گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت عصاره گیاهUrtica dioicaبر رده سلول‌های سرطانی Hela و بررسی نوع مرگ سلولی القا شده توسط این عصاره


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت عصاره گیاهUrtica dioicaبر رده سلول‌های سرطانی Hela و بررسی نوع مرگ سلولی القا شده توسط این عصاره
2017-09-25
537 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت عصاره گیاهUrtica dioicaبر رده سلول‌های سرطانی Hela و بررسی نوع مرگ سلولی القا شده توسط این عصاره


تعداد صفحات ۷۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”361″]

چکیده:

سابقه و هدف:شیمی­درمانییکی از روش­های درمانی سرطان می­باشد. اما فقدان سایتوتوکسیسیتی انتخابی اغلب منجر به عوارض جانبی غیر قابل تحمل می­گردد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان به دلیل عوارض جانبی کمتر از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است گیاه Urtica dioica Linn  به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی موثر برای مطالعات سمیت سلولی با اهمیت می­باشد در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک برگ و ساقه گیاهUrtica dioica Linn بر رده سلول سرطانی گردن رحم مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش­ها: در طـی ایـن تحقیق رده‌های سلول‌هـای سرطـانیHelaخریــداری شــده از انستـیـتو پـاستور ایـــــران را کـشت و تـکثیــر داده، جـهت بـــررسـی اثــــر سمیــت سلـولـــی عصـــاره اتـانـلی گیــاهUrtica dioica سلـول‌هــا را در مجـاورت غلـظت‌هــای مــختلف عصـــاره (۱۵۶/۰، ۳۱۲/۰، ۶۲۵/۰، ۲۵/۱، ۵/۲، ۵، ۵/۷، ۱۰) قرار داده به مدت ۷۲ ساعت انکوبه کرده و در پایان تست MTT انجام داده شد. همچنین با کمک رنگ‌آمیزی اکریدین اورنج و پروپیدیوم آیوداید، تغییرات ایجاد شده در سلول‌ها طی آپوپتوز و نکروز به کمک میکروسکوپ فلورسانسی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: در رده سـلــول‌هــای سـرطانـیHela ، عصــاره اتـانلی گیــــاهUrtica dioica Linnدر غلـظت‌هـــای۰٫۶۲۵ ,۱۰ mg/mlرشد سلول‌ها را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است. بالاتـرین درصـد مهـار رشد در غلظت mg/ml10 و میزان IC50آن mg/ml 96/3 محاسبه گردیـد.نتایج بررسی سلول‌های رنگ‌آمیزی شده توسط اکریدین اورنج و پروپیدیوم آیوداید در زیر میکروسکوپ فلورسانس نیز نشان داد که پس از گذشت ۴ ساعت سلول‌ها دچار تغییرات مورفولوژی شده و پس از ۲۴ ساعت قطعه قطعه شدن و متراکم شدن کروماتین در سلول‌های آپوپتیک رخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری نهایی:براساس یافته های حاصل از این پژوهش ، عصاره گیاهUrtica dioicaLinn دارای اثر مهارکنندگی رشد بر روی رده سلول های سرطانیHela می باشد وباعث مرگ سلولی آپوپتوزی در این سلول ها گردیده است.این بررسی به همراه مطالعات بعدی  می تواند در جهت انتخاب داروی موثر سرطان مفید باشد.

کلید واژه : سمیت سلولی،Urtica dioica linn ، رده‌های سلول‌های سرطانی، Hela،آپوپتوزو  MTT assay

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲ معرفی سرطان………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۲-۱ تومور­های خوش خیم………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۲ تومور­های­بدخیم………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۳ تفاوت بین تومور­های خوش­خیم و بد­خیم………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-۴ پنج گروه عمده سرطان…………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-۵ بررسی عوامل خطر سرطان­ها……………………………………………………………………………………………………۶

۱-۲-۶ بیماریابی به منظور تشخیص زودرس سرطان………………………………………………………………………………۶

۱-۳ ویژگی سلول­های توموری و شروع سرطان……………………………………………………………………………………..۶

۱-۴ آسیب شناسی سرطان……………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۴-۱ عوامل محیطی………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۲ عوامل ژنتیکی و ارثی……………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴-۲-۱ انکوژن­ها……………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۲-۲ ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴-۲-۳ آپوپتوز، مرگ برنامه­ریزی شده سلول…………………………………………………………………………………….۸

۱-۴-۲-۳-۱ کاسپاز­ها…………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۴-۲-۴ ژن­های مهار کننده توموری…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۵ مرگ سلولی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶ سرطان دهانه رحم………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶-۱ علت بروز سرطان دهانه رحم………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۶-۲ معرفی سلول­های سرطانی Hela……………………………………………………………………………………………..12

۱-۶-۳ هنریتا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۷ روش­های درمان سرطان………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۷-۱ جراحی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۷-۲ پرتودرمانی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۷-۳ شیمی­درمانی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۷-۴ هورمون­درمانی………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۷-۵ درمان بیولوژیکی و هدفمند…………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۷-۶ ژن­درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۸ تکنیک­های مرتبط بامطالعه و بررسی سلول­های سرطانی و غیر سرطانی……………………………………………۱۷

۱-۸-۱ کشت سلول…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۸-۱-۱ تاریخچه کشت سلول…………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۸-۱-۲ معرفی محیط کشت سلول­های سرطانی و غیر سرطانی……………………………………………………………۱۹

۱-۸-۲ تکنیک سنجش MTT……………………………………………………………………………………………………………20

۱-۹ معرفی چند داروی گیاهی که در درمان سرطان­ها نقش دارند……………………………………………………………۲۱

۱-۱۰ کلیاتی در مورد استفاده از گیاهان به عنوان منشاء ترکیبات ضد سرطان……………………………………………۲۳

۱-۱۱ گزنه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۱۱-۱ مشتقات تیره گزنه………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۱-۱۱-۲ معرفی چند تیره گزنه در ایران……………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۱۱-۲-۱ جنس اورتیکا یا گزنه سوزش……………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۱۱-۲-۲ جنس پاریه­تاریا……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۱-۱۱-۲-۳ جنس فورس­کاه­له­آ……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۱-۱۱-۳ اسامی گیاه Urtica dioica Linn در جهان…………………………………………………………………………۲۸

۱-۱۱-۴ خواص درمانی گیاهUrtica dioica Linn…………………………………………………………………………..28

۱-۱۲ بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….۳۰

۱-۱۳ سوالات و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ تاریخچه سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۲­پیشینه استفاده از ترکیبات گیاهی در درمان سرطان­ها…………………………………………………………………………۳۲

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مواد و وسایل مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۱-۱ وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۱-۲ مواد شیمیایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۳-۲ جمع­آوری گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۳ روش عصاره­گیری………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۴ تهیه رقت­های گیاهی مختلف از عصاره گیاهی……………………………………………………………………………….۴۲

۳-۵ رده­های سلولی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۵-۱ رده سلولی Hela………………………………………………………………………………………………………………….43

۳-۶ محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۷ سرم جنین گاو (FBS)……………………………………………………………………………………………………………..46

۳-۸ محلول پنی­سیلین استرپتو­مایسین………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۹ تریپسین-ورسن (Gibco)…………………………………………………………………………………………………………47

۳-۱۰ تهیه محلول­(MTT 5mg/ml)………………………………………………………………………………………………..48

۳-۱۱ فرآوری خون(جدا کردن سلو­ل­های تک هسته­ای خون محیطی)…………………………………………………….۴۸

۳-۱۲ برخی از پروتکل­های رایج کشت سلولی به کار رفته در پایان­نامه…………………………………………………..۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ آماده سازی سلول­های Hela……………………………………………………………………………………………………….56

۴-۲ اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی گیاهUrtica dioicaبر رده سلول­های سرطانیHela ……………………….57

۴-۳ درصد مهار رشد سلول­های سرطانی Hela در غلظت­های مختلف عصاره گیاه

Urtica dioicaLinn …………………………………………………………………………………………………………………….59

۴-۴ اثر غلظت­های مختلف بر روی رده سلول­های سرطانی Hela و گروه­های کنترل پس از۷۲ ساعت……..۶۰

۴-۵ نتایج مربوط به بررسی تغییراتایجاد شده در سلول­های سرطانیHela در طی آپوپتوز و نکروز………………..۶۴

۴-۶ تصاویر تغییرات ایجاد شده در سلول­های سرطانی Hela در طی آپوپتوز……………………………………………..۶۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۵-۲ بررسی اثرات سمیت سلولی Urtica dioica Linn برروی سلول­های سرطانی………………………………….۶۷

۵-۳ ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۵-۴ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

منابع و ماخذ

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *