گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی فولکلور (باورهای عامیانه) در داستان‌های جلال‌ آل احمد


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی فولکلور (باورهای عامیانه) در داستان‌های جلال‌ آل احمد
2017-11-02
290 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی فولکلور (باورهای عامیانه) در داستان‌های جلال‌ آل احمد


تعداد صفحات ۱۲۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”602″]

چکیده

در تعامل و تداوم عامه، با اعمال و رفتارهایی مواجه هستیم که در جوامع مختلف، متفاوت است‌ این اعمال و رفتارها، بر اساس باورها و اعتقادات مردم، شکل می‌گیرد و ریشه در فرهنگ، سنّت و مذهب آن جامعه دارد که مجموعه‌ای از آداب و رسوم، ارزش‌ها، هنرها و … را در بر می‌گیرد. ‌این اعتقادات و ارزش‌ها روح هنری هر ملت را شکل می‌دهند و شالوده و سرچشمه‌ی شاهکاری‌های هنری جوامع بشری به حساب می‌آیند. از آن جا که نویسندگان و شاعران، نمایندگان فکری هر جامعه محسوب می‌شوند، آثار آن‌ها دربرگیرنده‌ی روحیات مردم است و ‌این امر، از جمله علل و عوامل ظهور و بروز باورهای عامه در آثار نویسندگان و شاعران است. آثار نظم و نثر فارسی در بردارنده‌ی مسائلی است که روحیه‌ی نویسندگان و شاعران را بیان می‌کند و متأثر از محیط، رویه‌ی زندگی، وضع اجتماعی و سیاسی و فرهنگ جامعه‌ی آنان بوده است از‌این رو در آثار خود به مطالب و رویدادهای عادی زندگی مردم نیز پرداخته، راه‌هایی را برای بهبود وضع جامعه بیان می‌کنند که به صورت آثار اخلاقی و اجتماعی نمود‌ یافته است. از جمله نویسندگان برجسته در ‌این ارتباط جلال آل احمد است. آل احمد در داستان‌های خود از‌ این اعتقادات و رویدادها بهره جسته است و با استفاده از دانش، آگاهی و با به کارگیری مهارت استادی در نوشتن داستان‌ها، به آفرینش‌ یکی از‌ این شاهکارهای ادب فارسی دست زده است. از آن جا که مخاطبان او عامه‌ی مردم هستند از افکار، عادات، رفتار و سنت‌های آنان نیز سخن راند. که گاهی با خرافه و افسانه نیز همراه است، چشم زخم، اعتقاد به تأثیر افلاک در سرنوشت انسان و قایل بودن به اشباح برای آن‌ها، طلسم و راه‌های باطل آن، اعتقاد به عدد هفت و چهل را می‌توان از‌این گونه تلقی نمود لذا جلال نیز همانند اغلب نویسندگان بزرگ و بلند آوازه از توجه و پرداختن به باورهای عامه درداستان‌های خود غافل نبوده است.

کلید واژه: چله‌نشینی، چهل، شهید، عید، مار، هفت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسئله و اهمیّت و ضرورت تحقیق………………………………………………………… ۴

۱-۲-۱- جایگاه باور عامیانه در ادبیّات و آثار جلال آل احمد…………………………………….. ۴

۱-۳- هدف و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- سؤال تحقیق: آیا باورهای عامیانه در آثار جلال آل احمد نمود برجسته‌ای دارد؟………. ۵

۱-۶- تعریف اصطلاحات و متغیرها…………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم: ادبیّات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- کودکی و نوجوانی جلال…………………………………………………………………………… ۷

عضویت در حزب توده…………………………………………………………………………………….. ۷

گریز جلال از حزب توده………………………………………………………………………………….. ۷

عضویت در حزب زحمتکشان……………………………………………………………………………. ۸

آل احمد در کودتای ۲۸ مرداد……………………………………………………………………………. ۸

کانون نویسندگان…………………………………………………………………………………………….. ۸

سیر اعتقادی آل احمد را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد………………………………………….. ۸

الف) جلال متأثر از خانواده……………………………………………………………………………….. ۸

ب) لامذهبی جلال………………………………………………………………………………………….. ۹

ج) بازگشت به دین واقعی………………………………………………………………………………… ۹

ازدواج جلال و سیمین دانشور……………………………………………………………………………. ۹

سال‌های پایان عمر جلال و مرگ او…………………………………………………………………….. ۹

آثار آل احمد………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲- باور عامیانه……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۱- ویژگی‌های باور عامیانه…………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۲- قلمرو و باورهای عامه………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۳- فواید و اهمیت بررسی باورهای عامیانه…………………………………………………….. ۱۲

۲-۳- پیشینه‌ی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴- بیان خلاصه چگونگی حل مسئله‌ی پژوهش…………………………………………………… ۱۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۴- محدوده‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۵- مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- آداب و رسوم………………………………………………………………………………………. ۱۸

۴-۱-۱-‌آینه‌داری…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۴-۱-۲- بست نشستن …………………………………………………………………………………….. ۱۹

۴-۱-۳- پاگشا……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۴-۱-۴- توپ افطار…………………………………………………………………………………………. ۲۱

۴-۱-۵- چهارشنبه سوری…………………………………………………………………………………. ۲۱

۴-۱-۶- حق نان و نمک…………………………………………………………………………………… ۲۲

۴-۱-۷- حلال با…………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۴-۱-۸- جشن ختنه سوران……………………………………………………………………………….. ۲۴

۴-۱-۹- سر سلامتی………………………………………………………………………………………… ۲۵

۴-۱-۱۰- شب چلّه (چهله)/ شب‌یلدا………………………………………………………………….. ۲۶

۴-۱-۱۱- شب شش و نام گذاری نوزاد……………………………………………………………….. ۲۷

۴-۱-۱۲- شیخ و شیخوخیت……………………………………………………………………………… ۲۸

۴-۱-۱۳- کلوخ‌اندازان……………………………………………………………………………………… ۲۹

۴-۱-۱۴- کوسه بر نشستن………………………………………………………………………………… ۳۰

۴-۱-۱۵- نوروز……………………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۱-۱۵-۱- سیزده بدر…………………………………………………………………………………….. ۳۲

۴-۲- باورهای اسطوره‌ای………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-۲-۱- دیو سپید…………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۳- باورهای افسانه‌ای……………………………………………………………………………………. ۳۵

۴-۳-۱- لیلی و مجنون…………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۴- باورهای خرافی……………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۴-۱- آب حیات، آب حیوان، آب خضر……………………………………………………………. ۳۸

۴-۴-۲- بختک، کابوس، آل………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۴-۳- بخت‌گشایی……………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۴-۴- پریدن پلک چشم و شنیدن خبر………………………………………………………………. ۴۲

۴-۴-۵- چله‌بری…………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۴-۶- دیو………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۴-۶-۱- غول……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۴-۴-۷- سرمای پیرزن/ بردالعجوز………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۴-۸- سیمرغ……………………………………………………………………………………………… ۴۷

۴-۴-۹- طلسم……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۴-۱۰- عدد سیزده و نحوست………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۴-۱۱- عطسه کردن و دعا خواندن…………………………………………………………………… ۵۱

۴-۴-۱۲- فال………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۴-۱۳- کوه قاف………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۴-۱۴- مرغ شاهی و اقبال……………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۴-۱۵- مهرگیاه……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۴-۱۶- مهره‌ی مار و مارگزیده………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۴-۱۷- نعل در آتش نهادن…………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۵-  باورهای دینی……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۵-۱- آخرالزمان………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۵-۲- آزادی روح میت و منتظر بودن آن‌ها………………………………………………………… ۵۹

۴-۵-۳- ‌آیت الکرسی و در امان ماندن…………………………………………………………………. ۶۰

۴-۵-۴- ابلیس، شیطان…………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۵-۵- احتضار و تلقین………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۵-۶- امّن‌یجیب خواندن و شفای بیماری‌ها………………………………………………………… ۶۴

۴-۵-۷-‌ ایوب پیروزی از امتحان الهی………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۵-۸- بار امانت…………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۵-۹- بهشت………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۵-۱۰- پل صراط………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۵-۱۱- تیر شهاب/ نجم ثاقب…………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۵-۱۲- جبرئیل……………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۵-۱۳- جن……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۵-۱۳-۱- پری……………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۵-۱۳-۲- زعفر جنّی……………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۵-۱۴- جهنم……………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۵-۱۵- چشم زخم……………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۵-۱۵-۱-  اسفند دود کردن و چشم زخم………………………………………………………….. ۷۹

۴-۵-۱۵-۲- و ان‌یکاد خواندن و چشم زخم………………………………………………………….. ۸۰

۴-۵-۱۶- چلّه نشینی……………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۵-۱۷- چهل………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۵-۱۸- حرز/ تعویذ……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۵-۱۹- خر دجّال………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۵-۲۰- خروس عرش…………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۵-۲۱- خیرات و طبق نور……………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۵-۲۲- سوشیانت………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۵-۲۳- شهادت و شهید………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۵-۲۴- طوفان نوح………………………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۵-۲۵- عاق والدین……………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵-۲۶- عرش……………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۵-۲۷- عزرائیل…………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۵-۲۸- عید غدیر…………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۵-۲۹- قربانی…………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۵-۳۰- کلاغ، غُراب……………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۵-۳۱- گنج قارون/ گنج روان…………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۵-۳۲- کن فیکون……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۵-۳۳- مار…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۵-۳۴- نکیرین/ نکیر و منکر………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۵-۳۵-‌ هابیل و قابیل……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۵-۳۶- هفت………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۵-۳۷- ‌ید بیضا…………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۶- باورهای علمی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۶-۱- بیماری و داغ کردن……………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۶-۲- جذام و شگفتی مگس…………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۶-۳- حجامت……………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۷- بازی‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۷-۱- جفتک چارکش…………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴-۷-۲- درنا بازی/ ترنا بازی…………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۷-۳- دوز بازی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۷-۴- عمو زنجیر باف…………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۷-۵- قاپ بازی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۷-۶- قایم باشک/ قایم موشک……………………………………………………………………….. ۱۱۴

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

پیوست………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *