گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات رسانی جمعیت هلال احمر با اولویت رضایتمندی مردم


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات رسانی جمعیت هلال احمر با اولویت رضایتمندی مردم
2017-11-07
289 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات رسانی جمعیت هلال احمر با اولویت رضایتمندی مردم


تعداد صفحات ۵۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”617″]

چکیده

این تحقیق با عنـــوان ارزیابی کیفیت خدمــــات رسانی جمعیت هلال احمر استان مازندران با اولویــت رضایمندی مردم می‌باشد که با هدف ارزیابی خدمات جمعیت در بخش‌های مختلف اعم از امداد ونجات، داوطلبان، آموزش، درمان وجوانــان انجام گردید.

با توجه به اینکه این تحقیق به نوبه خود اولین تحقیق در این زمینه در سازمان جمعیت هلال احمر مازندران می‌باشد بنابراین سعی شده بر اساس واقعیات صورت پذیرد تا جمعیات مسیر صحیح خود را در ارائه خدمات بهتر وموثر تر به مردم مازندران یا ایران وحتی در سطح بین الملل به نحو احسن انجام دهد.

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد وجامعه آماری آن در سطح کل استان مازندران است که با استفاده از جدول کرجسی ومورگان (۱۹۷۰) تعداد نمونه ۲۰۰ نفر تعیین گردید که شهرهای بهشهر، ساری وقائمشهر به عنوان پایلود قرار گرفت.

نمنه گیری با استفـــاده از روش تصادفی انجام گردید، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است با ۵۰ سوال براساس مقیاس ۵گزینه ای (کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم )

تجزیه وتحلیل با استفاده از روش توصیفی به وسیله میانگین وتوزیع فراوانی وروش استنباطی آن با استفاده از نرم افزار spss   انجام گردید.

امید است که با توجه به نتایج بدست آمده جمعیت روز به روز در جهت اهداف بشر دوستانه خود در خدمت رسانی بهتر به مردم موفق باشد.

 

فهـــرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول :کلــیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳ اهمیت وضروت تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶ تعریف اصطلاحات ومتغیرها……………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشــینه تحقیق

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

فصل سوم:روش تحقـــیق

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۳-۴ نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۶ روایی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۷ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۲۲

فصل چهـارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۴-۲ توصیف متغیرهای مستقل تحقیق…………………………………………………………………………………… ۲۴

۴-۳ میانگین…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۴-۴ رضایت ازخدمات امداد ونجات……………………………………………………………………………………. ۳۱

۴-۵ رضایت ازخدمات درمان وتوانبخشی……………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۶ رضایت ازخدمات آمادگی وآموزش………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۷ رضایت از خدمات حوزه داوطلبان………………………………………………………………………………… ۳۶

۴-۸ رضایت ازخدمات حوزه جوانان……………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۹ تجزیه تحلیل spss ازخدمات امدادونجات…………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۱۰ تجزیه تحلیل spss ازخدمات درمان وتوانبخشی……………………………………………………………. ۴۰

۴-۱۱ تجزیه تحلیل spss ازخدمات آمادگی وآموزش……………………………………………………………… ۴۱

۴-۱۲ تجزیه تحلیل spss ازخدمات داوطلبان……………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۱۳ تجزیه تحلیل spss ازخدمات جوانان………………………………………………………………………….. ۴۴

فصل پنجـم: بحــث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۵-۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۵-۳ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۵-۴ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *