گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تنوع جمعیتی ماهی شاه‌کولی Alburnus mossulensis در برخی رودخانه های حوزه دجله و فرات ایران( رازآور، گلدارخوش، ده نو، سراب ماران) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تنوع جمعیتی ماهی شاه‌کولی Alburnus mossulensis در برخی رودخانه های حوزه دجله و فرات ایران( رازآور، گلدارخوش، ده نو، سراب ماران)
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
552 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تنوع جمعیتی ماهی شاه‌کولی Alburnus mossulensis در برخی رودخانه های حوزه دجله و فرات ایران( رازآور، گلدارخوش، ده نو، سراب ماران)


تعداد صفحات ۵۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر ری لینک کلیک کنید

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی تنوع زیستی ماهی شاه کولی در رودخانه‌های دهنو، سراب ماران، رازآور و گدارخوش واقع در استان ایلام صورت گرفته است. در این مطالعه با انتخاب ۵ ایستگاه برروی این رودخانه نمونه­برداری از ماهیان در هر ایستگاه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر از نوع ژنراتور برق با ولتاژ ۲۰۰ ولت در طول ۱۰۰ متر از هر ایستگاه صورت گرفت. با استفاده از روش زیپین(Zippin) حداقل سه بار صید در هر یک از ایستگاهها و در شرایط بسته انجام شد.نمونه‌های صید شده، پس از انتقال به آزمایشگاه مورد زیست‌سنجی برخی از فاکتورهای مریستیک و مرفولوژیک قرار گرفته شد و براساس این آمار فاکتورهایی از قبیل میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، صفات ریخت سنجی مطلق – نسبی و صفات شمارشی جهت تنوع ریخت شناسی در هر منطقه محاسبه شده و در بین مناطق نیز به وسیله تست T-Test مقایسه می‌شوند.

برای یکنواختی واریانس و توزیع نرمال داده‌ها، به ترتیب از آزمون‌های تک متغیره لون و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. طبق آنالیز صورت گرفته بر روی نمونه‌ها اختلاف معنی داری در رابطه با عامل اول بین ایستگاه دهنو با ایستگاه‌های گوارخوش، رازآور و همچنین سراب ماران وجود دارد.

از طرف دیگر سراب ماران نیز اختلاف معنی داری با دو ایستگاه گوارخوش و راز آور، و همچنین ایستگاه دهنو دارد. در حالی که دو ایستگاه گوارخوش و رازآور اختلاف معنی‌داری ندارند.

 

واژه‌های کلیدی: تنوع زیستی، رودخانه‌های دهنو، سراب ماران، رازآور، گدارخوش

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه——————————————————————– ۳

۱-۱- کلیات————————————————————— ۵

۱-۲- معرفی ماهی شاه کولی————————————————— ۷

۱-۲-۱- رده بندی جانوری زیر گونه شاه کولی Alburnus mossulensis:—————– 7

۱-۲-۲- شاه کولی———————————————————- ۸

۱-۲-۳- ریخت شناسی——————————————————- ۹

۱-۲-۴- تفاوت‌های جنسیتی————————————————— ۹

۱-۲-۵- رنگ————————————————————– ۹

۱-۲-۶- اندازه———————————————————— ۱۰

۱-۲-۷- پراکنش———————————————————– ۱۰

۱-۲-۸- زیستگاه———————————————————- ۱۰

۱-۲-۹- تغذیه———————————————————— ۱۱

۱-۲-۱۰- تولیدمثل——————————————————— ۱۱

۱-۲-۱۱- سن ورشد——————————————————– ۱۲

۱-۲-۱۲ اهمیت اقتصادی—————————————————– ۱۳

۱-۲-۱۳- حفاظت——————————————————— ۱۳

۱-۲-۱۴- چهار چوب کاری————————————————– ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور—————————————– ۱۵

۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور ————————————– ۱۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- منطقه مورد مطالعه—————————————————– ۲۳

۳-۱-۱- ده نو————————————————————- ۲۳

۳-۱-۲- رودخانه رازآور—————————————————- ۲۳

۳-۱-۳- رودخانه گدارخوش————————————————– ۲۴

۳-۱-۴- رودخانه سراب ماران————————————————- ۲۵

۳-۲- نحوه نمونه برداری—————————————————– ۲۶

۳-۳- آنالیز آماری———————————————————- ۲۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ تحلیل آماری:——————————————————— ۲۹

۱-۴-۱ اطلاعات بیومتری ماهیان ایستگاه رازآور————————————- ۲۹

۱-۴-۲ اطلاعات بیومتری ماهیان ایستگاه گدارخوش ——————————— ۳۱

۱-۴-۳ اطلاعات بیومتری ماهیان ایستگاه دهنو————————————– ۳۳

۱-۴-۴ اطلاعات بیومتری ماهیان ایستگاه سراب ماران——————————— ۳۵

۲-۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس آنالیز PCA :——————————- 37

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱-۵-بحث:————————————————————— ۴۸

۲-۵-نتیجه————————————————————— ۵۱

۵-۳ پیشنهادات:———————————————————– ۵۲

منابع و مآخذ —————————————————— ۵۳

پیوست ——————————————————— ۵۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *