گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف کفیر به عنوان پروبیوتیک روی عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف کفیر به عنوان پروبیوتیک روی عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
560 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف کفیر به عنوان پروبیوتیک روی عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف صفر، ۲%، ۴% و۶% کفیر روی عملکرد، برخی از متابولیت‌های خونی، جمعیت میکروبی روده‌ای و سیستم ایمنی دویست چهل قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس ۳۰۸ انجام شد. آزمایش در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار و ۱۵ قطعه جوجه به ازای هر تکرار بمدت ۴۲ روز اجرا گردید. صفات عملکرد شامل افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک بطور هفتگی اندازه‌گیری شد. در انتهای آزمایش هم سطح متابولیت‌های خونی میکروارگانیسم‌های روده‌ای و تیتر سالمونلا نیز اندازه گیری شد.داده های حاصل از آزمایشات با نرم افزار آماریSAS9.1 آنالیز شده و مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن و در سطح احتمال ۵% انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف کفیر روی عملکرد رشد، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل دوره‌ای در پایان دوره آزمایش اثرمعنی‌داری داشته است(P<0.5). همچنین نتایج تفکیک لاشه نشان داد که هیچ اثر معنی‌داری در تیمارها ی مختلف نداشته است (P>0.05). غلظت‌ تری‌گلیسرید سرم خون مابین تیمارهای مختلف آزمایشی معنی‌دار شده بود (P<0.05). جمعیت استرپتوکوکوس و اشرشیاکولی میکربی روده بطور معنی‌داری تحت تاثیر کفیر آزمایشی قرار گرفته بود. نتایج تیتر سالمونلا هم دربین تیمار‌های مختلف منفی شده بود.

کلمات کلیدی

جوجه گوشتی، عملکرد رشد، کفیر، متابولیت‌های خونی، میکروارگانیسم روده ای

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده————————————————————– ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه———————————————————- ۳

۱-۲- اهداف تحقیق—————————————————- ۷

۱-۳- فرضیه تحقیق—————————————————– ۷

۱-۴-تعاریف آنتی‌بیوتیک————————————————- ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- پروبیوتیک و صنعت مرغداری—————————————– ۱۳

۲-۱-۱- پروبیوتیک—————————————————– ۱۴

۲-۱-۲-  پروبیوتیک و عملکرد رشد پرنده————————————- ۱۶

۲-۱-۳- پروبیوتیک و ترکیبات متابولیتی بدن پرنده——————————- ۱۹

۲-۱-۴- پروبیوتیک و میکروفلورای روده————————————– ۲۱

۲-۱-۵-  پروبیوتیک و پاسخ ایمنی بدن————————————— ۲۳

۲-۱-۶- پروبیوتیک و کیفیت گوشت—————————————– ۲۴

۲-۲-۱-منشا کفیر—————————————————— ۲۵

۲-۲- ۲-تهیه و تولید کفیر———————————————— ۲۵

۲-۲-۳- فرآوری سنتی کفیر———————————————– ۲۵

۲-۲-۴- فرآوری صنعتی کفیر———————————————- ۲۶

۲-۲-۵-دانه های کفیر————————————————— ۲۷

۲-۲-۶- خصوصیات کفیر————————————————- ۲۹

۲-۲-۷- میکروارگانیسم های کفیر——————————————- ۳۰

۲-۲-۸- محیط کشت مورد استفاده  —————————————– ۳۲

۲-۳- میکروبیولوژی دانه های کفیر—————————————— ۳۳

۲-۳-۱- باکتری  ——————————————————- ۳۳

۲ -۳-۲- مخمر ها —————————————————– ۳۴

۲-۴- ترکیب کفیر —————————————————— ۳۵

۲ -۴-۱- مواد بیو اکتیو موجود در کفیر————————————— ۳۵

۲ -۴-۲- اگزوپلی ساکارید ها———————————————- ۳۶

۲ -۵-  مزیت سلامتی کفیر———————————————— ۳۷

۲ -۵-۱-تحریک سیستم ایمنی ——————————————— ۳۸

۲ -۵-۲- خصوصیات ضد میکروبی کفیر————————————– ۳۹

۲ -۵-۳-رفتار باکتریایی کفیر در بخش معدی-روده ای—————————- ۴۱

۲ -۵-۴-کفیر متابولیسم کلسترول——————————————- ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- محل انجام طرح————————————————— ۴۴

۳ -۲- مشخصات آشیانه————————————————– ۴۴

۳-۲- ۱- سیستم آشیانه ————————————————– ۴۴

۳-۲-۲- سیستم حرارتی ————————————————- ۴۴

۳-۲-۳- سیستم نوردهی————————————————– ۴۵

۳-۳- مشخصات واحد آزمایش——————————————— ۴۵

۳-۴- تهیه جوجه——————————————————- ۴۵

۳-۵- دوره های پرورش————————————————- ۴۵

۳-۵-۱- مرحله آغازین————————————————— ۴۵

۳-۵-۲- مرحله رشد—————————————————- ۴۶

۳-۵-۳- مرحله پایانی————————————————— ۴۶

۳-۶- شاخص های اندازه گیری شده—————————————– ۴۶

۳-۶-۱- اندازه گیری خوراک مصرفی—————————————- ۴۶

۳-۶-۲- اندازه گیری افزایش وزن بدن—————————————- ۴۷

۳-۶-۳- محاسبه ضریب تبدیل غذایی—————————————- ۴۷

۳-۶-۴- تلفات——————————————————– ۴۷

۳-۶-۵- تفکیک لاشه ————————————————— ۴۸

۳-۶-۶- درصد وزن لاشه آماده طبخ—————————————– ۴۸

۳-۶-۷- درصد وزن سینه————————————————- ۴۸

۳-۶-۸- درصد وزن ران————————————————– ۴۹

۳-۶-۹- درصد وزن بال————————————————– ۴۹

۳-۶-۱۰- درصد وزن گردن———————————————– ۴۹

۳-۶-۱۱- درصد وزن پشت———————————————– ۴۹

۳-۶-۱۲- درصد وزن کبد————————————————- ۵۰

۳-۶-۱۳- درصد وزن پیش معده و سنگدان———————————— ۵۰

۳-۶-۱۴- درصد وزن قلب———————————————— ۵۰

۳-۶-۱۵- درصد وزن معده و روده ها—————————————- ۵۱

۳-۶-۱۶- درصد وزن روده کور——————————————– ۵۱

۳-۶-۱۷- درصد دئودنوم ،ژئوژنوم ،ایلئوم————————————– ۵۱

۳-۶-۱۸- درصد چربی حفره بطنی—————————————— ۵۱

۳-۷- اندازه گیری فراسنجه های خونی ————————————— ۵۲

۳-۸- مطالعه تغییرات فلور میکروبی در روده های کور—————————- ۵۲

۳-۸-۱- تهیه بافر فسفات————————————————- ۵۲

۳-۸-۲- کل باکتری های گرم منفی—————————————— ۵۳

۳-۹- نحوه کاربرد میکروارگانیسم های کفیر در آزمایش————————— ۵۴

۳-۹-۱- نحوه کاربرد کفیر در آب آشامیدنی———————————— ۵۴

۳-۹-۲- نحوه تهیه کفیر ————————————————– ۵۴

۳-۱۰- تنظیم و تهیه جیره های آزمایشی————————————– ۵۵

۳-۱۱- مدل آماری طرح————————————————– ۵۷

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱- پاره ای از ترکیبات موجود در کفیر تحت آزمایش————————— ۶۰

۴-۲- عملکرد رشد—————————————————– ۶۰

۴- ۳- تلفات———————————————————- ۶۴

۴-۴- ضریب کارآیی تولید———————————————— ۶۵

۴-۵- تجزیه لاشه——————————————————- ۶۵

۴-۶- سطح متابولیت های سرم خون—————————————– ۶۸

۴-۷- میکروارگانیسم های روده——————————————— ۶۹

۴-۸- تیتر سالمونلا—————————————————– ۷۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- بحث———————————————————– ۷۵

۵-۲- نتیجه گیری—————————————————— ۸۱

۵-۳- پیشنهادات——————————————————- ۸۲

منابع و ماخذ————————————————— ۸۳

پیوست——————————————————- ۹۹

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *