گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه استفاده از مکمل پروتئینی برای جایگزینی گرده گل در تغذیه زنبور عسل


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه استفاده از مکمل پروتئینی برای جایگزینی گرده گل در تغذیه زنبور عسل
2017-11-16
787 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه استفاده از مکمل پروتئینی برای جایگزینی گرده گل در تغذیه زنبور عسل


تعداد صفحات ۶۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”673″]

چکیده :

زنبور عسل به علت شیوه زندگی و انطباق پذیری خود در بیشتر نقاط جهان قادر به ادامه حیات است. استان گلستان با دارا بودن شرایط اکو لوژیکی ورویش گیاهی،شرایط بسیارایده آلی را برای پرورش زنبورعسل دارا می باشد. با توجه به اینکه گرانترین قسمت هزینه تغذیه ایی کلنی های زنبور عسل را گرده گل تشکیل می دهد  و کمبود آن در رشد خصوصیات بیولوژیکی کلنی ها اختلال ایجاد می کند . اگر بطریقی  مکمل پرو تئینی ، جایگزین گرده گل در کندو های زنبور عسل شود  علاوه بر تضمین رشد خصوصیات بیولوژیکی ،  هزینه تغذیه ایی کلنی ها نیز کاهش می یابد .این تحقیق در استان گلستان به منظور استفاده از مواد مکمل پروتئینی  در تغذیه کلنی های زنبور عسل جهت افزایش جمعیت کلنی های  زمستانگذران و کاهش هزینه تغذیه ایی وتلفات کلنی ها، برروی ۳۰ کلنی زنبور عسل توده بومی ،پر جمعیت (۶ قاب کامل زنبور عسل ) و دارای ملکه های خواهری همسن ، در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار در ۱۰ تکرار انجام گرفت.برای اجرای تحقیق کلیه کلنی ها شماره گذاری وتشکیل  شناسنامه گشته و بطور تصادفی بین تیمارها تقسیم شدند وسپس کلنی ها  جهت  ذخیره  غذا با شربت دو به یک ( دو قسمت شکر + یک قسمت آب )به همراه دارو و مکمل های پروتئینی (کنجاله سویا،مخمر،شیر خشک و گلوتن ذرت)  و گرده گل که بصورت کیک  بود تغذیه شدند ، ذخیره غذا برای هر کلنی در تیمارهای مربوطه عبارت بود از:۱ – تیمار شاهد (A) کیک گرده خالص  ۲٫۵ کیلو و شربت ۱۵ کیلو .۲ – تیمار B) ( کیک  مکمل پروتئینی مخلوط با ۵۰ درصد گرده گل ۲٫۵ کیلو  و شربت ۱۵ کیلو .۳ – تیمار C) ( کیک مکمل پروتئینی بدون گرده گل  ۲٫۵ کیلو و شربت ۱۵ کیلو.کلیه کلنی ها در یک منطقه عاری از گرده گل نگهداری شدند ، خصوصیات بیولوژیکی قابال اندازه گیری کلنی ها شامل : جمعیت ، پرورش نوزادان ، مقاومت وپایداری ،تلفات زمستانه کلنی ها وهمچنین خوشخوراکی جیره در اواسط مهر، آبان و فروردین  در روزهای آفتابی  مورد بازدید ، ثبت  و اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که:تیمارها درصفت رشد جمعیت کلنی ها در دومرحله از بازدیدها (آبان و فروردین ) اختلاف آماری معنی داری درسطح ۵ درصد نشان دادند ( ۰۵/۰>P ). ، درصفت پرورش نوزادان نیز اختلاف معنی دار بود ( ۰۵/۰>P ). بطوریکه  این اختلاف در هر دوصفت  بین تیمار های A و B با تیمار C دیده شد ،مقاومت وپایداری کلنی های تیمارها بترتیب  A = 80 درصد ، B =90 درصد و C نیز ۷۰ درصد بود .تیمارهای A و B بدون تلفات و تیمار C  با ۲۰ درصد تلفات زمستانگذرانی داشتند ، هرسه تیمار کل غذای پروتئینی گذاشته شده را مصرف ولی از شربت داده شده بترتیب A = 52/5 کیلوگرم ، B= 9/5  کیلو گرم و تیمار C نیز ۱۵/۶ کیلوگرم را مصرف ننموده اند با توجه به تجزیه و تحلیل آماری و دسته بندی جیره ها و مشاهدات عینی میتوان چنین نتیجه گیری نمود که به طور کلی از نظر خوشخوراکی و برداشته شدن ،هرسه جیره غذایی تقریبا”یکسان بوده ولی در افزایش صفات اثر مخلوط گرده گل با سویا بهتر بوده است .با توجه به موارد ذکر شده جیره های تهیه شده با گرده گل و مخلوط آن با  سویا باعث افزایش رشد صفات و کاهش تلفات زمستانه شده است. .بنابراین پیشنهاد میشود که زنبور داران جهت قوی کردن کلنی های  خود در فصول کمبود گرده وترمیم تلفات پیری زنبوران در اواخرفصل فعالیت جهت زمستانگذرانی مطلوب میتوانندازمخلوط گرده گل باسویاویامکمل سویاتغذیه نمایند.

کلید واژگان : مکمل پروتئینی، گرده گل ،تغذیه ، زنبورعسل ، گلستان

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

چکیده :

کلید واژگان

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تاریخچه زنبورداری

۱-۳- تحول زنبورداری :

۱-۴- نقش زنبور عسل در کشاورزی:

۱-۵- مدیریت کلنی های زنبور عسل:

۱-۶- شهد:

۱-۷- گرده :

۱-۸-  پروتئین

۱-۹- اسید های آمینه

۱-۱۰-  چربی

۱-۱۱- بیان  مسئله

۱-۱۲- اهداف تحقیق :

۱-۱۳- فرضیه ها :

۱-۱۴-۱- گرده گل:

۱-۱۴-۲- جایگزین گرده گل

۱-۱۴-۳- مکمل گرده گل

۱-۱۴-۴- کلنی زنبور عسل

۱-۱۴-۵- کندو

۱-۱۴-۶- شان

۱-۱۴-۷- کندوهای لانگستروت

۱-۱۴-۸- قاب

فصل دوم  پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق :

۲-۲- مروری بر پژوهش های انجام شده :

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مواد و روشها

۳-۲- محل اجرای تحقیق :

۳-۳- مراحل آماده سازی مقدمات اجرای طرح:

۳-۴- مبارزه با کنه واروآ:

۳-۵- آماده سازی تیمارهای آزمایشی

۳-۶- آنالیز ترکیبات شیمیایی جیره های غذایی:

۳-۷-   : تهیه غذا

۳-۸- کندو:

۳-۹- کادر یا قاب خالی تقسیم شده به مربع های ۵×۵سانتی متر مربع :

۳-۱۰- تهیه کیک های جایگزین گرده:

۳-۱۱- زمانبندی مراحل تغذیه کلنی ها :

۳-۱۲- صفات قابل اندازه گیری:

۳-۱۲-۱-  جمعیت کلنی ( قاب ):

۳-۱۲-۲-  برورش نوزادن ورشد جمعیت ( سانتیمتر مربع ) :

۳-۱۲-۳- میزان مصرف ذخیره غذایی (کیلو گرم):

۳-۱۲-۴- مصرف غذای زمستانه(مقدار عسل باقیمانده از ذخیره زمستانی)

۳-۱۲-۵- مقاومت وپایداری کلنی

۳-۱۲-۶ – تلفات زمستانه کلنی ها

۳-۱۲-۷-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و مدت اجراء:

۳-۱۲-۸-  تقویم ثبت صفات از کلنی ها  :

۳-۱۲-۹- مدل ریاضی طرح :

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- نتایج :

۴-۲- مرحله اول (۱۵/۶/۱۳۹۱)

۴-۲-۱- نتایج شروع آزمایش :

۴-۳-مرحله دوم بازدید(۱۵/۷/۱۳۹۱)

۴-۳-۱- اثر گرده  و جانشین ها بر میزان جمعیت کلنی(قاب)

۴-۳-۲-  اثر گرده گل  و جانشین ها بر پرورش و رشد نوزادان کلنی ها (سانتیمتر مربع)

۴-۳-۳- خوش خوراکی جیره ها(علاقه به مصرف)

۴-۴-  مرحله سوم بازدید(۱۵/۸/۱۳۹۱)

۴-۴-۱-  اثر گرده  و جانشین ها بر میزان جمعیت کلنی(قاب)

۴-۴-۲- اثر گرده گل  و جانشین ها بر پرورش و رشد نوزادان کلنی ها (سانتیمتر مربع)

۴-۴-۳-  خوش خوراکی جیره ها(علاقه به مصرف)

۴-۴-۴-  مجموع میزان برداشت تغذیه دستی توسط کلنی های تیمارها در طول اجرای  آزمایش برای آمادگی جهت  زمستانگذرانی:

۴-۵-  بازدید مرحله چهارم (بهار) (۱۰/۱/۱۳۹۱)

۴-۵-۱ –   اثر گرده  و جانشین ها بر میزان جمعیت کلنی(قاب)

۴-۵-۲-  اثر گرده  و جانشین ها بر میزان پرورش نوزادان کلنی ها (قاب)

۴-۵-۳-  خوش خوراکی جیره ها(علاقه به مصرف)

۴-۵-۴-  اثر گرده  و جانشین ها بر میزان مقاومت و پایداری کلنی ها (درصد)

۴-۵-۵-  اثر گرده  و جانشین ها بر میزان تلفات زمستانه کلنی ها (درصد)

فصل پنجم  بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث :

۵-۲- بحث نتایج بازدید مرحله اول ( ۱۵/۶/۳۹۱ ):

۵-۳- بحث نتایج بازدید مرحله دوم  (۱۵ /۷/۱۳۹۱)

۵-۳-۱ – اثر جیره های غذایی بر میزان جمعیت کلنی ها (قاب):

۵-۳-۲ – اثر جیره های غذایی بر میزان پرورش و رشد نوزادان کلنی ها (سانتیمتر مربع):

۵-۳-۳ – اثر جیره های غذایی بر میزان خوش خوراکی (کیلو گرم )

۵-۴- بحث نتایج بازدید مرحله سوم   (۱۵ /۸/۱۳۹۱)

۵-۴-۱-  اثر جیره های غذایی بر میزان جمعیت کلنی ها (قاب):

۵-۴-۲-  اثر جیره های غذایی بر میزان پرورش و رشد نوزادان کلنی ها (سانتیمتر مربع):

۵-۴-۳-  اثر جیره های غذایی بر میزان خوشخوراکی (کیلو گرم )

۵-۴-۴-  مجموع میزان برداشت ذخیره غذایی در طول دوره آزمایش برای آمادگی جهت  زمستانگذرانی:

۵-۵- بحث نتایج بازدید مرحله چهارم  بهار  (۱۰ /۱/۱۳۹۲)

۵-۵-۱-  اثر جیره های غذایی بر میزان جمعیت کلنی ها (قاب):

۵-۵-۲-  اثر جیره های غذایی بر میزان پرورش و رشد نوزادان کلنی ها (سانتیمتر مربع):

۵-۵-۳-  اثر جیره های غذایی بر میزان  مقاومت و پایداری کلنی (درصد)

۵-۵-۴-  اثر جیره های غذایی بر میزان درصد تلفات زمستانه کلنی ها

۵-۵-۵-  اثر جیره های غذایی بر میزان خوشخوراکی (کیلو گرم )

نتیجه گیری کلی :

پیشنهادات:

منابع و مآخذ

منابع مورد استفاده:

ضمائم

چکیده انگلیسی

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


4 پاسخ به “دانلود پایان نامه استفاده از مکمل پروتئینی برای جایگزینی گرده گل در تغذیه زنبور عسل”

 1. علی گفت:

  پایان نامه را چطوری دریافت کنم؟مکمل زنبور عسل

 2. asmaill گفت:

  پایان نامه را چطوری دریافت کنم؟مکمل زنبور عسل

  • admin گفت:

   برروی پرداخت آنلاین کایک کنید اطلاعت وارد و بعد بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید سپس اطلاعات کار وارد کرده و در انتها اطلاعات کارت را وارد کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *