گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرات آرایش کاشت در کشت خالص و مخلوط ذرت با شبدر برسیم در کشت دوگانه


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اثرات آرایش کاشت در کشت خالص و مخلوط ذرت با شبدر برسیم در کشت دوگانه
2017-11-11
401 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرات آرایش کاشت در کشت خالص و مخلوط ذرت با شبدر برسیم در کشت دوگانه


تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”652″]

چکیده

به منظور بررسی تراکم کاشت بر عملکرد سیلویی ذرت در کشت خالص و مخلوط با شبدر برسیم در کشت تاخیری تابستانه (۲۵مرداد) بعد از برداشت برنج، آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائمشهر در سال زراعی ۱۳۹۰ اجرا شد. آزمایش بصورت کرت یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. نوع کشت در سه سطح (خالص ذرت و شبدر برسیم و مخلوط این دو محصول) به عنوان عامل اصلی و تراکم های مختلف کاشت در چهار سطح ( ۷۰، ۹۰، ۱۱۰، ۱۳۰ هزار بوته در هکتار) عامل فرعی بودند. با افزایش تراکم کاشت تا ۱۳۰ هزار بوته در هکتار صفاتی مانند ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول و قطر بلال، تعداد برگ در بوته، وزن تر بلال، برگها و ساقه در هر بوته روند کاهشی داشتند . حداکثر عملکرد سیلو برای تراکم های ۱۱۰ و ۱۳۰ هزار بوته در هکتار حاصل گردید. که در مقایسه با تراکم ۷۰ هزار بوته بترتیب ۹/۹ و ۳/۱۱ درصد افزایش یافتند. عملکرد سیلویی ذرت در کشت خالص ۱/۱۶ درصد بیشتر ار کشت مخلوط بود. حداکثر عملکرد مخلوط در تراکم های ۱۱۰ و ۱۳۰ هزار بوته در هکتار حاصل شد ولی بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک شبدر در تراکم های ۹۰ هزار بوته ذرت بدست آمد. حداکثر LER کل تحت تمامی تراکم‌های کاشت ذرت بیشتر از یک بوده است. حد اکثر عملکرد سیلویی ذرت تحت اثرات متقابل دوگانه برای کشت خالص ذرت با تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار (۳۹۴۶۰ کیلو گرم در هکتار ) بدست آمد. بطور کلی حداکثر عملکرد سیلویی در کشت خالص ذرت با تراکم های ۱۱۰ و ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و برای کشت مخلوط ۷۰۰۰۰ بوته مناسب است و کشت مخلوط از نظر بهره وری زمین بهتر از خالص می باشد.

 

واژهای کلیدی: ذرت سیلویی، شبدر برسیم، تراکم کاشت، کشت مخلوط و نسبت برابری زمین.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه  

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱                                                                                  

                                               فصل اول

۱-۱٫مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲٫ منشاء و تاریخچه ذرت…………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳٫ اهمیت محصول ذرت  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴٫ اهمیت ذرت شیرین……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵٫ سطح زیر کشت و تولید ذرت در ایران و جهان ……………………………………………………………………………. ۸

۱-۶٫ نمودار درختی مسائل و مشکلات تولید ذرت………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷٫ وضعیت، مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی در استان مازندران……………………………………………. ۱۱

۱-۸٫ اکولوژی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹٫ عملیات زراعی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱۰٫ زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۱۱٫ شبدر برسیم یا مصری……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۱۲٫ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل دوم

بررسی منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱٫ نوع کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲٫ شبدر برسیم……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۳٫ آرایش کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه  

فصل سوم

مواد و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۱٫ زمان و موقعیت جغرافیائی محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲٫ مشخصات خاک محل آزمایش………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۳٫ خصوصیات آب و هوائی محل آزمایش………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۴٫ مشخصات آماری طرح و تیمارهای آزمایشی…………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵٫ آماده سازی زمین و نحوه اجرای آزمایش………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۶٫ صفات مورد بررسی و روش نمونه‌برداری……………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۷٫ تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه  

فصل چهارم

نتایج و بحث ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۱٫ طول گیاه…………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۲٫ قطر ساقه…………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۳٫ ارتفاع بلال تا سطح زمین……………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۴٫ طول بلال…………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۵٫ قطر بلال………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۶٫ تعداد برگ (دربوته)…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۷٫ وزن تر بلال در بوته…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۸٫ وزن تر ساقه هر بوته……………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۹٫ وزن تر برگ های هر بوته………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۱۰٫ عملکرد سیلویی………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۱۱٫ عملکرد علوفه خشک ذرت…………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۱۲٫ عملکرد مخلوط………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۱۳٫ عملکرد علوفه شبدر برسیم (چین اول)………………………………………………………………. ۶۰

۴-۱۴٫ نسبت برابری زمین…………………………………………………………………………………….. ۶۱

نتیجه‌گیری نهائی………………………………………………………………………………………………. ۶۲

پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

منابع ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۴                                              

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………. ۷۵

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *