گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر
۱۳۹۶-۰۷-۱۷
207 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر


تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

تقدیر و تشکر                                                                          الف

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۶

فصل اول……………………………………………………………………………………………………..۸

مفهوم بهره وری…………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها…………………………………………………………………………………………….۸

۲-تعریف بهره وری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۳-دید گاههای مختلف در باره بهره وری……………………………………………………………………………………………۱۳

۴-برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری……………………………………………………………………………………۱۵

۵-سطوح بهره وری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۶-بهره وری سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….۱۸

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری……………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۲-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازمان ها……………………………………………………………………………۱۸

۱-۱-۲-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان…………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۲-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی…………………………………………………………………………………..۱۹

۳-۱-۲-تناقض همکاری و رقابت پذیری………………………………………………………………………………………..۱۹

۴-۱-۲-پیچیدگی و نا اطمینانی…………………………………………………………………………………………………….۱۹

۵-۱-۲-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی……………………………………………………………………………………۲۰

۶-۱-۲-تغییر صحنه بازار جهانی……………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۶-۱-۲-بازیگران بین المللی………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۶-۱-۲-حق انتخاب بیشتر مشتریان…………………………………………………………………………………………۲۱

۳-۶-۱-۲-مقررات زدایی……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۴-۶-۱-۲-کاهش طول عمر کالا…………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-تغییر تاکیدها در دهه های ۱۹۷۰و۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲

۳-۲-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران………………………………………………………………………………۲۳

۴-۲-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی………………………………………………۲۵

۱-۶-۲-ژاپن………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۶-۲-هندوستان………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۶-۲-سنگاپور……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۷-۲-بهره وری در ایران……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

فصل سوم……………………………………………………………………………………………..۲۹

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری…………………………………………………..۲۹

۱-۳-چشم انداز بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳-مرحله سنجش و اندازه گیری…………………………………………………………………………………………۲۹

۳-۳-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………۳۰

۴-۳-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………………………۳۰

۵-۳-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر……………………………………………………..۳۳

۶-۳-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………….۳۴

۷-۳-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر…………………………………………………………………………………..۳۷

۸-۳-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه…………………………………………………………………..۳۸

۹-۳-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری………………………………………………..۳۹

 

فصل چهارم……………………………………………………………………..۴۱

بهبود بهره وری…………………………………………………………………………….۴۱

۱-۴-عوامل موثر بر بهره وری……………………………………………………………………………………………….۴۱

الف-دیدگاه تکنیکی………………………………………………………………………………………………………………۴۵

ب-دیدگاه فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

عوامل موثر بر بهبود بهره وری………………………………………………………………………………………………۴۷

الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………….۵۷

ب-شیوه انتخاب مدیران………………………………………………………………………………………………………..۶۲

پ-بهره وری و ثبات مدیریتی………………………………………………………………………………………………..۶۶

ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………..۶۶

۲-۴-راههای بهبود بهره وری………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۴-بهره وری و سیستمهای سازمانی………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۴-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری………………………………………………………………………………..۷۳

۵-۴-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری……………………………………………………………………۷۶

 

فصل پنجم………………………………………………………………………………………….۸۹

بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..۸۹

۱-۵-آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۲-۵-انگیزه و بهره وری……………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۳-۵-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار………………………………………………………………………..۹۱

۴-۵-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی…………………………………………………………………۹۳

۵-۵-برنامه ریزی و منابع انسانی……………………………………………………………………………………………….۹۵

۶-۵-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

الف-منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….۱۰۵

ب-منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *