گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه برآورد خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی انگلی گاو (فاسیولوز) در کشتارگاه صنعتی شهرستان ساری


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه برآورد خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی انگلی گاو (فاسیولوز) در کشتارگاه صنعتی شهرستان ساری
2017-09-02
500 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه برآورد خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی انگلی گاو (فاسیولوز) در کشتارگاه صنعتی شهرستان ساری


تعداد صفحات ۴۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک

[zarinpalpaiddownloads id=”297″]

چکیده[۱]

این تحقیق به منظور تعیین میزان آلودگی لاشه به انگل های فاسیولا هپاتیکا (کیست هیداتیک در کبد و ریه و دیکروسلیوم دندرتیکوم) در دام های کشتار شده طی ماه های دی، بهمن، اسفند سال ۱۳۹۱ و فروردین، اردیبهشت، خرداد سال ۱۳۹۲ در کشتارگاه صنعتی دام واقع در شهرستان ساری صورت گرفت. برای بررسی وضعیت آلودگی انگلی دام های کشتار شده، با مراجعه حضوری به کشتارگاه نمونه های ضبط شده  و حذفی کبدی دام های کشتار شده جهت بررسی وجود انگل های (فاسیولا، هیداتیک کبد و ریه و دیکروسلیوم) انجام شد. ضمناً بررسی ضایعات انگلی به صورت ضبط کامل و هم چنین ضبط موضعی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل از این مشاهدات ثبت گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بیشترین شیوع فاسیولا که منجر به حذف کامل کبد گردید در ماه های دی، بهمن و زمستان بوده و متوسط تعداد کبدهای حذفی در این ماه ها به ترتیب ۶۶/۳، ۳۳/۳ و ۰۹/۳ بوده است و میانگین کبدهای ضبط کامل در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۳/۲، ۹۵/۱ و ۸۵/۱ محاسبه گردید. میزان آلودگی هیداتیک ریوی از شیوع بسیار بالایی برخوردار بوده و در ماه های فصل زمستان (دی، بهمن و اسفند) با شیوع ۵۲/۱۰، ۰۴/۹ و ۷۱/۸  بالاترین میزان و در ماه فروردین، اردیبشهت و خرداد میزان آلودگی ۸۵/۷، ۸۰/۵ و ۵۷/۴ ثبت گردید. بالاترین شیوع آلودگی به فصل زمستان و کم ترین شیوع به فصل بهار اختصاص داشته و در تمام موارد اختلاف آماری معنی داری در میزان آلودگی کبدی و ریوی در دو فصل مشاهده شد. نتایج نشان می دهد خسارت اقتصادی قابل توجهی در اثر این آلودگی دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی به وجود آمده است.

کلمات کلیدی[۲]: کشتارگاه صنعتی دام، آلودگی های انگلی، فاسیولا هپاتیکا، کیست هیداتیک ، دیکروسلیوم

 

 

۱- Abstract

۲-Key Words

فهرست مطالب

عناوینصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق۱
۱-۱-مقدمه۲
۱-۲-بیان مسئله۳
۱-۳-اهداف تحقیق۵
۱-۴- فرضیه ها۵
۱-۵- تعاریف و اصطلاحات۵
۱-۵-۱- بیماری های انگلی۵
۱-۵-۲- انگل فاسیولا۶
۱-۵-۳- روش های تشخیص انگل ها۷
۱-۵-۳-۱- آزمایش دام پس از مرگ۷
۱-۵-۳-۲- شناسایی تخم های انگل در نمونه های مدفوع دام زنده۸
۱-۵-۴- راهکارهای درمان و کنترل انگل فاسیولا۸
۱-۵-۵- ایجاد مقاومت علیه داروهای ضدانگل دامی۱۰
۱-۵-۶- پیشگیری از ایجاد مقاومت دارویی برای داروهای ضدانگل دامی۱۱
فصل دوم: پیشینه تحقیق۱۳
۲-۱-بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ترماتودهای کبدی (فاسیولا هپاتیکا)۱۴
۲-۲-بررسی میزان شیوع انگل فاسیولا هپاتیکا در دام های کشتار شده۱۵
۲-۳-ضایعات ناشی از انگل بالغ و نابالغ فاسیولا بر میزبان۱۷
۲-۴-روش های تشخیص انگل فاسیولا۲۰
۲-۴-۱- روش رسوب دهی از طریق کشت مدفوع۲۰
۲-۴-۲- تشخیص ترماتودهای کبدی پس از کالبدگشایی۲۲
فصل سوم: روش تحقیق۲۳
۳-۱- زمان و مکان انجام تحقیق۲۴
۳-۲- دام های مورد آزمایش۲۴
۳-۳- روش بررسی آلودگی انگلی۲۴
۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها۲۴
فصل چهارم: نتایج۲۵
۴-۱- مقایسه تعداد کبدهای ضبط شده آلوده در ماه های مختلف سال (۹۲-۹۱)۲۶
۴-۲- مقایسه تعداد کبدهای ضبط شده آلوده در سال های مختلف۲۷
۴-۳- مقایسه درصد آلودگی دام ها در ماه های مختلف سال۲۷
۴-۴- مقایسه تعداد دام های آلوده در ماه های مختلف سال۲۹
۴-۵- برآورد میزان خسات اقتصادی ناشی از آلودگی های انگلی۳۱
۴-۶- برآورد میزان خسات اقتصادی به تفکیک فصول مورد بررسی۳۳
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری کلی و پیشنهادها۳۴
منابع مورد استفاده
 
 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *