گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارائه معماری نوین تشخیص فرکانس رادیویی سیار در اینترنت اشیا


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارائه معماری نوین تشخیص فرکانس رادیویی سیار در اینترنت اشیا
2017-11-02
1753 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارائه معماری نوین تشخیص فرکانس رادیویی سیار در اینترنت اشیا


تعداد صفحات ۹۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”601″]

چکیده

با بهره‌گیری از فناوری تشخیص فرکانس رادیویی سیار در اینترنت اشیا می‌توان دستگاه‌های  سیار را به زنجیره اینترنت اشیا متصل کرد. در این زنجیره انسان،دستگاه‌ها و اشیا هم به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات و هم به‌عنوان کاربران و خدمات گیرنده شناخته می‌شود.از الزامات اینترنت اشیا می توان به شناسایی مکان اشیا اشاره کرد، که تا به امروز از موارد جلوگیری پیشرفت و همه گانی شدن اینترنت اشیا شده است.در این پایان نامه با استفاده از روش ها و تکنیک های مبتنی بر مهندسی نرم افزار سعی داریم به شناسایی مکان اشیا توسط سیستم فرکانس رادیویی سیار بپردازیم.در اینجا با استفاده از روش هوش مصنوعی به شناسایی مکان اشیا می پردازیم. الگوریتم ها و منطق های مختلفی در هوش مصنوعی برای شناسایی مکان به کار گرفته می شود که در این پژوهش روش الگوریتم ژنتیک انتخاب شده است. در این پژوهش که منطبق با اصول ذکرشده به ارائه یک‌راه حل به کمک سیستم تشخیص فرکانس رادیویی سیار در محیط‌های اینترنت اشیا خواهیم پرداخت. همچنین روش رسیدن به راه حل موردبررسی قرار می گیرد و در آخر با مطرح کردن سناریو هایی و بررسی آنها از زوایای مختلف به هرچه روشن‌تر شدن راه‌حل پیشنهادی و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.

 

 

فهرست

فصل اول- ۲

۱-۱ مقدمه- ۳

۱-۲ بیان مساله- ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق- ۸

۱-۴ اهداف تحقیق- ۱۰

۱-۵ سوالات تحقیق- ۱۱

۱-۶ فرضیه های تحقیق- ۱۱

۱-۷ روش تحقیق- ۱۱

۱-۸ مسئله مکانیابی در شبکه های حسگر- ۱۱

فصل دوم- ۱۶

۲-۱ مقدمه- ۱۷

۲-۲ سیستم موقعیت یاب عمومی (GPS) 17

۲-۳ تکنولوژیهای بکار رفته در لایه فیزیکی شبکه های حسگر- ۱۸

۲-۴ روش های تعیین فاصله بین گره های حسگر- ۱۹

۲-۵ تکنیک‌های موقعیت‌یابی– ۲۲

۲-۶ مکانیابی مبتنی بر محدوده(فاصله) ۲۲

۲-۷ روش کرانیابی– ۲۸

۲-۸ روش سه گوشه سازی(مثلث بندی) ۳۰

۲-۹ روش کرانیابی چند گانه(Multilateration): 31

۲-۱۰ روش اقلیدسی– ۳۲

۲-۱۱ روش MIN-MAX- 33

۲-۱۲ اینترنت اشیا ۳۵

۲-۱۳ سیستم های RFID- 37

۲-۱۴ خدمات RFID تلفن همراه ۳۹

فصل سوم- ۴۲

۳-۱ الگوریتم های فرا ابتکاری– ۴۳

۳-۲ انواع الگوریتم های فرا ابتکاری– ۴۳

۳-۳ الگوریتم‌های فراابتکاری بر پایه جمعیت– ۴۴

۳-۴ شرح الگوریتم ژنتیک— ۴۴

۳-۴-۱  عملگرهای الگوریتم ژنتیک— ۴۵

۳-۴-۱-۱ عملگر انتخاب (Selection) 46

۳-۴-۱-۲  روش های انتخاب– ۴۶

۳-۴-۱-۳ عملگر آمیزش— ۴۷

۳-۴-۱-۴ عملگر جهش— ۴۹

۳-۴-۲ روند کلی الگوریتم‏های ژنتیک— ۵۰

۳-۴-۳ حل مسئله تخصیص بهینه ماشین های مجازی به میزبان های فیزیکی با الگوریتم ژنتیک— ۵۲

۳-۴-۳-۱ نحوه رمزگذاری کروموزوم- ۵۲

۳-۴-۳-۲ ایجاد جمعیت اولیه- ۵۳

۳-۴-۳-۳  تابع برازندگی– ۵۴

۳-۴-۳-۴  عملیات Crossover- 55

۳-۴-۳-۵  عملیات Mutation- 55

۳-۴-۳-۶  شرایط توقف الگوریتم- ۵۶

۳-۵  راه حل های معماری سرویس RFID  سیار- ۵۶

۳-۵-۱ معماری بازنمایی انتقال حالت– ۵۶

۳-۵-۲ معماری سرویس گرا (SOA) 59

۳-۵-۳.معماری مشتق شده از رویداد- ۶۲

فصل چهارم- ۶۴

۴-۱ مقدمه- ۶۵

۴-۲ پیش مرحله آماده‌سازی الگوریتم پیشنهادی– ۶۵

۴-۲-۱ اندازه گیری RSSI و بررسی آن در مکان یابی RFID- 65

۴-۲-۲ سناریوهای آزمایش— ۶۶

۴-۲-۳ مدل پیش بینی– ۶۷

۴-۲-۴ فاصله‌ی اطمینان- ۶۸

۴-۳  نتایج آزمایش سناریوی شماره ۱- ۶۸

۴-۴  نتایج آزمایش سناریوی شماره ۲- ۷۰

۴-۵ الگوریتم مکان یابی پیشنهادی– ۷۲

۴-۶ بهبود الگوریتم ژنتیک (GA) به منظور مکان یابی– ۷۳

۴-۷ نتایج و بررسی الگوریتم پیشنهادی– ۷۷

۴-۷-۱ مقایسه در خطاهای محلی‌سازی– ۷۸

۴-۷-۱-۱ بررسی آزمایش مربوط به گره مجهول ۲- ۷۹

۴-۷-۱-۲  بررسی آزمایش مربوط به گره مجهول ۵- ۷۹

۴-۷-۱-۳  بررسی آزمایش مربوط به گره مجهول ۶- ۸۰

۴-۷-۲ رابطه‌ی بین تعداد گره‌های لنگر و خطاها ۸۱

۴-۷-۳  رابطه‌ی بین تراکم گره‌های مرجع و خطاها ۸۲

۴-۸ نتیجه‌گیری– ۸۳

فصل پنجم- ۸۵

منابع- ۹۰

Abstract- 92

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *