دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بازاریابی صادرکنندگان در بازارهای خارجی براساس الگوی ۴p

تعداد صفحات ۷۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

 

در دنیای کنونی تجارت و کسب و کار، درک و شناخت رفتار مصرف کننده و آگاهی از سلایق و خواسته های وی یکی از مهمترین و کلیدی ترین فاکتورهای فروش و بازاریابی بخصوص بازاریابی صادراتی محسوب می شود و شرط موفقیت در هر بازاری میباشد. با چنین رویکردی، به منظور ارزیابی میزان فعالیت بازارشناختی فعالان تجارت خارجی استان مازندران و بررسی اینکه آیا صادرکنندگان استان به الگو و ساختار مصرف‌کنندگان کشورهای هدف و سلایق آنها توجه دارند ، رفتار آنها در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه از ۴۳ صادرکننده استان در سال ۱۳۹۳ بدست امد.

نتایج و یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که در خصوص ورود به بازار های هدف، وضعیت و شرایط صادر کنندگان استان مازندران ضعیف می باشد. بررسی عملکرد صادرکنندگان استان برای عناصر مربوط به متغیر محصول با توجه به رفتار مصرف کننده یعنی بهبود کیفیت محصول، رعایت استانداردهای بهداشتی در فرآورده ها، انتخاب نام و علامت تجاری توسط صادر کنندگان در وضعیت مناسبی می باشند اما در خصوص تبلیغات در رسانه های گروهی، تناسب پیامهای تبلیغاتی با انگیزه های خریداران و توجه به نیازمصرف کننده در برنامه های تبلیغاتی و تشویقی ضعیف می باشند. رتبه‌بندی متغیرهای آمیخته بازاریابی براساس آزمون فریدمن نشان داد که توجه به متغیر محصول بیشترین اهمیت را در خصوص بهبود عملکرد صادراتی برای صادرکنندگان استان دارد.

 

واژگان کلیدی: عملکرد بازاریابی، متغیرهای  ۴P، صادرات، استان مازندران

فهرست مطالب

 

 
عنوان صفحه
 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳-  اهداف تحقیق ۶
۱-۴- پرسشهای تحقیق

۱-۵- روش تحقیق

۶

۶

۱-۵- قلمرو تحقیق

 

۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  
۲-۱- مقدمه ۸
۲-۲- مفهوم بازاریابی ۸
۲-۳- اهداف بازاریابی ۹
۲-۴- مفهوم رفتار مصرف کننده ۱۱
۲-۴-۱- نکات کلیدی رفتار مصرف کننده

۲-۴-۲-چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟                                                                  

۱۲

۱۳

۲-۴-۳- دیدگاههای پژوهشی رفتار مصرف کننده

۲-۴-۴- ماهیت رفتار مصرف کننده

۱۵

۱۶

۲-۴-۵- خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده ۱۸
۲-۴-۶- فرایندهای تصمیم گیری خریدار ۲۴
۲-۴-۷- استراتژی بازاریابی رفتار مصرف کننده ۲۸
۲-۵- الگوی آمیخته بازاریابی ۳۱
۲-۵-۱- رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده ۳۸
۲-۶- پیشینه تحقیق ۴۳
فصل سوم: متدولوژی تحقیق  

 

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش الگوی تحقیق   

۴۹

۴۹

۳-۳- جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۴- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات

۵۳

۵۴

   
فصل چهارم: یافته های تحقیق  
۴-۱- مقدمه

۴-۲- آزمون پایایی پرسشنامه

۵۶

۵۶

۴-۳- تحلیل داده ها ۵۷
۴-۳-۱-  آزمون نرمالیته داده ها

۴-۳-۲- آزمون شرایط ورود صادرکنندگان به بازار هدف

۵۷

۵۹

۴-۳-۳- آزمون عملکرد صادرکنندگان برای متغیر آمیخته محصول

۴-۳-۴- آزمون عملکرد صادرکنندگان برای متغیر آمیخته قیمت

۴-۳-۵- آزمون عملکرد صادرکنندگان برای متغیر آمیخته توزیع

۴-۳-۶- آزمون عملکرد صادرکنندگان برای متغیر آمیخته ترفیع

۴-۳-۷- رتبه بندی متغیرهای آمیخته بازاریابی

۶۱

۶۳

۶۵

۶۷

۶۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۷۳

 

فهرست منابع و ماخذ ۷۹
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *