گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط و هماهنگی بین سازمانهای حمایتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط و هماهنگی بین سازمانهای حمایتی
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
1545 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط و هماهنگی بین سازمانهای حمایتی


تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیکک کنید

چکیده

در محیط­های اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاری­های بین سازمانی می­توانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و سازمانها در مورد مسائل و چالش­های بزرگ و چند بعدی موجود در جوامع بوجود آورند، هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط و هماهنگی بین سازمانهای حمایتی در استان مازندران بوده است. روش تحقیق از نوع کتابخانه­ای و میدانی و جامعه آماری ۳۶۰ نفر از کارکنان و کارشناسان رسمی و پیمانی، شرکتی و قراردادی سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، تأمین اجتماعی و مؤسسات خیریه بوده که بر این اساس تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان ۲۱۵ نفر بوده است. سپس با جمع­آوری داده­ها نشان داده­اند که با هدف حمایت از مددجویان وضعیت متغیر رهبری و  مدیریت،‌ مکانیسم­های ارتباطی، سیستمها و روشها،‌ استرات‍ژی و ساختار در بین سازمان­های حمایتی در حد مطلوبی نیست، اما وضعیت عضویت و شرایط آن،‌ وظایف و فعالیتها و وضعیت چشم­انداز، مأموریتها و اهداف در بین سازمانها حمایتی در حد مطلوبی است. در پایان نتیجه­گیری شده است که مدیران جهت هماهنگی و ارتباط بین سازمانهای حمایتی در استان مازندران به چه چیزهائی باید توجه داشته باشند.

 

 

کلید واژه­ها:

ارتباط ـ هماهنگی ـ سازمان ـ حمایتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده ۱

فصل اول. ۱

کلیات تحقیق. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳-  مدل مفهومی تحقیق.. ۵

۱-۴- بیان ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۵- سؤال ها/ فرضیه ها ۷

۱-۵-۱- سؤال اصلی اول.. ۸

۱- ۵-۲- سؤالات فرعی.. ۸

۱- ۶- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۶-۱- هدف اصلی.. ۹

۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات… ۹

۱-۷-۱- تعاریف نظری.. ۹

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی.. ۱۱

فصل دوم ۱۳

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۳

۲-۱- معرفی سازمانهای حمایتی.. ۱۴

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۱-۲- سازمان بهزیستی.. ۱۴

۲-۱-۲- کمیته امداد امام  خمینی(ره)‌ ۱۴

۲-۱-۳- جمعیت هلال احمر مازندران در یک نگاه ۱۵

۲-۱-۴- سازمان تأمین اجتماعی.. ۱۶

۲-۲- مبانی نظری.. ۱۷

۲-۲-۱- مقدمه. ۱۷

۲-۲-۲- تعاریف… ۱۸

۲-۲-۳- فلسفه وجودی و اهمیت هماهنگی بین‌سازمانی.. ۲۰

۲-۲-۴- همکاریهای بین‌سازمانی() ۲۴

۲-۲-۵- وابستگی()و هماهنگی بین‌سازمانی.. ۲۷

۲-۲-۶- روابط بین سازمانی() ۳۲

۲-۲-۷- انواع و رویکردهای هماهنگی بین‌سازمانی.. ۳۴

۲-۲-۸- عناصر و سطوح هماهنگی بین‌سازمانی.. ۳۶

۲-۲-۹- موانع و تسهیل‌کنندگان()هماهنگی بین‌سازمانی.. ۳۹

۲-۲-۱۰- الگوهای ساختاری() هماهنگی بین‌سازمانی.. ۴۲

۲-۲-۱۱- مکانیسم‌های ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی.. ۴۹

۲-۳- مبانی تجربی.. ۵۳

۲-۳-۱- مقدمه. ۵۳

۲-۲-۲- سابقه تحقیقات مشابه. ۵۴

۲-۲-۳- خلاصه بخش دوم. ۶۶

فصل سوم ۷۴

روش تحقیق. ۷۴

۳-۱- مقدمه. ۷۵

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۵

۳-۳- جامعه و نمونه آماری.. ۷۶

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۷۷

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… ۷۸

فصل چهارم ۷۹

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۹

۴-۱- مقدمه. ۸۰

۴-۲- داده‌های توصیفی.. ۸۱

۴-۳-تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده ۸۳

۴-۳-۱- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. ۸۳

۴-۳-۱-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… ۸۳

۴-۳-۱-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تأهل.. ۸۵

۴-۳-۱-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات… ۸۶

۴-۳-۱-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری.. ۸۷

۴-۳-۱-۵- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. ۸۹

۴-۳-۲- تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده ۹۰

۴-۳-۲-۱- آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده ۹۰

۴-۳-۲-۲-۲- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر مکانیسمهای ارتباطی.. ۹۴

۴-۳-۲-۲-۳- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر عضویت وشرایط آن.. ۹۵

۴-۳-۲-۲-۴- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر سیستمهاوروشها ۹۶

۴-۳-۲-۲-۶- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر استراتژی.. ۹۹

۴-۳-۲-۲-۷- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر چشم انداز، مأموریتها و اهداف… ۱۰۰

۴-۳-۲-۲-۸- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر ساختار. ۱۰۲

فصل پنجم ۱۰۴

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۰۴

۵-۱- مقدمه. ۱۰۵

۵-۲- مروری مختصر بر مسئله و هدف تحقیق.. ۱۰۵

۵-۳-یافته‌ها ۱۰۷

۵-۴- بحث و مقایسه. ۱۰۹

۵-۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۰

۵-۶-توصیه ها ۱۱۲

۵-۷-توصیه هایی برای تحقیقات آینده ۱۱۳

منابع و ماخذ. ۱۱۵

پیوست.. ۱۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *