گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی آثار حسین سناپور * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی آثار حسین سناپور
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
635 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی آثار حسین سناپور


تعداد صفحات ۲۲۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در پژوهش حاضر تحت‏‏‏عنوان «بررسی عناصر‏داستانی در آثار حسین سناپور» به بررسی عناصرداستانی در چهار اثر معروف او(نیمه‏غایب، ویران‏می‏آیی، سمت تاریک ‏کلمات و با گاردباز) پرداخته‏ایم. این پژوهش، براساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی- نظری و از لحاظ روش ‏تحقیق، توصیفی- تحلیلی است ‏که به بررسی عناصرداستانی در آثار حسین سناپور، می پردازد.

در این تحقیق، هر یک از عناصرداستان همراه با شاهد مثال و بیان خلاصه‏ای از داستان‏ها مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.

از آن‏جایی‏که درون‏مایه داستان‏هایش بیشتر شامل پیداکردن نیمه‏گمشده، عشق‏وازدواج، ترس‏ودلهره و مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله طلاق و جدایی، تنهایی، کشمکش‏های اجتماعی و درونی افراد و … است، آثار او را می‏توان در حیطه‏ی آثار و رمان‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار داد. همچنین عنصر گفت‏وگو، بخش بسیار مهمی از داستان‏های او را تشکیل می‏دهد.

این گفت‏وگوها به‏صورت دوطرفه و رویارو و هم به‏صورت مکالمه‏های تلفنی و هم به‏صورت تک‏گویی درونی وجود دارد.

در داستان‏های سناپور، گفت‏وگوها می‏توانند بیان‏گر طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات، سن و ویژگی‏های جسمی و روحی شخصیت‏ها باشد.

 

واژگان کلیدی

سناپور، رمان، داستان، عناصرداستان.

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲ طرح ‏موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶ سوالات و فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۱ سوالات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶-۲ فرضیه‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۷ تعاریف اصطلاحات و واژه‏ها…………………………………………………………………………………………………………………۷

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۱ ادبیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۲ ادبیات داستانی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲-۱ قصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲-۲-۲ داستان‏کوتاه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲-۳ داستان‏بلند………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۲-۴ رمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۳ ادبیات داستانی در جهان………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۴ ادبیات داستانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۵ عناصر داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۵-۱ طرح یا پیرگ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۵-۱-۱ زمینه‏چینی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۵-۱-۲ گره‏افکنی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۵-۱-۳ کشمکش یا جدل……………………………………………………………………………………………………………………۱۹

الف- کشمکش فرد علیه فرد………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

ب- کشمکش فرد علیه جامعه…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

ج- گشمکش فرد علیه طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

د- کشمکش فرد علیه خود…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۵-۱-۴ تعلیق یا هول و ولا…………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۵-۱-۵ بحران: …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۵-۱-۶ نقطه‏اوج یا بزن‏گاه…………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۵-۱-۷ گره­گشایی ونتیجه‏گیری…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۵-۲ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۵-۲-۱ شیوه‏های شخصیت‏پردازی……………………………………………………………………………………………………….۲۴

الف- شخصیت‏پردازی مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

ب- شخصیت‏پردازی غیرمستقیم………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۱) از طریق رفتار(اعمال):……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲) از طریق گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۳) شخصیت‏پردازی از طریق نام………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۴) از طریق قیافه ظاهری…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۵) شخصیت‏پردازی به روش سیال‏ذهن…………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۱-۵-۳ انواع شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

الف- شخصیت‏اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

ب- شخصیت‏فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

ج- شخصیت پس‏زمینه یا سیاهی‏لشکر………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۵-۴ انواع دیگر شخصیت در داستان…………………………………………………………………………………………………….۲۸

الف- شخصیت‏های ساده و پیچیده(جامع)……………………………………………………………………………………………………۲۸

ب- شخصیت‏های ایستا و پویا…………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۵-۵ تقسیم‏بندی دیگر شخصیت‏ها……………………………………………………………………………………………………….۳۰

الف- شخصیت‏های تمثیلی یا نمادین…………………………………………………………………………………………………………..۳۰

ب- شخصیت‏های تیپی یا نوعی………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

ج- شخصیت قالبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

د- شخصیت قراردادی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱-۵-۶ زاویه‏دید……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱-۵-۶-۱ شیوه‏های گوناگون روایت داستان……………………………………………………………………………………………..۳۲

الف- زاویه­دید اول‏شخص………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۱) دیدگاه شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲) دیدگاه قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

ب- زاویه دید دوم شخص………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

ج- زاویه دید سوم‏شخص…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱-۵-۶-۲ تقسیم‏بندی دیگر زاویه‏دید……………………………………………………………………………………………………….۳۵

الف- زاویه‏دید دانای‏کل نامحدود…………………………………………………………………………………………………………………۳۵

ب- زاویه‏دید دانای‏کل محدود…………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

ج- زاویه‏دید عینی یانمایشی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

د- دیدگاه بدون‏راوی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۱-۵-۷ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱-۵-۸ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱-۵-۹ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۱-۵-۹-۱ شیوه‏های تک‏گویی…………………………………………………………………………………………………………………۴۱

الف- تک‏گویی درونی……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

ب- تک‏گویی نمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

ج- حدیث‏نفس یا خودگویی………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۱-۵-۱۰ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۱-۵-۱۰-۱ صحنه‏پردازی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۱-۵-۱۱ فضا و فضا‏سازی………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱-۵-۱۲ سبک یا شیوه‏ی نگارش…………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱-۵-۱۳ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱-۶ زندگی‏نامه و آثار حسین سناپور………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۱-۶-۱ زندگی‏نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۱-۶-۲ آثار حسین سناپور………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۱-۷ سبک‏شناسی سناپور………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۱-۹ نماد‏گرایی در آثار سناپور……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۲ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۲-۱ پژوهش‏های انجام شده در زمیته آثار سناپور………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۲-۲ بیان خلاصه و چگونگی حل مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………۵۷

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۲ محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۳ روش و ابزار گردآوری داده‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۵ قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها

۴-۱ بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار حسین سناپور………………………………………………………………………………۶۳

۴-۱-۱ بررسی و تحلیل عناصر داستان در رمان«نیمه غایب»……………………………………………………………………………۶۳

۴-۱-۱-۱خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۱-۱-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

الف– زمینه‏چینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

ب– کشمکش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

ج– تعلیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

د- بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

ه- گره و گره‏گشایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۱-۱-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۱-۱-۴ زاویه‏دید……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۱-۱-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

الف- مردسالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

ب- ترس و دلهره……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

ج- عشق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

د- طلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱-۱-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۱-۱-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۱-۱-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۱-۱-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۱-۱-۱۰ سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۱-۱-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

 

۴-۱-۲ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان«ویران می‏آیی»……………………………………………………………………..۹۰

۴-۱-۲-۱خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۱-۲-۲ پیرنگ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴-۱-۲-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

الف- روش مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

ب- غیرمستقیم………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۱) جریان سیال‏ذهن……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۲) گفت‏‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۳) کنش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۴-۱-۲-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۱-۲-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

الف- مردسالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

ب- دلهره……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

ج- عشق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۱-۲-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۱-۲-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۱-۲-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۱-۲-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۱-۲-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۴-۱-۲-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

 

۴-۱-۳ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «خواب مژه‏هایت»………………………………………………………………۱۱۴

۴-۱-۳-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۱-۳-۲- پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۱-۳-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۱-۳-۴- زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۱-۳-۵ درون‏مایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱-۳-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۱-۳-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۱-۳-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۱-۳-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۲-۳-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۲-۳-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

 

۴-۱-۴ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «خیابان‏های نیمه‌شب»…………………………………………………………۱۱۹

۴-۱-۴-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۱-۴-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۱-۴-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۱-۴-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۱-۴-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۱-۴-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۱-۴-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۴-۱-۴-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۱-۴-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۱-۴-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۱-۴-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

 

۴-۱-۵ بررسی و تحلیل عناصر داستانی در داستان «کابوس بیداری»………………………………………………………………۱۲۴

۴-۱-۵-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۱-۵-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۱-۵-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۴-۱-۵-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۴-۱-۵-۵ درون‏مایه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۴-۲-۵-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۴-۱-۵-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۴-۱-۵-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۱-۵-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۱۲-۵-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۱-۵-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

 

۴-۱-۶ بررسی و تحلیل عناصر داستانی در داستان «با تو حرف می‏زنم با تو»…………………………………………………..۱۲۸

۴-۱-۶-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۴-۱-۶-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۴-۱-۶-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۴-۲-۶-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۱-۶-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۴-۱-۶-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۴-۱-۶-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۴-۱-۶-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۴-۱-۶-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۴-۲-۶-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۱-۶-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

 

 

۴-۱-۷ بررسی تحلیل عناصر داستان در داستان «دل‏ام سنگین زبانم تلخ»………………………………………………………..۱۳۳

۴-۱-۷-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۴-۱-۷-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳

۴-۱-۷-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۴-۱-۷-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

۴-۱-۷-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۴-۱-۷-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۴-۱-۷-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵

۴-۱-۷-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۴-۱-۷-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۴-۱-۷-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

۴-۱-۷-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶

 

۴-۱-۸ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «بگذار همین‏طور ادامه پیدا کند»…………………………………………..۱۳۷

۴-۱-۸-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷

۴-۱-۸-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۱-۸-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۴-۱-۸-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۴-۱-۸-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

۴-۱-۸-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

۴-۱-۸-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

۴-۱-۸-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۴-۱-۸-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

۴-۱-۸-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۱-۸-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

 

۴-۱-۹ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «برکه‏ی من»………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۱-۹-۱ خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۱-۹-۲ پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

۴-۱-۹-۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۱-۹-۴ زوایه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۴-۱-۹-۵ درون‏مایه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

۴-۱-۹-۶ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

۴-۱-۹-۷ گفت‏وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

۴-۱-۹-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۱-۹-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۱-۹-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

۴-۱-۹-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

 

۴-۱-۱۰ بررسی و تحلیل عناصر داستانی در داستان «خانه باید خانه باشد»……………………………………………………..۱۴۵

۴-۱-۱۰-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۴-۱-۱۰-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۴-۱-۱۰-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۴-۱-۱۰-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

۴-۱-۱۰-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۴-۱-۱۰-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

۴-۱-۱۰-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۴-۱-۱۰-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

۴-۱-۱۰-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۴-۱-۱۰-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۴-۱-۱۰-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

 

۴-۱-۱۱ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «صف»……………………………………………………………………………۱۴۹

۴-۱-۱۱-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

۴-۱-۱۱-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

۴-۱-۱۱-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۴-۱-۱۱-۴ زوایه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۴-۱-۱۱-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۴-۱-۱۱-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰

۴-۱-۱۱-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۴-۱-۱۱-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

۴-۱-۱۱-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

۴-۱-۱۱-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

۴-۱-۱۱-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

 

۴-۱-۱۲ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «ماه و پروین»………………………………………………………………….۱۵۲

۴-۱-۱۲-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

۴-۱-۱۲-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲

۴-۱-۱۲-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۴-۱-۱۲-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۴-۱-۱۲-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۴-۱-۱۲-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

۴-۱-۱۲-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۴-۱-۱۲-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۴-۱-۱۲-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۴-۱-۱۲-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶

۴-۱-۱۲-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

 

۴-۱-۱۳ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «صندلی»…………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۱-۱۳-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۴-۱-۱۳-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

۴-۱-۱۳-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۱-۱۳-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۴-۱-۱۳-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۱-۱۳-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۴-۱-۱۳-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۱-۱۳-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۴-۱-۱۳-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۱-۱۳-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

۴-۱-۱۳-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

 

۴-۱-۱۴ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «صخره‏نشین»…………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۱-۱۴-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

۴-۱-۱۴-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۱-۱۴-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

۴-۱-۱۴-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۱-۱۴-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

۴-۱-۱۴-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۴-۱-۱۴-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

۴-۱-۱۴-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

۴-۱-۱۴-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

۴-۱-۱۴-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

۴-۱-۱۴-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳

 

۴-۱-۱۵ بررسی و تحلیل داستان در داستان «تیر‏و‏کمان و نشانه»…………………………………………………………………….۱۶۴

۴-۱-۱۵-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۴

۴-۱-۱۵-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

۴-۱-۱۵-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴

۴-۱-۱۵-۴ زوایه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶

۴-۱-۱۵-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۴-۱-۱۵-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶

۴-۱-۱۵-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۴-۱-۱۵-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷

۴-۱-۱۵-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷

۴-۱-۱۵-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

۴-۱-۱۵-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

 

۴-۱-۱۶ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «اعلامیه»…………………………………………………………………………۱۷۰

۴-۱-۱۶-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

۴-۱-۱۶-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۴-۱-۱۶-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

۴-۱-۱۶-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱

۴-۱-۱۶-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱

۴-۱-۱۶-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۴-۱-۱۶-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱

۴-۱-۱۶-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۴-۱-۱۶-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۴-۱-۱۶-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۱-۱۶-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲

 

۴-۱-۱۷ بررسی عناصر داستان در داستان «دیگر باور نمی‏کنیم»……………………………………………………………………..۱۷۳

۴-۱-۱۷-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

۴-۱-۱۷-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

۴-۱-۱۷-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱-۱۷-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۵

۴-۱-۱۷-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۵

۴-۱-۱۷-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۵

۴-۱-۱۷-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۵

۴-۱-۱۷-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

۴-۱-۱۷-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

۴-۱-۱۷-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶

۴-۱-۱۷-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۷

 

۴-۱-۱۸ بررسی عناصر داستان در داستان «تاریکی»……………………………………………………………………………………..۱۷۸

۴-۱-۱۸-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴-۱-۱۸-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۸

۴-۱-۱۸-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۸

۴-۱-۱۸-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۹

۴-۱-۱۸-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۹

۴-۱-۱۸-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

۴-۱-۱۸-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۰

۴-۱-۱۸-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

۴-۱-۱۸-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

۴-۱-۱۸-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۱

۴-۱-۱۸-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۱

 

۴-۱-۱۹ برزسی عناصر داستان در داستان «دشمن»………………………………………………………………………………………۱۸۲

۴-۱-۱۹-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

۴-۱-۱۹-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

۴-۱-۱۹-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۲

۴-۱-۱۹-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

۴-۱-۱۹-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۳

۴-۱-۱۹-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳

۴-۱-۱۹-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۳

۴-۱-۱۹-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳

۴-۱-۱۹-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳

۴-۱-۱۹-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۴

۴-۱-۱۹-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۴

۴-۱-۲۰ بررسی عناصر داستان در داستان «میان خرده‏ریزهای جهان»……………………………………………………………..۱۸۵

۴-۱-۲۰-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۴-۱-۲۰-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۵

۴-۱-۲۰-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۱-۲۰-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۶

۴-۱-۲۰-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

۴-۱-۲۰-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۱-۲۰-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

۴-۱-۲۰-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۷

۴-۱-۲۰-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۷

۴-۱-۲۰-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

۴-۱-۲۰-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

 

۴-۱-۲۱ بررسی و تحلیل داستانی در داستان «آوازی کوتاه برای پدربزرگ»…………………………………………………….۱۸۹

۴-۱-۲۱-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۴-۱-۲۱-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۹

۴-۱-۲۱-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۹

۴-۱-۲۱-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۰

۴-۱-۲۱-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۴-۱-۲۱-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

۴-۱-۲۱-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۴-۱-۲۱-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

۴-۱-۲۱-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۱

۴-۱-۲۱-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۱

۴-۲-۲۱-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۱

 

۴-۱-۲۲ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «با گاردباز»……………………………………………………………………..۱۹۲

۴-۱-۲۲-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۴-۱-۲۲-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۲

۴-۱-۲۲-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲

۴-۱-۲۲-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۳

۴-۱-۲۲-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۳

۴-۱-۲۲-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۳

۴-۱-۲۲-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۳

۴-۱-۲۲-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۳

۴-۱-۲۲-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۴

۴-۱-۲۲-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۴-۱-۲۲-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۵

 

۴-۱-۲۳ بررسی داستان در داستان «آب‏دهان»……………………………………………………………………………………………..۱۹۶

۴-۱-۲۳-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۶

۴-۱-۲۳-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۶

۴-۱-۲۳-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۶

۴-۱-۲۳-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۶

۴-۱-۲۳-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۷

۴-۱-۲۳-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۷

۴-۱-۲۳-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۷

۴-۱-۲۳-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۷

۴-۱-۲۳-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۷

۴-۱-۲۳-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۸

۴-۱-۲۳-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸

 

۴-۱-۲۴ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «طریق»…………………………………………………………………………..۱۹۹

۴-۱-۲۴-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۹

۳-۱-۲۴-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

۴-۱-۲۴-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹

۴-۱-۲۴-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۰

۴-۱-۲۴-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۰

۴-۱-۲۴-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۰

۴-۱-۲۴-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۰

۴-۱-۲۴-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱

۴-۱-۲۴-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱

۴-۱-۲۴-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۱

۴-۱-۲۴-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۲

 

۴-۱-۲۵ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «شب»…………………………………………………………………………….۲۰۳

۴-۱-۲۵-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۳

۴-۱-۲۵-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۳

۴-۱-۲۵-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۳

۴-۱-۲۵-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۳

۴-۱-۲۵-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

۴-۱-۲۵-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

۴-۱-۲۵-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

۴-۱-۲۵-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

۴-۱-۲۵-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۴-۱-۲۵-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۵

۴-۱-۲۵-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

 

۴-۱-۲۶ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «فرمان»…………………………………………………………………………..۲۰۶

۴-۱-۲۶-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۶

۴-۱-۲۶-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۶

۴-۱-۲۶-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۶

۴-۱-۲۶-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۶

۴-۱-۲۶-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۶

۴-۱-۲۶-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

۴-۱-۲۶-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۷

۴-۱-۲۶-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

۴-۱-۲۶-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

۴-۱-۲۶-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۷

۴-۱-۲۶-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

 

۴-۱-۲۷ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «روح‏اش با ماست»…………………………………………………………..۲۰۹

۴-۱-۲۷-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۹

۴-۱-۲۷-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹

۴-۱-۲۷-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۹

۴-۱-۲۷-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹

۴-۱-۲۷-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۰

۴-۱-۲۷-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۰

۴-۱-۲۷-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۰

۴-۱-۲۷-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۰

۴-۱-۲۷-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۰

۴-۱-۲۷-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۰

۴-۱-۲۷-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۱

 

۴-۱-۲۸ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «محاصره»……………………………………………………………………….۲۱۲

۴-۱-۲۸-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲

۴-۱-۲۸-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲

۴-۱-۲۸-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۲

۴-۱-۲۸-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲

۴-۱-۲۸-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳

۴-۱-۲۸-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

۴-۱-۲۸-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳

۴-۱-۲۸-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

۴-۱-۲۸-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

۴-۱-۲۸-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۳

۴-۱-۲۸-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۴

 

۴-۱-۲۹ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «اهل میدان‏گاه»………………………………………………………………..۲۱۵

۴-۱-۲۹-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۵

۴-۱-۲۹-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵

۴-۱-۲۹-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۵

۴-۱-۲۹-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۶

۴-۱-۲۹-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۶

۴-۱-۲۹ -۶ موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۶

۴-۱-۲۹-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۶

۴-۱-۲۹-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۶

۴-۱-۲۹-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۷

۴-۱-۲۹-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۷

۴-۱-۲۹-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۷

 

۴-۱-۳۰ بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان «راه‏های دوگانه»………………………………………………………………۲۱۸

۴-۱-۳۰-۱ خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۸

۴-۱-۳۰-۲ پیرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۸

۴-۱-۳۰-۳ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۸

۴-۱-۳۰-۴ زاویه‏دید………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۹

۴-۱-۳۰-۵ درون‏مایه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۹

۴-۱-۳۰-۶ موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹

۴-۱-۳۰-۷ گفت‏وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۰

۴-۱-۳۰-۸ صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۰

۴-۱-۳۰-۹ فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۰

۴-۱-۳۰-۱۰ سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۰

۴-۱-۳۰-۱۱ لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه‏گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه‏گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۵

۵-۲ بیان نتایج کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۵

۵-۲-۱ نتایج حاصل از سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۲۲۵

۵-۲-۲ نتایج حاصل از سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………۲۲۶

۵-۳ مقایس نتایج این تحقیق با پیشینه‏تحقیق……………………………………………………………………………………………….۲۲۷

۵-۴ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۵

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *