گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه انتقام در شاهنامه فردوسی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه انتقام در شاهنامه فردوسی
2017-11-07
451 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه انتقام در شاهنامه فردوسی


تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”635″]

چکیده

شاهنامه به عنوان میراث ملی و فرهنگی، همواره مورد علاقه‌ی تمام کسانی است که به هویت ایران عشق    می‌ورزند و گمشده‌های تاریخی خود را در لابه لای موضوعات آن جستجو می‌کنند. بدون تردید در تمام آثار حماسی انتقام و کین خواهی وجود دارد. اهمیت انتقام و نقش آن در تکوین و شکل گیری بنیان‌های اصلی شاهنامه بر کسی پوشیده نیست. انتقام‌ها و کینه توزی‌ها با انگیزه‌های متفاوت مثل حلقه‌های زنجیر حوادث شاهنامه را به هم پیوند داده است.

در این پژوهش سعی شده است تا تمام موارد کین خواهی به همراه شاهد مثال شعری از شاهنامه استخراج گردد. حتی مواردی که قصد کین خواهی وجود داشته، اما نافرجام مانده نیز در این مجموعه آورده شده است سپس کین از دیدگاه دین و قرآن و ردپای آن در شاهنامه  مورد بررسی قرار گرفت. در پایان نیز انگیزه‌های انتقام و شیوه‌های آن مشخص گردید.

امید است که نتایج بدست آمده از این پژوهش بتواند ما را به شناخت بیشتر فردوسی بزرگ نزدیک گرداند.

 

کلید واژه : فردوسی ـ شاهنامه ـ انتقام ـ کین خواهی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده‌………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳                    …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………… ۴                    …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵

۱-۴- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۴                    …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۵                    …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۷                    …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۹

۲-۱-۱- فردوسی و زندگی اش ………………………………………………………………………………… ۷                    …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۹

۲-۱-۱-۱- فردوسی……………………………………………………………………………………………….. ۷                    …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۹

۲-۱-۱-۲- زندگینامه فردوسی…………………………………………………………………………………… ۷                    …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹

۲-۱-۱-۳- اعتقاد و مذهب فردوسی…………………………………………………………………………… ۸                    …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱

۲-۱-۱-۴- مرگ حماسه سرای بزرگ تاریخ………………………………………………………………….. ۹                    ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲- شاهنامه…………………………………………………………………………………………………….. ۹                    …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۲

۲-۱-۲-۱- ارزش شاهنامه ……………………………………………………………………………………….. ۹                    …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۲

۲-۱-۲-۲- تقسیم بندی شاهنامه…………………………………………………………………………………. ۱۰                   …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۳

۲-۱-۲-۳- خصوصیات شاهنامه…………………………………………………………………………………. ۱۰                   …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۳

۲-۱-۳- انتقام………………………………………………………………………………………………………… ۱۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۵

۲-۱-۳-۱- ریشه شناسی واژه انتقام…………………………………………………………………………….. ۱۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۵

۲-۱-۳-۲- انتقام از دیدگاه قرآن………………………………………………………………………………… ۱۲                   …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۵

۲-۱-۳-۳- هدف خداوند از انتقام گرفتن……………………………………………………………………… ۱۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۶

۲-۱-۳-۴- انواع انتقام……………………………………………………………………………………………… ۱۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۳-۴-۱- انتقام فردی………………………………………………………………………………………… ۱۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۸

۲-۱-۳-۴-۲- انتقام اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۱۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۸

۲-۱-۳-۵- شرایط انتقام…………………………………………………………………………………………… ۱۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۸

۲-۱-۳-۵-۱- رعایت اعتدال و حدود الهی…………………………………………………………………… ۱۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۸

۲-۱-۳-۵-۲- استمداد از دیگران و قانون …………………………………………………………………….. ۱۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۹

۲-۱-۳-۶- انتقام در شاهنامه …………………………………………………………………………………….. ۱۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۹

۲-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۲۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲- روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۲۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۲۵

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۲۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۲۶

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. ۲۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۲۶

 

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱- انتقام گیرندگان پهلوان……………………………………………………………………………………… ۲۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۲۸

۴-۱-۱- پهلوان ایرانی……………………………………………………………………………………………… ۲۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۲۸

۴-۱-۱-۱- رستم……………………………………………………………………………………………………. ۲۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۴-۱-۱-۱-۱- انتقام رستم از کیکاوس………………………………………………………………………….. ۲۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۰

۴-۱-۱-۱-۲- انتقام رستم از سودابه…………………………………………………………………………….. ۲۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۲

۴-۱-۱-۱-۳- انتقام رستم از اشکبوس………………………………………………………………………….. ۲۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۲

۴-۱-۱-۱-۴- انتقام رستم از کاموس……………………………………………………………………………. ۲۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۴

۴-۱-۱-۱-۵- انتقام رستم از خاقان چین………………………………………………………………………. ۲۹                   …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۳۶

۴-۱-۱-۱-۶- انتقام رستم از کافور……………………………………………………………………………… ۳۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۷

۴-۱-۱-۱-۷- انتقام رستم از فولادوند………………………………………………………………………….. ۳۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۸

۴-۱-۱-۱-۸- انتقام رستم از اکوان دیو…………………………………………………………………………. ۳۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۳۹

۴-۱-۱-۱-۹- انتقام رستم از اَلکوس……………………………………………………………………………. ۳۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۴۱

۴-۱-۱-۱-۱۰-انتقام رستم از شَغاد……………………………………………………………………………… ۳۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۴۳

۴-۱-۱-۲- گیو………………………………………………………………………………………………………. ۳۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۱-۱-۲-۱- انتقام گیو از پیران ……………………………………………………………………………….. ۳۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۴۵

۴-۱-۱-۲-۲- انتقام گیو از تژاو………………………………………………………………………………….. ۳۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۴۷

۴-۱-۱-۲-۳- انتقام گیو از گرگین………………………………………………………………………………. ۳۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۴۸

۴-۱-۱-۳- بیژن……………………………………………………………………………………………………… ۴۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۱-۳-۱- انتقام بیژن از پلاشان……………………………………………………………………………… ۴۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵۰

۴-۱-۱-۳-۲- انتقام بیژن از هومان………………………………………………………………………………. ۴۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵۱

۴-۱-۱-۴- فرامرز …………………………………………………………………………………………………. ۴۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۱-۴-۱- انتقام فرامرز از فرمانروای پسیچاپ………………………………………………………….. ۴۳

۴-۱-۱-۴-۲- انتقام فرامرز از سُرخه……………………………………………………………………………. ۴۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵۴

۴-۱-۱-۴-۳- انتقام فرامرز از شاه کابل………………………………………………………………………… ۴۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵۵

۴-۱-۱-۴-۴- انتقام فرامرز از بهمن…………………………………………………………………………….. ۴۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵۶

۴-۱-۱-۵- توس……………………………………………………………………………………………………. ۴۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۱-۱-۵-۱- انتقام توس از فرود………………………………………………………………………………. ۴۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۵۸

۴-۱-۱-۶- گُستَهَم………………………………………………………………………………………………….. ۴۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۱-۶-۱- انتقام گستهم از لهاک و فرشیدورد……………………………………………………………. ۴۸                  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۱-۷- اسفندیار………………………………………………………………………………………………… ۴۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۱-۱-۷-۱- انتقام اسفندیار از بیدرفش………………………………………………………………………. ۴۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۶۱

۴-۱-۱-۷-۲- انتقام اسفندیار از ارجاسپ……………………………………………………………………… ۵۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۶۳

۴-۱-۱-۷-۳- انتقام اسفندیار از گرگسار………………………………………………………………………. ۵۲                   …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۶۵

۴-۱-۱-۸- اورمزد………………………………………………………………………………………………….. ۵۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۱-۱-۸-۱- انتقام اورمزد از سپاه ارجاسپ…………………………………………………………………. ۵۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۶۶

۴-۱-۱-۹- شیدسپ………………………………………………………………………………………………… ۵۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۱-۱-۹-۱- انتقام شیدسپ از کُهرَم …………………………………………………………………………. ۵۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۶۸

۴-۱-۱-۱۰- گرامی ………………………………………………………………………………………………… ۵۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱-۱-۱۰-۱- انتقام گرامی از سپاه ارجاسپ………………………………………………………………… ۵۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۶۹

۴-۱-۱-۱۱- بستور ………………………………………………………………………………………………… ۵۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۱-۱-۱۱-۱- انتقام بستور از سپاه ارجاسپ…………………………………………………………………. ۵۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۷۱

۴-۱-۱-۱۲- نیوزار………………………………………………………………………………………………….. ۵۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۱-۱-۱۳- زال ……………………………………………………………………………………………………. ۵۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۱-۱-۱۳-۱- انتقام زال از خزروان و شماساس……………………………………………………………. ۵۹

۴-۱-۱-۱۴- کاوه……………………………………………………………………………………………………. ۶۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۱-۱-۱۴-۱- انتقام کاوه از ضحاک…………………………………………………………………………… ۶۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۷۵

۴-۱-۱-۱۵- زُواره …………………………………………………………………………………………………. ۶۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۱-۱-۱۵-۱- انتقام زواره از نوش آذر……………………………………………………………………….. ۶۱                   …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۷۷

۴-۱-۲- انتقام گیرندگان پهلوان تورانی…………………………………………………………………………. ۶۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۷۹

۴-۱-۲-۱- کاموس…………………………………………………………………………………………………. ۶۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱-۲-۱-۱- انتقام کاموس از رستم …………………………………………………………………………… ۶۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۸۰

۴-۱-۲-۲- چِنگِش…………………………………………………………………………………………………. ۶۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۱-۲-۲-۱-انتقام چنگش از رستم…………………………………………………………………………….. ۶۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۸۲

۴-۱-۲-۳- نستیهن…………………………………………………………………………………………………. ۶۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۱-۲-۳-۱- انتقام نستیهن از بیژن…………………………………………………………………………….. ۶۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۸۳

۴-۱-۲-۴- کهرم و اندریمان …………………………………………………………………………………….. ۶۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۸۵

۴-۱-۲-۴-۱- انتقام کهرم و اندریمان از اسفندیار……………………………………………………………. ۶۷                  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۱-۲-۵- تژاو …………………………………………………………………………………………………….. ۶۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۱-۲-۵-۱- انتقام تژاو از بهرام………………………………………………………………………………… ۶۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۸۷

۴-۱-۲-۶- ویسه……………………………………………………………………………………………………. ۶۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱-۲-۶-۱- انتقام ویسه از قارن………………………………………………………………………………. ۶۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۸۹

۴-۱-۲-۷- ساوه…………………………………………………………………………………………………….. ۷۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۱-۲-۷-۱- انتقام ساوه از رستم………………………………………………………………………………. ۷۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹۰

۴-۱-۲-۸- گهار…………………………………………………………………………………………………….. ۷۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۱-۲-۸-۱-انتقام گهار از رستم………………………………………………………………………………… ۷۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹۱

۴-۱-۲-۹- لهاک……………………………………………………………………………………………………. ۷۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۱-۲-۹-۱- انتقام لهاک از گستم……………………………………………………………………………… ۷۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹۲

۴-۲- انتقام گیرندگان پادشاه …………………………………………………………………………………….. ۷۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۹۴

۴-۲-۱- پادشاهان ایرانی………………………………………………………………………………………….. ۷۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹۴

۴-۲-۱-۱- هوشنگ………………………………………………………………………………………………… ۷۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۲-۱-۱-۱-انتقام هوشنگ از دیوان……………………………………………………………………………. ۷۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹۵

۴-۲-۱-۲- فریدون…………………………………………………………………………………………………. ۷۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۱-۲-۱- انتقام فریدون از ضحاک………………………………………………………………………… ۷۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۹۶

۴-۲-۱-۳- منوچهر…………………………………………………………………………………………………. ۷۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۲-۱-۳-۱- انتقام منوچهر از سلم و تور…………………………………………………………………….. ۷۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۹۸

۴-۲-۱-۴- کیخسرو………………………………………………………………………………………………… ۷۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۲-۱-۴-۱- انتقام کیخسرو از توس………………………………………………………………………….. ۷۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۰۰

۴-۲-۱-۴-۲- انتقام کیخسرو از سپاهیان……………………………………………………………………….. ۷۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۰۲

۴-۲-۱-۴-۳- انتقام کیخسرو از گروی زره……………………………………………………………………. ۸۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۰۲

۴-۲-۱-۴-۴- انتقام کیخسرو از افراسیاب و گرسیوز……………………………………………………….. ۸۱                  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۱-۵- گشتاسپ……………………………………………………………………………………………….. ۸۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۱-۵-۱-انتقام گشتاسپ از الیاس شاه…………………………………………………………………….. ۸۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۰۵

۴-۲-۱-۶- بهمن……………………………………………………………………………………………………. ۸۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۲-۱-۶-۱- انتقام بهمن از دودمان رستم……………………………………………………………………. ۸۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۰۷

۴-۲-۱-۷- اسکندر ………………………………………………………………………………………………… ۸۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲-۱-۷-۱- انتقام اسکندر از ماهیار و جانوشیار……………………………………………………………. ۸۵                  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲-۱-۸- اردوان………………………………………………………………………………………………….. ۸۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۱-۸-۱- انتقام اردوان از اردشیر…………………………………………………………………………… ۸۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۱۰

۴-۲-۱-۹- اردشیر………………………………………………………………………………………………….. ۸۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۲-۱-۹-۱- انتقام اردشیر از مهرک نوشزاد………………………………………………………………….. ۸۸                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱۲

۴-۲-۱-۱۰- شاپور ذوالاکتاف……………………………………………………………………………………. ۸۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۱۳

۴-۲-۱-۱۰-۱- انتقام شاپور از طایر…………………………………………………………………………….. ۸۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۱۴

۴-۲-۱-۱۰-۲- انتقام شاپور از قیصر روم……………………………………………………………………… ۹۰                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱۵

۴-۲-۱-۱۱- یزدگرد……………………………………………………………………………………………….. ۹۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۲-۱-۱۱-۱- انتقام یزدگرد از بهرام………………………………………………………………………….. ۹۱                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۱۶

۴-۲-۱-۱۲- بهرام گور…………………………………………………………………………………………….. ۹۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۱۷

۴-۲-۱-۱۲-۱- انتقام بهرام از کنیزک چنگزن…………………………………………………………………. ۹۲                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱۷

۴-۲-۱-۱۲-۲- انتقام بهرام از خاقان چین…………………………………………………………………….. ۹۳                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱۸

۴-۲-۱-۱۳- انوشیروان…………………………………………………………………………………………….. ۹۴                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۲۰

۴-۲-۱-۱۳-۱- انتقام انوشیروان از پسرش ، نوشزاد…………………………………………………………. ۹۴                  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۲-۱-۱۳-۲- انتقام انوشیروان از زَروان……………………………………………………………………… ۹۵                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۲۱

۴-۲-۱-۱۴- بهرام چوبین…………………………………………………………………………………………. ۹۶                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۲۲

۴-۲-۱-۱۴-۱-انتقام بهرام از پرموده……………………………………………………………………………. ۹۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۲۳

۴-۲-۱-۱۴-۲- انتقام بهرام از سوار دزد……………………………………………………………………….. ۹۷                  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۲۴

۴-۲-۱-۱۴-۳- انتقام بهرام از قاتل آیین گشسب……………………………………………………………. ۹۸

۴-۲-۱-۱۵- خسرو پرویز………………………………………………………………………………………… ۹۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۲۷

۴-۲-۱-۱۵-۱- انتقام خسرو از بندوی…………………………………………………………………………. ۹۹                  …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۲۷

۴-۲-۱-۱۶- پوراندخت……………………………………………………………………………………………. ۱۰۰                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۲۸

۴-۲-۱-۱۶-۱- انتقام پوراندخت از پیروز……………………………………………………………………… ۱۰۰                 …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۲۸

۴-۲-۲- پادشاهان تورانی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۱                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۳۰

۴-۲-۲-۱- سلم و تور……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۲-۲-۱-۱- انتقام سلم و تور از ایرج………………………………………………………………………… ۱۰۱                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۳۱

۴-۲-۲-۲- افراسیاب……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۲-۲-۲-۱- انتقام افراسیاب از ایرانیان……………………………………………………………………….. ۱۰۲                 …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۲

۴-۲-۲-۲-۲- انتقام افراسیاب از نوذر …………………………………………………………………………. ۱۰۳                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۳۳

۴-۲-۲-۲-۳- انتقام افراسیاب از اغریرث……………………………………………………………………… ۱۰۴                 …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۴

۴-۲-۲-۲-۴- انتقام افراسیاب از بیژن و منیژه………………………………………………………………… ۱۰۵                 …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۵

۴-۲-۲-۲-۵- انتقام افراسیاب از رستم…………………………………………………………………………. ۱۰۵                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۳۶

۴-۲-۲-۳- خاقان چین …………………………………………………………………………………………… ۱۰۶                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۳۷

۴-۲-۲-۳-۱- انتقام خاقان از قلون و خاتون………………………………………………………………….. ۱۰۶                 …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۷

۴-۲-۲-۴- یانُس……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۲-۲-۴-۱- انتقام یانس از شاپور و ایرانیان………………………………………………………………… ۱۰۷                 …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۸

۴-۳- عوامل انتقام ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

۴-۳-۱- انتقام از خون پدر و پدربزرگ………………………………………………………………………… ۱۱۰                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۱

۴-۳-۲- انتقام از خون فرزند……………………………………………………………………………………… ۱۱۱                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۴۲

۴-۳-۳- انتقام از خون برادر………………………………………………………………………………………. ۱۱۱                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۴۳

۴-۳-۴- انتقام از خون سیاوش…………………………………………………………………………………… ۱۱۳                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۴۵

۴-۳-۵- انتقام برای دفاع از شاه و کشور………………………………………………………………………. ۱۱۳                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۵

۴-۳-۶- انتقام به خاطر حسد و کینه……………………………………………………………………………. ۱۱۴                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۶

۴-۳-۷- انتقام به خاطر اهانت و بی ادبی……………………………………………………………………… ۱۱۵                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۷

۴-۳-۸- انتقام به خاطر عدم فرمانبرداری و ندادن باج و خراج…………………………………………… ۱۱۵

۴-۴- نحوه انتقام …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

۴-۴-۱- به بند افکندن و سر بریدن……………………………………………………………………………… ۱۱۵                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۸

۴-۴-۲- با شمشیر به دو نیم کردن………………………………………………………………………………. ۱۱۶                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۸

۴-۴-۳- زندانی کردن و به بند کشیدن…………………………………………………………………………. ۱۱۶                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۹

۴-۴-۴- ضربه زدن با گرز گاو سر……………………………………………………………………………… ۱۱۶                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۹

۴-۴-۵- بریدن گوش و اعضای بدن……………………………………………………………………………. ۱۱۶                 …………………………………………………………………………………………………………………………..             ۱۴۹

۴-۴-۶- تیر و کمان………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۴-۴-۷- بی اعتنایی و سرزنش…………………………………………………………………………………… ۱۱۷                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۰

۴-۴-۸- بستن به دم اسب………………………………………………………………………………………… ۱۱۸                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۱

۴-۴-۹- دوختن در پوست خر………………………………………………………………………………….. ۱۱۸                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۱

۴-۴-۱۰- به دار آویختن………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۱

۴-۴-۱۱- زندانی در خانه…………………………………………………………………………………………. ۱۱۸                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۱

۴-۴-۱۲- شبیخون زدن …………………………………………………………………………………………… ۱۱۸                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۱

۴-۵- انتقامهای نا فرجام…………………………………………………………………………………………… ۱۱۹                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۴-۶- انتقام دسته جمعی…………………………………………………………………………………………… ۱۲۰                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

۴-۶-۱-انتقام ایرانیان از قباد………………………………………………………………………………………. ۱۲۰                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ۱۵۴

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۵-۲- پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳                 …………………………………………………………………………………………………………………………..                       …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۵۸

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *