گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر
2017-10-09
300 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر


تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”449″]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

تقدیر و تشکر                                                                          الف

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۶

فصل اول……………………………………………………………………………………………………..۸

مفهوم بهره وری…………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها…………………………………………………………………………………………….۸

۲-تعریف بهره وری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۳-دید گاههای مختلف در باره بهره وری……………………………………………………………………………………………۱۳

۴-برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری……………………………………………………………………………………۱۵

۵-سطوح بهره وری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۶-بهره وری سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….۱۸

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری……………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۲-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازمان ها……………………………………………………………………………۱۸

۱-۱-۲-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان…………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۲-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی…………………………………………………………………………………..۱۹

۳-۱-۲-تناقض همکاری و رقابت پذیری………………………………………………………………………………………..۱۹

۴-۱-۲-پیچیدگی و نا اطمینانی…………………………………………………………………………………………………….۱۹

۵-۱-۲-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی……………………………………………………………………………………۲۰

۶-۱-۲-تغییر صحنه بازار جهانی……………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۶-۱-۲-بازیگران بین المللی………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۶-۱-۲-حق انتخاب بیشتر مشتریان…………………………………………………………………………………………۲۱

۳-۶-۱-۲-مقررات زدایی……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۴-۶-۱-۲-کاهش طول عمر کالا…………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-تغییر تاکیدها در دهه های ۱۹۷۰و۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲

۳-۲-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران………………………………………………………………………………۲۳

۴-۲-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی………………………………………………۲۵

۱-۶-۲-ژاپن………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۶-۲-هندوستان………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۶-۲-سنگاپور……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۷-۲-بهره وری در ایران……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

فصل سوم……………………………………………………………………………………………..۲۹

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری…………………………………………………..۲۹

۱-۳-چشم انداز بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳-مرحله سنجش و اندازه گیری…………………………………………………………………………………………۲۹

۳-۳-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………۳۰

۴-۳-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………………………۳۰

۵-۳-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………………………..۳۳

۶-۳-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………….۳۴

۷-۳-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………………..۳۷

۸-۳-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه…………………………………………………………………..۳۸

۹-۳-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری………………………………………………..۳۹

 

فصل چهارم……………………………………………………………………..۴۱

بهبود بهره وری…………………………………………………………………………….۴۱

۱-۴-عوامل موثر بر بهره وری……………………………………………………………………………………………….۴۱

الف-دیدگاه تکنیکی………………………………………………………………………………………………………………۴۵

ب-دیدگاه فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

عوامل موثر بر بهبود بهره وری………………………………………………………………………………………………۴۷

الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………….۵۷

ب-شیوه انتخاب مدیران………………………………………………………………………………………………………..۶۲

پ-بهره وری و ثبات مدیریتی………………………………………………………………………………………………..۶۶

ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………..۶۶

۲-۴-راههای بهبود بهره وری………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۴-بهره وری و سیستمهای سازمانی………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۴-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری………………………………………………………………………………..۷۳

۵-۴-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری……………………………………………………………………۷۶

 

فصل پنجم………………………………………………………………………………………….۸۹

بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..۸۹

۱-۵-آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۲-۵-انگیزه و بهره وری……………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۳-۵-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار………………………………………………………………………..۹۱

۴-۵-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی…………………………………………………………………۹۳

۵-۵-برنامه ریزی و منابع انسانی……………………………………………………………………………………………….۹۵

۶-۵-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

الف-منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….۱۰۵

ب-منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *