گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی مقایسه‌ای صفات مورفوفیزیولوژیک لاین‌های اصلاح شده امید بخش برنج و ارقام رایج * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی مقایسه‌ای صفات مورفوفیزیولوژیک لاین‌های اصلاح شده امید بخش برنج و ارقام رایج
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
278 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی مقایسه‌ای صفات مورفوفیزیولوژیک لاین‌های اصلاح شده امید بخش برنج و ارقام رایج


تعداد صفحات ۵۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

از آن جا که برنج جز یکی از مهم‌ترین محصولات غذایی در ایران و دومین محصول کشور پس از گندم است، در نتیجه به منظور دستیابی به یک یا چند رقم مطلوب و مناسب که دارای پتانسیل عملکرد دانه خوب و مناسب باشد و همچنین به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی لاین‌ها از دلایل انجام این آزمایش می‌باشد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ۱۰ لاین منتخب به همراه سه شاهد رایج منطقه به نام طارم و فجر و شیرودی در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت آمل در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که صفات ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، تعداد برگ فعال، فاصله گره برگ پرچم تا خوشه، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، تعداد دانه پر و پوک، وزن هزار دانه و شاخص برداشت دارای اختلاف معنی دارای در سطح احتمال ۵% می‌باشد و از نظر مساحت برگ پرچم، عملکرد دانه و تعداد خوشه در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی‌داری نشان دادند. در این آزمایش با بررسی بیشترین و کمترین تعداد پنجه به ترتیب در دو رقم شاهد شیرودی (۴/۱۹ عدد)، لاین ۱NA (9/7 عدد) مشاهده شد. بلندترین ارتفاع بوته مربوط به لاین ۴۱۶- P با  ۱۶۵ سانتیمتر بود و از نظر میزان عملکرد تیمارها لاین‌های برتر نسبت به شاهدها یا شاهد برتر (شیرودی) عبارتند از p-497 و p-390 و p-424، شیرودی و p-299 و  ۱NA که به ترتیب عملکرد برابر ۳/۸، ۴/۷، ۲/۷، ۳/۶، ۲/۶ و ۲/۶ تن در هکتار بوده که اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۵% نشان داد.

واژه‌های کلیدی: اجزای عملکرد، برنج، لاین، عملکرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه  

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱                                                                                  

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲٫ جایگاه برنج در جهان ………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳٫ وضعیت کشت برنج در ایران …………………………………………………………………….. ۵

۱-۴٫ مناطق مهم تولید برنج در ایران …………………………………………………………………… ۵

۱-۵٫ فواید کشت برنج……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶٫ طبقه بندی های برنج…………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷٫ خصوصیات گیاهشناسی برنج …………………………………………………………………….. ۸

۱-۸٫ احتیاجات کلی برنج ………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۹٫ زراعت برنج ………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۰٫ اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۱۱٫ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ صفات مورفولوژیک…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۱٫ تعداد پنجه………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲٫ ارتفاع بوته ………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۳٫ مساحت برگ پرچم …………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۴٫ تعداد برگ فعال ………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۵٫ فاصله گره برگ پرچم تا خوشه ………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲٫ عملکرد و اجزای عملکرد………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳٫ شاخص برداشت……………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴٫ عملکرد بیولوژیک …………………………………………………………………………………… ۲۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ زمان و محل اجرای طرح…………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۲٫ مشخصات خاک محل آزمایش …………………………………………………………………… ۲۷

 

۳-۳٫ مشخصات اقلیمی محل اجرای طرح…………………………………………………………….. ۲۷

۳-۴٫ مشخصات طرح و تیمار آزمایشی ……………………………………………………………….. ۲۸

۳-۵عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۶٫ روش نمونه برداری………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۷٫ طرح آماری و نرم افزاری مورد استفاده ………………………………………………………… ۳۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ تعداد پنجه ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۲٫ ارتفاع…………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۳٫ مساحت برگ پرچم ………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۴٫ تعداد برگ فعال ……………………………………………………………………………………… ۳۵

۴-۵٫ فاصله گره برگ پرچم تا خوشه ………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۶٫ عملکرد و اجزای عملکرد …………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۶-۱٫عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………… ۳۶

۴-۶-۲٫ تعداد خوشه ………………………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۶-۳٫ طول خوشه ………………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۶-۴٫ تعداد دانه در خوشه‌چه …………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۶-۵٫ تعداد دانه پر در خوشه …………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۶-۶٫ تعداد دانه پوک در خوشه ………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۶-۷٫ وزن هزار دانه …………………………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۷٫ شاخص برداشت …………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۸٫ عملکرد بیولوژیک …………………………………………………………………………………… ۴۱

۴-۹٫ همبستگی صفات مورد بررسی …………………………………………………………………… ۴۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۲-۵ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۵ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………. ۴۹

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰                                              

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *