گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی وضعیت اجرایی "حاکمیت بالینی" در بیمارستان های تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر محورهای هفت گانه طرح * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی وضعیت اجرایی “حاکمیت بالینی” در بیمارستان های تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر محورهای هفت گانه طرح
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
415 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی وضعیت اجرایی “حاکمیت بالینی” در بیمارستان های تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر محورهای هفت گانه طرح


تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 

چکیده

در تحقیق حاضر به ارزیابی وضعیت اجرایی “حاکمیت بالینی” در بیمارستان های تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر محورهای هفت گانه طرح” پرداخته شده است. جامعه آماری شامل کارکنان بالینی، کارکنان پاراکلینیک و کارکنان پشتیبانی بیمارستان های تامین اجتماعی استان مازندران که در روز ارزیابی حضور داشته اند می باشد و از آن ها بصورت سرشماری نمونه برداری انجام شده است. ابزار سنجش و جمع آوری اطلاعات در این تحقیق چک لیست سنجش و ارزیابی “حاکمیت بالینی” است که به صورت رسمی(سازمانی و اجرایی) در زمینه ارزیابی استانداردهای درمانی در بیمارستان ها بکارگیری می شود. روایی چک لیست از محل نظرات متخصصین و ابداع گران طرح حاکمیت بالینی بدست آمده است. مطابق با نتایج در بیمارستان های تامین اجتماعی شفا بابلسر، رازی چالوس، ولیعصر قائمشهر ، حکمت ساری و بوعلی نکاء وضعیت میانگین شاخص های تعامل با بیمار، مدیریتی، آموزش و مدیریت کارکنان، مدیریت خطر و ایمنی بیمار، استفاده از اطلاعات، اثر بخشی بالینی و ممیزی بالینی در ارتباط با “حاکمیت بالینی” مثبت ارزیابی می شود و باید در این زمینه در جهت اجرای دستورالعمل حاکمیت بالینی تمرکز معنی دار صورت بگیرد.

کلمات کلیدی: بیمارستان، تامین اجتماعی، حاکمیت بالینی، اثربخشی بالینی، ممیزی بالینی، استفاده از اطلاعات.

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

۱ – ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ – ۲ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱ – ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹

۱ – ۴ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ – ۵ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱ – ۶سئوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….      ۱۱

۱ – ۷ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱ – ۸ متغیر اساسی پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱- ۹ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱ – ۱۰ روش گردآوری اطلاعات تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۲

۱ – ۱۱ تعاریف اصطلاحات و واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۹

۲ ۱ بخش اول (حاکمیت بالینی)…………………………………………………………………………………. ۲۰

۲ – ۱ – ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲ – ۱ – ۲ تاریخچه حاکمیت بالینی………………………………………………………………………………… ۲۳

۲ – ۱ – ۳ تعاریف حاکمیت بالینی…………………………………………………………………………………. ۳۸

۲ – ۱ – ۴ اهداف حاکمیت بالینی …………………………………………………………………………………. ۴۰

۲ – ۱ – ۵ اهمیت حاکمیت بالینی …………………………………………………………………………………. ۵۳

۲ ۲ بخش دوم (پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………… ۵۶

۲ – ۲ – ۱ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲ – ۲ – ۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….. ۶۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳ – ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳ – ۲ نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳ – ۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳ – ۴ سئوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳ – ۵ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳ – ۶ نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳ – ۷ نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………… ۶۹

۳ – ۸ نحوه سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………… ۷۰

۳ ۹ نحوه سنجش پایایی ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………….. ۷۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. ۷۱

۴ – ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴ – ۲ بررسی جمعیت شناختی گونه ها…………………………………………………………………………… ۷۳

۴ – ۳ تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………………………………… ۷۸

۴ – ۴ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادها……………………………………………………………………. ۹۱

۵ – ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵ – ۲ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵ – ۳ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹۴

۵ – ۴ بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۵ – ۵ پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵ – ۶ توصیه ها به سایر پژوهشگران…………………………………………………………………………….. ۱۰۲

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *