار داد.

نگارنده این رساله در راستای مسأله اصلی، که مسائل و مشکلات مطرح شده در داستان‌های چوبک است با مطالعه داستان‌های او و نظریاتی که در آن باب مطرح بوده به تفحص امر پرداخته.

نتیجه امر، حاکی از آن است که چوبک از جمله موفق‌ترین داستان‌نویسانی می‌باشد که توانسته به نحوه شایان ذکری به مسائل و مشکلات جامعه خود بپردازد و به طور واقعی و قابل لمس آنچه را که می‌دیده و لمس می‌کرده را با زبانی عامیانه به مخاطبان خود القاء کند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- بیان‌مسأله …………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- سوالات و فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-۱- سوالات …………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-۱-۱- سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴-۱-۲- سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴-۲- فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱- رئالییسم……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱-۱- رئالیسم چیست؟ تعاریف و چگونگی پیدایش آن……………………………………………… ۹

۲-۱-۱-۲- ویژگی‌ها و مبانی رئالیسم…………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱-۳- انواع رئالیسم………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۱-۳-۱- رئالیسم ابتدایی یا رئالیسم آغازین…………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۱-۳-۲- رئالیسم بورژوا…………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۱-۳-۳- رئالیسم جادوئی…………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱-۳-۴- رئالیسم انتقادی………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱-۳-۵- رئالیسم سوسیالیستی……………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۱-۳-۶- نئورئالیسم………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۱-۴- پایه‌گذاران و نویسندگان بزرگ رئالیسم……………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۱-۵- عناصر داستان در یک اثر رئالیستی……………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۱-۵-۱- زاویه دید آثار رئالیستی……………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱-۵-۲- شخصیت و شخصیت‌پردازی…………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱-۵-۳- صحنه‌پردازی یا زمان و مکان…………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۱-۵-۴- موضوع ………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۱-۵-۵- گفت‌و‌گو………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱-۵-۶- لحن ………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۱-۵-۷- پیرنگ……………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۱-۶- رئالیسم در ایران…………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۱-۶-۱- نگاهی اجمالی به رویدادهای مهم ایران معاصر……………………………………………. ۲۸

۲-۱-۱-۶-۲- چگونگی پیدایش و گسترش رئالیسم در ایران…………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۲- ادبیات داستانی…………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۲-۱- رمان………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۲-۲- داستان کوتاه………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۲-۳- داستان بلند…………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۳- صادق چوبک………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۳-۱- سال‌شمار زندگی صادق چابک…………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۳-۲- آثار…………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۳-۲-۱- داستان‌های کوتاه ………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۳-۲-۲- رمان‌ها …………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۳-۲-۳- ترجمه‌ها …………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۳-۳- چگونگی بکارگیری عناصر داستان در آثار چوبک…………………………………………. ۴۵

۲-۱-۳-۳-۱ شخصیت…………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۳-۳-۲- زاویه دید…………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱-۳-۳-۳- موضوع…………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۱-۳-۳-۴- طرح………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱-۳-۳-۵- گفت‌و‌گو………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱-۳-۳-۶- لحن ………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱-۳-۳-۷- صحنه‌پردازی یا زمان و مکان…………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۳-۴- چوبک؛ رئالیسم یا ناتورالیسم……………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۳-۵- نویسندگان تأثیرگذار در شیوه چوبک…………………………………………………………. ۵۳

۲-۲- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۴- محدوده تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۵- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………. ۵۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-مجموعه داستان خیمه شب بازی……………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۱-۱-نفتی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۱-۱-۱-خلاصه ی داستان…………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۱-۲-بررسی داستان………………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۲-گل های گوشتی………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۱-۲-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۱-۲-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۱-۳-عدل……………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۳-۱-خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………….۶۷٫

۴-۱-۳-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۴-زیرچراغ قرمز…………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۱-۴-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۴-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۱-۵-آخر شب……………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۱-۵-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۱-۵-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۱-۶-مردی در قفس…………………………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۱-۶-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۱-۶-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۱-۷-پیراهن زرشکی………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۱-۷-۱-خلاصه ی داستان…………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۱-۷-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۱-۸-مسیو الیاس……………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱-۸-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۱-۸-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۲-مجموعه داستان انتری که لوطیش مرده بود………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲-۱-انتری که لوطیش مرده بود………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۲-۲-قفس………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۲-۲-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۲-۲-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………..۸۸

۴-۳-مجموعه داستان روز اول قبر……………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۳-۱-چشم شیشه ای………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۳-۱-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۳-۱-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۳-۲-دسته گل………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۳-۲-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۳-۲-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۳-۳-یک چیز خاکستری…………………………………………………………………………………………………..۹۵

۴-۳-۳-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۳-۳-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۳-۴-پاچه خیزک……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۳-۴-۱-خلاصه ی داستان…………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۳-۴-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۳-۵-عروسک فروشی……………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۳-۵-۱-خلاصه ی داستان…………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۳-۵-۲- بررسی داستان………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۳-۶-یک شب بی خوابی…………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۴-۳-۶-۱-خلاصه ی داستان……………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۳-۶-۲- بررسی داستان………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۴-مجموعه داستان چراغ آخر…………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۴-۱-چراغ آخر…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۴-۱-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۴-۱-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۴-۲-دزد قالپاق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۴-۲-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۴-۲-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۴-۳-کفتر باز……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸٫

۴-۴-۳-۱-خلاصه ی داستان………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۳-۲- بررسی داستان………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۴-۴-بچه گربه ای که چشمانش باز نشده بود…………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۴-۴-۱-خلاصه ی داستان……………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۴-۴-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۴-۵-دوست…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۴-۴-۵-۱-خلاصه ی داستان……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۴-۴-۵-۲- بررسی داستان…………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۴-۵-تنگسیر…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۵-۱-خلاصه ی داستان…………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۵-۲- بررسی داستان……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۴-۶-زن در آثار چوبک……………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۴-۷-خصوصیات رفتاری شخصیت های آثار چوبک………………………………………………………………۱۳۹

۴-۷-۱-بیگانگی و بی مهری شخصیت ها……………………………………………………………………………….۱۳۹

۴-۷-۲-ترس و سلطه پذیری شخصیت ها……………………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۷-۳-تنهایی شخصیت ها………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۴-۷-۴-بیزاری شخصیت ها…………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۷-۵-بدبینی و بی اعتمادی شخصیت ها………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۷-۶-پنهان کاری شخصیت ها…………………………………………………………………………………………۱۴۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۵-۲- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

منابع و مآخذ      ۱۵۳ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *