گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اسطوره های ملّی و مذهبی در اشعار دو شاعر دفاع مقدّس نصرالله مردانی و قیصر امین پور * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اسطوره های ملّی و مذهبی در اشعار دو شاعر دفاع مقدّس نصرالله مردانی و قیصر امین پور
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
220 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اسطوره های ملّی و مذهبی در اشعار دو شاعر دفاع مقدّس نصرالله مردانی و قیصر امین پور


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

اساطیر، یادگارذهن ملّتی است که در طول زمان، با نیروی خلّاق خود، از جوانب گوناگون حیات بشری تلقی ای شاعرانه ارائه کرده است . آرمان ها و آرزوهای بشر در اعصار گذشته، دراثنای اساطیر، تعابیری شاعرانه وخیال انگیز یافته و نسل به نسل روایت شده است.

دردنیای امروز علی رغم گسترش علم و صنعت ، نقش اسطوره ها، نه تنها کمتر نشده ، بلکه توانسته است به عنوان یک پشتوانه ی فرهنگی ، در بیان مسائل اجتماعی و سیاسی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

نصرالله مردانی و قیصر امین پور با آگاهی از اهمّیت اسطوره ، در اشعار خود با بسامد بالا از اسطوره های ملّی و مذهبی یاد می کنند. گاهی به مکان های فرا جغرافیایی اشاره دارند و زمانی هم اساطیر پیامبران ، پادشاهان و پهلوانان را دستمایه ی شعر خود قرار  می دهند. مردانی وامین پور، حتّی از اساطیر فراطبیعی وحیوانات، نیز بهترین استفاده را در اشعارشان کرده اند.

آنان با به کار بردن اسطوره های ملّی و مذهبی تعلق خاطر خویش، را به ایران باستان  نشان داده اند.

دراین پژوهش سعی شده است که با بررسی اسطوره های ملّی و مذهبی دراشعار دو شاعر دفاع مقدّس، نصرالله مردانی و قیصر امین پور علاوه بر شناخت متن و اندیشه و مقاصد شاعران به شناخت هنرمندی دو شاعر در خلق تصویر وارتباط آن با اسطوره ها،  این آیینه ی باورهای جامعه و اعتقادات مردمان که ریشه درفرهنگ وتمدّن غنی ایران زمین دارند ، پی ببریم.

 

فهرست مطالب               صفحه

چکیده—————————————— ۱

فصل اول:    کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه————————————- ۳

۱-۲- بیان مسئله——————————- ۴

۱-۳- ضرورت واهمّیّت تحقیق———————– ۶

۱-۴-اهداف تحقیق——————————- ۷

۱-۵- سوالات تحقیق—————————— ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق————————– ۷

فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی تحقیق

۲-۱-  ادبیات تحقیق—————————- ۹

۲-۱-۱- مقدمه———————————- ۹

۲-۱-۲- اسطوره درلغت————————— ۹

۲-۱-۳- تعریف اسطوره————————– ۱۰

۲-۱-۴-اصل وموضوع اسطوره———————- ۱۰

۲-۱-۵- شکل گیری اسطوره ———————- ۱۱

۲-۱-۶-زمان ومکان اسطوره———————- ۱۱

۲-۱-۷- انواع اسطوره————————– ۱۲

۲-۱-۸-فواید شناخت اسطوره——————— ۱۲

۲-۱-۹- جلوه های اسطوره———————– ۱۳

۲-۱-۱۰- برجسته ترین نکات دراسطوره———— ۱۳

۲-۱-۱۱- اسطوره وتارخ————————- ۱۴

۲-۱-۱۲- اسطوره وآیین————————- ۱۶

۲-۱-۱۳- اسطوره وادبیّات———————– ۱۷

۲-۱-۱۴- خاستگاه اساطیر———————– ۱۷

۲-۱-۱۵- مراحل اساطیر ایران——————- ۱۸

۲-۱-۱۶- دلایل اشتراک اساطیر ملل————— ۱۸

۲-۱-۱۷- مکتب ها دیدگاه ها——————– ۱۹

۲-۱-۱۸- اسطوره درشعرشاعران معاصر————- ۲۰

۲-۱-۱۹- زندگی نامه نصرالله مردانی————— ۲۱

۲-۱-۲۰- آثار——————————— ۲۱

۲-۱-۲۱- نصرالله مردانی الگوی شاعران انقلاب——- ۲۴

۲-۱-۲۱-۱- مردانی واندیشه ولایی—————- ۲۴

۲-۱-۲۱-۲-مردانی وشعرانقلاب——————– ۲۴

۲-۱-۲۱-۳- مردانی وشاعران انقلاب————— ۲۴

۲-۱-۲۱-۴- مردانی ودفاع مقدس—————— ۲۵

۲-۱-۲۱-۵- مردانی وشعرفارسی——————- ۲۵

۲-۱-۲۱-۶- مردانی وآرمان اخلاقی—————- ۲۵

۲-۱-۲۲- نگاه اسطوره ای مردانی—————- ۲۵

۲-۱-۲۳- زندگی نامه قیصرامین پور————– ۲۶

۲-۱-۲۴-آثار———————————- ۲۶

۲-۱-۲۵- تجلی ادبیّات مقاومت دراشعار قیصرامین پور ۳۰

۲-۱-۲۶- قالب شعری قیصرامین پور————— ۳۱

۲-۱-۲۷- ویژگی عمومی شعرقیصرامین پور———- ۳۱

۲-۲- پیشینه تحقیق—————————- ۳۲

۲-۲- ۱- بیان خلاصه وچگونگی حل مسئله———– ۳۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه———————————– ۳۵

۳-۲- روش تحقیق——————————- ۳۵

۳-۳- روش گردآوری داده های تحقیق————– ۳۵

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات——————– ۳۵

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل داده ها—————- ۳۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- اسطوره های ملّی دراشعار نصرالله مردانی—— ۳۷

۴-۱-۱- پهلوانان اساطیری———————- ۳۷

۴-۱-۱-۱- آرش——————————— ۳۷

۴-۱-۱-۲- اسفندیار—————————- ۳۸

۴-۱-۱-۲-۱- آشیل—————————— ۳۹

۴-۱-۱-۲-۲- زیگفرید————————— ۳۹

۴-۱-۱-۲-۳- بالدر—————————– ۳۹

۴-۱-۱-۳- رستم——————————– ۴۲

۴-۱-۱-۳-۱-هفت خوان————————— ۴۳

۴-۱-۱-۳-۲- هفت خوان رستم——————— ۴۴

۴-۱-۱-۳-۳- هفت خوان گشتاسب——————- ۴۴

۴-۱-۱-۳-۴- هفت خوان اسکندر(یونان وروم)——- ۴۵

۴-۱-۱-۳-۵- دوازده خوان هرکول (اسطوره یونان)– ۴۵

۴-۱-۱-۳-۶- شش خوان گیل گمش (اساطیر بین النهرین) ۴۶

۴-۱-۱-۳-۷-هفت خوان اولیس دراساطیر یونان—— ۴۶

۴-۱-۱-۴-سام———————————- ۴۷

۴-۱-۱-۵- سهراب——————————- ۴۸

۴-۱-۱-۵-۱ کشته شدن کریتوس به دست پاریس(یونان)- ۴۸

۴-۱-۱-۵-۲- نبرد لی نوجا با چینگ(چین)———————————— ۴۹

۴-۱-۱-۵- کاوه——————————– ۵۰

۴-۱-۱-۶- گیو——————————— ۵۱

۴-۱-۲- پادشاهان—————————— ۵۲

۴-۱-۲-۱- اشکبوس—————————— ۵۲

۴-۱-۲-۲- جمشید——————————- ۵۲

۴-۱-۲-۳- ضحّاک——————————– ۵۳

۴-۱-۲-۴- کیکاووس—————————– ۵۵

۴-۱-۲-۵- گرسیوز—————————— ۵۶

۴-۱-۳- اسطوره های طبیعت———————- ۵۶

۴-۱-۳-۱- ابلیس——————————- ۵۷

۴-۱-۳-۲- اهریمن—————————— ۵۸

۴-۱-۳-۳- دیو——————————— ۵۹

۴-۱-۳-۳-۳-۱- دیودراساطیر——————— ۶۰

۴-۱-۳-۳-۲- دیودرایران باستان —————- ۶۰

۴-۱-۳-۵- زهره——————————– ۶۱

۴-۱-۳-۶- کوه قاف—————————– ۶۲

۴-۱-۳-۷- یلدا——————————– ۶۴

۴-۱-۴- حیوانات اساطیری———————– ۶۵

۴-۱-۴-۱- رخش——————————— ۶۵

۴-۱-۴-۲- ققنوس——————————- ۶۶

۴-۱-۴-۲-۱- ققنوس دراساطیر ایران————– ۶۶

۴-۱-۴-۲-۲- ققنوس دریونان——————— ۶۷

۴-۱-۴-۲-۳- ققنوس دراساطیر چین—————- ۶۷

۴-۱-۵- اسطوره های عاشقانه——————– ۶۷

۴-۱-۵-۱- بیژن ومنیژه————————- ۶۸

۴-۱-۵-۲-سودابه——————————- ۶۹

۴-۱-۵-۲-۱- عاشق شدن سوداگی بریین کائو ——- ۶۹

۴-۱-۵-۲-۲- عاشق شدن فدر برهیپولیت———— ۶۹

۴-۱-۵-۲-۳- عاشق شدن سلامان برابسال———— ۶۹

۴-۲- اسطوره های مذهبی دراشعار نصرالله مردانی—- ۷۰

۴-۲-۱- اساطیر پیامبران———————– ۷۰

۴-۲-۱-۱- حضرت سلیمان————————- ۷۰

۴-۲-۱-۲- حضرت داوود————————– ۷۲

۴-۲-۱-۳- حضرت یعقوب————————– ۷۳

۴-۲-۲-زنان اسطوره ای————————- ۷۳

۴-۲-۲-۱- حضرت زینب————————— ۷۳

۴-۲-۲-۲- حضرت مریم————————— ۷۴

۴-۳- اسطوره های ملّی دراشعار قیصر امین پور—- ۷۵

۴-۳-۱- اسطوره های عاشقانه ——————- ۷۵

۴-۳-۱-۱- خسرو وشیرین————————- ۷۵

۴-۳-۱-۲- لیلی ومجنون————————- ۷۵

۴-۴- اسطوره های مذهبی دراشعار قیصرامین پور— ۷۶

۴-۴-۱- اساطیر پیامبران———————– ۷۶

۴-۴-۱-۱- حضرت ابراهیم———————— ۷۶

۴-۴-۱-۲- حضرت آدم—————————- ۷۷

۴-۴-۱-۲-۱- میوه ممنوعه در روایات اسلامی —— ۷۸

۴-۴-۱-۲-۲- میوه ممنوعه در روایات عبری——– ۷۸

۴-۴-۱-۲-۳- میوه ممنوعه در روایات وداستان های تاریخی ایران    ۷۸

۴-۴-۱-۲-۴- میوه ممنوعه در اساطیر یونان——- ۷۹

۴-۴-۱-۲-۵- میوه ممنوعه در اساطیر بین النهرین- ۷۹

۴-۴-۱-۳- حضرت خضر—————————- ۷۹

۴-۴-۱-۴- حضرت عیسی————————— ۸۰

۴-۴-۱-۵-حضرت نوح—————————– ۸۲

۴-۴-۱-۵-۱-مقایسه ی کشتی نوح باورجمکرد——– ۸۳

۴-۴-۱-۵-۲- مقایسه کشتی نوح باکشتی اوت نه پیشتیم ۸۳

۴-۴-۱-۵-۳- مقایسه کشتی نوح بادکالیون (یونان)- ۸۳

۴-۴-۱-۵-۴- مقایسه کشتی نوح با کشتی منوشاه (هند) ۸۴

۴-۴-۲- کوه طور——————————- ۸۴

۴-۴-۳- نمرود——————————— ۸۵

۴-۴-۴- زلیخا——————————— ۸۶

۴-۵- اسطوره های ملّی ومذهبی مشترک دراشعارمردانی وامین پور ۸۶

۴-۵-۱- اسطوره ملّی—————————- ۸۶

۴-۵-۱-۱-شیرین وفرهاد————————- ۸۶

۴-۵-۱-۲- سیمرغ——————————- ۸۷

۴-۵-۱-۲-۱-سیمرغ دراساطیر ایران————— ۸۸

۴-۵-۱-۲-۲-سیمرغ درادبیات ایران————— ۸۹

۴-۵-۱-۳-سیاووش——————————- ۹۰

۴-۵-۲- اسطوره های مذهبی———————- ۹۱

۴-۵-۲-۱-حضرت یوسف(ع)————————- ۸۶

۴-۵-۲-۲-حضرت موسی—————————- ۸۷

۴-۵-۲-۳- حلّاج——————————— ۸۹

۴-۵-۲-۴- هابیل وقابیل———————— ۹۰

۴-۵-۲-۵ – خورشید—————————– ۹۱

۴-۵-۲-۵-۱- تقدّس خورشید درمیان اقوام مختلف—- ۹۲

۴-۵-۲-۵-۲- جایگاه خورشید دراساطیر ایران—— ۹۳

۴-۵-۲-۶ – آتش——————————– ۹۳

۴-۵-۲-۶-۱- آتش درایران———————– ۹۴

۴-۵-۲-۶-۲- آتش دریونان———————– ۹۴

۴-۵-۲-۶-۳- آتش درروم————————- ۹۴

۴-۵-۲-۷- آب———————————- ۹۵

فصل پنجم:  بحث ونتیجه گیری وپیشنهاد

نتیجه گیری———————————– ۹۸

منابع و مآخذ——————————– ۱۰۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *